Golv till Tak #6-2010

Störande ljud har på senare år allt oftare diskuterats i sammanhang som: Gator har för höga bullernivåer. Det går inte att få bygga bostäder i cityläge på grund av för höga ljudnivåer. Buller är ett av de allvarligaste arbetsmiljöproblemen. Dagisfröknar får hörselskador.

Allmännyttiga bostads bolag inrättar nya typer av störningsjourer. Bullerexponering påverkar risken för sjukdomar som hjärtproblem med mera på ett mätbart sätt.

Naturligtvis återspeglas detta också inom golvbranschen. Visst talar vi mycket oftare om bullerdämpning, akustikgolv och ljuddämpningsvärden än för bara några år sedan. Så också i det här numret av Golv till Tak. Här får vi rapporter om en hel rad bullerdämpande åtgärder på förskolor från olika delar av landet. En del förutsägbara och självklara, en del kreativa och oväntade. Vidare bjuder vi på fint designade ljuddämpande bord, en redogörelse för akustikernas med fleras lite nyvaknade intresse för trumljud - nu är det inte längre bara stegljud som gäller - samt en hel rad händelser och produktnyheter. Som nya mobiler med käkbensmikrofoner som inte tar upp omgivningens buller. Med mera.

INNEHÅLL Golv till Tak #6-2010

  • AKUSTIKGOLV DÄMPAR OCKSÅ BARNENS SKRIKANDE
  • EN AKUSTISK FÖREBILD BLAND FÖRSKOLOR
  • LJUDDÄMPANDE BORD
  • DEN AKUSTISKA BYGGLÅDAN - ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNKA AKUSTIKGOLV
  • TRUMLJUD STÖR OCKSÅ
  • LJUDKLASSER - ETT SÄTT ATT FÖRSÖKA STYRA LJUDEN I OMGIVNINGEN
  • NOTERAT
  • GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN
  • BENNY

Hela årgång 2010

Golv till Tak #8-2010

Läs

Golv till Tak #7-2010

Läs

Golv till Tak #6-2010

Läs

Golv till Tak #5-2010

Läs

Golv till Tak #4-2010

Läs

Golv till Tak #3-2010

Läs

Golv till Tak #2-2010

Läs

Golv till Tak #1-2010

Läs