Golv till Tak #1-2010

Golv till Tak nummer 1 2010 tittar närmare på golv i storkök som utsätts för extrema påfrestningar och hur RBK-fuktkontrollanters vardag ser ut. Vidare handlar 2010-års första nummer om en världens största byggmässor Domotex. Debatten om MS-limmer fortsätter.

Om man ska ta till extremer när det gäller fukt och andra påfrestningar på golv, är det naturligt att titta på storkök. För här blir golven ut satta för heta fetter, hett vatten, stark kyla, frätande rengöringsmedel och till och med knivspetsar och andra vassa kanter. En storkökskonsult och en produktionschef i ett storkök delger oss sina golverfarenheter på sid 3. Vi fortsätter sedan fukttemat på sid 6 där vi får följa två RBK-kontrollanter i deras vardag.

Så har det ju varit Domotex. Ett reportage är självskrivet. Många tillverkare lanserar sina nyheter för året i samband med den mässan (sid 12), men många satsar istället mer på Möbelmässan i Stockholm, till vilken vi återkommer i nästa nummer av Golv till Tak.

Debatten om MS-limmer fortsätter - följ den med start på sid 20.

Hela årgång 2010

Golv till Tak #8-2010

Läs

Golv till Tak #7-2010

Läs

Golv till Tak #6-2010

Läs

Golv till Tak #5-2010

Läs

Golv till Tak #4-2010

Läs

Golv till Tak #3-2010

Läs

Golv till Tak #2-2010

Läs

Golv till Tak #1-2010

Läs