Golv till Tak #4-2009

Golv till Tak #4-2009 tar upp den angelägna frågan om störande damm och hur man kan undvika neddammade miljöer när man till exempel gör spackel- eller slipningsarbeten. Damm orsakar mycket besvär och stora kostnader för såväl hantverkare, hyresgäst och fastighetsägare.

Den här tidningen handlar mycket om damm - och frihet från damm. För det är en tydlig trend att det kommer alltfler produkter som inte dammar. Till exempel spackel och avjämningsmassa som går att blanda till utan att det bildas dammoln. Bra ur arbetsmiljösynvinkel men minst lika bra för den som har verksamhet i eller i anslutning till lokaler där det renoveras och byggs om och som vill slippa onödiga avbrott.

Golvslipning är kanske den "golvaktivitet" som är mest känd för att damma. Det finns till och med de som av det skälet drar sig för att göra en välbehövlig omslipning av sina golv. Nu är det emellertid möjligt att slipa helt dammfritt.

En översikt finns också av vilka typer av dammsugare som kan vara aktuella för att ta hand om "vardagsdammet", som vi ju knappast kan slippa. En hel del grövre smuts kan man däremot slippa med en bra entré. Men har man inte utformat den på ett bra sätt kan det i värsta fall se ut som i det skräckexempel som visas i en artikel i tidningen.

INNEHÅLL Golv till Tak #4-2009

 • DAMMFRIA PRODUKTER TAR ÖVER
 • SLUTNA SLIPSYSTEM GER DAMMFRIHET
 • SKÖTSELANVISNINGAR - BEHÖVS DE?
 • STILIG MEN MISSLYCKAD ENTRÉ
 • OLJAN HAR FLYT
 • TIPS FÖR MONTAGE AV DUSCHDÖRRAR
 • PRECIS SOM ATT LEASA EN BIL
 • GOLV UPPÅT VÄGGARNA
 • DAMMSUGARE ...
 • REGNBÅGSRAMPER
 • NEDSLAG I VARDAGEN: HOS GOLVLÄGGARE KENNETH SJÖLUND
 • DESIGN PASSION
 • NOTERAT
 • GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN
 • BENNY

Hela årgång 2009

Golv till Tak #8-2009

Läs

Golv till Tak #7-2009

Läs

Golv till Tak #6-2009

Läs

Golv till Tak #5-2009

Läs

Golv till Tak #4-2009

Läs

Golv till Tak #3-2009

Läs

Golv till Tak #2-2009

Läs

Golv till Tak #1-2009

Läs