Golv till Tak #5-2009

Detta nummer handlar bland annat om samspelet mellan yrkesgrupperna i våtrummen, hur golvläggaren och plattsättaren har det i vardagen och om huruvida våtrumspaneler är godkända eller inte.

När vi ställt frågan om hur det idag står till med samspelet mellan de olika yrkesgrupperna i våtrummen (sid 3), har vi fått svaret att det stora problemet är tidspressen. Vilken anmärkningsvärt nog tycks ha ökat ytterligare i lågkonjunkturen. När  något blir fel är det ofta tidspressen som är orsaken. Det gäller naturligtvis inte bara våtrummen. Det har ju länge varit ett välbekant faktum att alltför tighta tidplaner är ett hot mot kvaliteten genom hela byggprocessen - men problemet tycks näst intill omöjligt att komma tillrätta med.

Bland annat därför är det en mycket svår uppgift som GFFs nye ordförande Torsten Hådén vill föra upp som viktigaste fråga för GFF att arbeta med det närmaste året: Hur golvläggaren och plattsättaren har det i vardagen (sid 26). Men angelägen - så här behövs en eldsjäl som inte ger upp i första taget.

En ny produkt som kan utgöra en sorts "försäkring" mot olyckliga punkteringar av tätskikt presenterar Henrik Sjelin på sid 17. Han reder också ut förvirringen kring den i Sverige nya produkten "våtrumspanel" (sid 7). Är den godkänd eller inte? Många fler produktnyheter presenteras på sidorna 20-24, en stor andel av dem har naturligtvis koppling till våtrum som ju är det här numrets tema. I nästa nummer som kommer ut i början av oktober ska vi istället koncentrera oss på ljud om vilket det också finns en hel del att säga.

INNEHÅLL Golv till Tak #5-2009

  • TIGHT TIDSSCHEMA I TUFFA TIDER
  • EKCELLER I LINOLEUM
  • VÅTRUMSPANELER GÖR INTÅG I SVENSKA BADRUM
  • TURBULENS BLAND KERAMIKFABRIKERNA
  • KOSTA BODA ART HOTEL
  • HÅLFRI VÅTRUMSVÄGG MÖJLIG
  • NOTERAT
  • GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN
  • BENNY

Hela årgång 2009

Golv till Tak #8-2009

Läs

Golv till Tak #7-2009

Läs

Golv till Tak #6-2009

Läs

Golv till Tak #5-2009

Läs

Golv till Tak #4-2009

Läs

Golv till Tak #3-2009

Läs

Golv till Tak #2-2009

Läs

Golv till Tak #1-2009

Läs