Golv till Tak #3-2009

Golv till Tak #3-2009 handlar bland annat om de viktiga miljöfrågorna i byggbranschen och vilka aspekter man som beställare måste ta hänsyn till. Hur hushåller vi med de ändliga resurserna?

Miljöfrågorna kan vi inte, och ska vi inte, ens för ett kort ögonblick glömma bort. Men det finns så många aspekter att det lätt kan kännas lite rörigt och vara svårt att få överblick.

Dagens mest angelägna fråga är hur vi på bästa sätt kan hushålla med ändliga resurser och bromsa klimatförändringen. Med utgångspunkt i oljeförbrukning och koldioxidutsläpp gör Magnus Rönnmark en del golvrelaterade beräkningar med start på sid 21. Räknar han rätt?

Beställarna gör miljöbedömningar av produkter, utifrån bättre eller sämre kriterier i interna regelböcker. Skanska utgår från BASTA (sid 13), Uppsala läns landsting från Sunda Hus-databasen (sid 16) och Scandickedjan upphandlar i första hand Svanenmärkt (sid 20).

Så har vi arbetsmiljöfrågor, i det här numret av Golv till Tak aktualiserade som förpackningar (sid 2), och luftkvalitet på kontor (sid 7). För ett miljöriktigt omhändertagande av uttjänta golv i framtiden har vi kretsloppsmärkningen. Vi kan konstatera att det nu går framåt med den (sid 10).

INNEHÅLL Golv till Tak #3-2009

  • FOKUS PÅ ERGONOMI
  • TORR KONTORSLUFT - DÅLIGT BÅDE FÖR GOLV OCH ARBETSMILJÖ
  • KRETSLOPPSMÄRKNINGEN: DET GÅR FRAMÅT
  • GREEN BUILDING MED BASTA-DEKLARERADE PRODUKTER
  • MILJÖVÄRDERING I PROJEKTERINGSSKEDET
  • SCANDIC SATSAR PÅ SVANEN
  • MILJÖANPASSADE GOLV - MEN HUR MYCKET?
  • NOTERAT
  • GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN
  • BENNY

Hela årgång 2009

Golv till Tak #8-2009

Läs

Golv till Tak #7-2009

Läs

Golv till Tak #6-2009

Läs

Golv till Tak #5-2009

Läs

Golv till Tak #4-2009

Läs

Golv till Tak #3-2009

Läs

Golv till Tak #2-2009

Läs

Golv till Tak #1-2009

Läs