Golv till Tak #4-2010

Entréer är en angelägen fråga för den som vill ta hand om en fastighet på ett totalekonomiskt bra sätt. Med en bra entré kan man hålla nere både städkostnader och kostnader för golvbyten. Därför tar vi i det här numret, som riktar sig till fastighetssidan, upp hur en entré ska utformas för att fungera bra.

En annan angelägen fråga är kompetensen hos dem som utför de arbeten som ändå måste göras. På golvsidan är den bästa garantin för att den kompetensen finns, att det företag man anlitar är auktoriserat. Det upptäcker alltfler beställare. På sid 26 berättar vi om det.

Alldeles speciell kompetens när det gäller underhåll av trägolv finns hos Welin & Co vars ägare vi har en intervju med på sid 30.

Inspiration vill vi ge med ett reportage om en mycket ambitiöst planerad förskola, genomtänkt i varje detalj. Läs om den på sid 20. Den som är intresserad av inredningstrender kan kanske finna ytterligare inspiration i en artikel om årets dito (sid 13).

Efter det här numret gör vi ett litet sommaruppehåll men vi återkommer som vanligt efter sommaren med färska golv- och ytskiktsnyheter. Då kommer vi, i första höstnumret, att koncentrera oss på våtrum och byggkeramik.

INNEHÅLL Golv till Tak #4-2010

  • ALLA TJÄNAR PÅ EN BRA ENTRÉ
  • GOLVLEVERANTÖRER OCH STÄDSIDAN: FINNS SAMVERKAN? BEHÖVS DET?
  • ÅRETS TRENDER - FRÅN GOLV TILL TAK
  • DOMOTEX - PÅ ANNAT SÄTT
  • "VI ÄR SUPERNÖJDA"
  • FASTIGHETSBOLAG KRÄVER AUKTORISATION
  • ÄGNAR SITT LIV ÅT TRÄGOLVENS VÄLBEFINNANDE
  • NOTERAT
  • GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN
  • BENNY

Hela årgång 2010

Golv till Tak #8-2010

Läs

Golv till Tak #7-2010

Läs

Golv till Tak #6-2010

Läs

Golv till Tak #5-2010

Läs

Golv till Tak #4-2010

Läs

Golv till Tak #3-2010

Läs

Golv till Tak #2-2010

Läs

Golv till Tak #1-2010

Läs