Golv till Tak #4-2011

I det här numret av Golv till Tak tar vi upp skötselaspekter på golv, den viktiga entréfunktionen samt konsten att lösa akustiska problem ...

Det finns mycket att säga om val av golv och om skötsel av de golv man valt. En del av det säger vi i det här numret av Golv till Tak.

Förutsättningarna för skötseln ges till ganska så stor del av entrén. Men entrén har också andra funktioner är de rent praktiska skötselaspekterna - som att vara välkomnande, ge överblick och så förstås det estetiska. Vi tyckte det var intressant att fråga några arkitekter om vilka deras favoritentréer är. Och sedan ställa dem mot andras synpunkter, kanske just de per praktiska. Resultatet av denna lilla miniundersökning kan du läsa om i tidningen.

Vidare får vi goda råd ur akustisk synvinkel och synpunkter från golvtillverkare på trenden att alltmera använda diamantimpregnerade rondeller för städning. Är det bra för golven?

INNEHÅLL Golv till Tak #4-2011

Arkitekters favoritentréer

Konsten att lösa akustiska problem

Designgolv och lite annat

Dags för slutbesiktning

Konsten att missköta ett trägolv

Diamonds are e girl's best friend

På havet behövs speciella golv

Hela årgång 2011

Golv till Tak #8-2011

Läs

Golv till Tak #7-2011

Läs

Golv till Tak #6-2011

Läs

Golv till Tak #5-2011

Läs

Golv till Tak #4-2011

Läs

Golv till Tak #3-2011

Läs

Golv till Tak #2-2011

Läs

Golv till Tak #1-2011

Läs