Golv till Tak #2-2011

Temat för tidningen är Privatkunden. Vi får ta del av en besiktningsmans erfarenheter, vi får hans och även Golvbranschens jurists syn på vad det är som orsakar reklamationer och hur de kan undvikas. Vidare får vi en rapport om utvecklingen av e-handeln inom golvbranschen samt en sammanfattning av vad som visades på årets Möbelmässa.

Skriv kontrakt! Det är en uppmaning som hela tiden återkommer från dem som har anledning att studera de problem som ibland uppstår vid konsumententreprenader. Så säger Lars Jurell, GBR-besiktningsman, som ofta anlitas av personer som är missnöjda med sitt nya golv. Så säger Johan Aspelin, jurist på Golvbranschen, som ger råd till och företräder de anslutna företagen när de inte lyckas komma överens med sin privatkund. Och Golvbranschen tillhandahåller också företagen ett bra standardkontrakt.

En annan aspekt på temat Privatkunden som vi tar upp är näthandelns utveckling inom branschen. Några av dem som satsat på e-handel har kommit igång rejält, andra befinner sig precis i starten. Vi har också tittat lite på konkurrensen från byggvaruhusen, och i vilken mån de utgör ett hot mot golvfackhandeln.

Naturligtvis har vi också ett reportage från Möbelmässan som alltmer befäster sin position som årets viktigaste samlingspunkt för arkitekter, och inte bara svenska.

INNEHÅLL Golv till Tak #2-2011

 • "Privatkunder har orimliga förväntningar"
 • Oklara avtal ger reklamationer
 • Som ett golv på posten
 • Alla nya byggmarknader - hotar de golvbutikerna?
 • Möbler ... och alltfler golv
 • Som vanligt många kvällevents
 • Sov säkert i duschen!
 • Nu vet vi att det går att mäta gåkomfort. Vad händer sedan?
 • P-märkning underlättar
 • Välinge - ett världsledande klick!
 • Noterat
 • Golvbranschen & -företagen
 • Benny

Hela årgång 2011

Golv till Tak #8-2011

Läs

Golv till Tak #7-2011

Läs

Golv till Tak #6-2011

Läs

Golv till Tak #5-2011

Läs

Golv till Tak #4-2011

Läs

Golv till Tak #3-2011

Läs

Golv till Tak #2-2011

Läs

Golv till Tak #1-2011

Läs