Golv till Tak #2-2009

Aktuellt nummer tittar på konsekvenserna när entreprenören har för dåliga kunskaper för att utföra ett arbete. Det handlar om att anlita ett Auktoriserat Golvföretag och nyttan med detta. En av Golvbranschens besiktningsmän berättar om det värsta besiktningsuppdrag han har varit med om, bland mycket mer.

Hur det kan gå när det inte finns tillräcklig kompetens att utföra ett arbete och det ändå görs, kan vi se på sid 14 där en av Golvbranschens besiktningsmän får ett besiktningsärende som han säger är bland det värsta han stött på.

Det självklara sättet att försäkra sig om att entreprenören har tillräcklig kompetens borde vara att anlita ett Auktoriserat Golvföretag. Och nu finns det anledning att tro att det inom överskådlig tid kommer att bli så. För de dokument som just tagits fram och som ska användas som basmaterial för att övertyga beställarna om fördelarna med att skriva in auktorisationen i upphandlingsdokumenten, är så enkla, tydliga och övertygande de bara kan bli (sid 13).

Fullföljs kommunikationen på det goda sätt den börjat finns all anledning att tro att krav på auktorisation kommer att bli en självklarhet i upphandlingstexter. Det ska bli spännande att följa arbetet för att uppnå den saken och rapportera om det i kommande nummer av Golv till Tak.

INNEHÅLL Golv till Tak #2-2009

  • "NATURELL EK RÄCKER INTE"
  • PÅNYTTFÖTT 50-TAL
  • SVENSKT, INTERNATIONELLT OCH SAMISKT
  • REKORDMÅNGA GOLV
  • AUKTORISATIONEN ÄR BRA FÖR BESTÄLLARNA - NU SKA DE BLI MEDVETNA OM DET
  • MATTIAS GRANBERG GRANSKAR SPÅREN EFTER EN OSERIÖS ENTREPRENÖR
  • NOTERAT
  • GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN
  • BENNY

Hela årgång 2009

Golv till Tak #8-2009

Läs

Golv till Tak #7-2009

Läs

Golv till Tak #6-2009

Läs

Golv till Tak #5-2009

Läs

Golv till Tak #4-2009

Läs

Golv till Tak #3-2009

Läs

Golv till Tak #2-2009

Läs

Golv till Tak #1-2009

Läs