Golv till Tak #1-2011

I det här numret behandlas ett par mycket aktuella fuktproblem: Fukt som hot mot bjälklagen i äldre kyrkor — ett problem som visat sig vara mycket mer omfattande än man hittills trott. Vidare kan man läsa om fukt och snöslask som kommer in via entréerna. Och vad man bör göra åt saken. Naturligtvis finns också ett stort reportage från Domotex, den stora internationella golvmässan i Hannover som hölls 14-18 januari.

Möglande kyrkbjälklag ett stort problem

Under 2010 upptäckte Svenska Kyrkan i Växjö att sex av sju kyrkor i Bäckseda-Korsberga pastorat har omfattande mögelskador. Inomhusmiljön bedöms ha blivit så hälsofarlig att kyrkorna stängts i väntan på åtgärder. 3 600 kyrkor finns i Sverige och det finns ingen anledning att tro att det ser bättre ut på andra håll.

Betongbjälklag och nya massiva trägolv på det blir den sannolika lösningen när man sätter igång arbetena.

Håll fukten och snön utanför husen

Förra årets snörika vinter, och den här, sätter fokus på hur vi tar hand om fukt och snö i entrén så att vi inte drar in sörjan och skadar ömtåliga golv längre in i byggnaden.

Domotex 2011

Sedan drygt 20 år är Domotex-mässan i tyska Hannover startskottet för det nya "golvåret". I år ägde mässan rum 14-18 januari i ett snöfritt Hannover med "vårväder". 40 000 besökare från 87 länder såg det nyaste som finns att se på golvmarknaden. 60 procent av besökarna kom från andra länder än Tyskland vilket befäster mässans internationella karaktär.

INNEHÅLL Golv till Tak #1-2011

  • Fukten får kyrkbjälklag att mögla
  • Fukt och snö ska tas om hand i entrén - inte inne i huset
  • Domotex 2011 - positiva signaler tvärs över
  • Stilig mönsterläggning

Hela årgång 2011

Golv till Tak #8-2011

Läs

Golv till Tak #7-2011

Läs

Golv till Tak #6-2011

Läs

Golv till Tak #5-2011

Läs

Golv till Tak #4-2011

Läs

Golv till Tak #3-2011

Läs

Golv till Tak #2-2011

Läs

Golv till Tak #1-2011

Läs