Golv till Tak #6-2009

Golv till Tak #6-2009 handlar bland annat om hur man jobbar med akustikfrågor för att t.ex. få ned stegljuden i samband med klinkergolv. I tidningen finns ett reportage om Sveriges första bostadshus i ljudklass A och en granskning av arbetsmiljöfrågorna vid plattsättning.

Att allt som handlar om ljud är en het fråga har vi tydligt märkt när vi jobbat med det här numret av Golv till Tak - med tema akustik. På det här området vill alla verkligen vara med, framföra sina synpunkter, berätta om sina produkter och projekt. Så har vi också en stor variation i vilka som kommer till tals i tidningen. Bland annat två akustiker, en som blivit intervjuad om grundläggande akustikfrågor och en som själv skrivit om stegljudsproblem i samband med klinkergolv.

Dessutom har vi ju våra branschegna, interna "akustikexperter", av vilka Pär Lindstedt från Aprobo också skrivit och bland annat efter lyser ett "GVK för akustik". Vi har också gjort ett försök till uppföljning när det gäller Sveriges första bostadshus i ljudklass A som nu hunnit vara bebott i något år.

Att jag själv sedan hamnade i ett öronbedövande oväsen när jag skulle följa med ett par av branschens plattsättare en dag var mer av en tillfällighet. Men då får vi ju också med arbetsmiljöaspekten på ljudfrågorna!

INNEHÅLL Golv till Tak #6-2009

  • LJUDPROBLEM ÄR INGA PROBLEM!
  • MÄTNING AV STEGLJUD
  • AKUSTIKGOLV - EN VÄXANDE PRODUKTGRUPP
  • SÅ TYST SOM MÖJLIGT - BLEV DET SÅ?
  • KLINKERGOLV I BOSTÄDER: SÅ UNDVIKER MAN STEGLJUDSPROBLEM
  • LJUDKRAVEN ÄR TILL FÖR ATT FÖLJAS
  • ÖRONBEDÖVANDE
  • NOTERAT
  • GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN
  • BENNY

Hela årgång 2009

Golv till Tak #8-2009

Läs

Golv till Tak #7-2009

Läs

Golv till Tak #6-2009

Läs

Golv till Tak #5-2009

Läs

Golv till Tak #4-2009

Läs

Golv till Tak #3-2009

Läs

Golv till Tak #2-2009

Läs

Golv till Tak #1-2009

Läs