Golv till Tak #6-2011

Det här numret har temat Akustik. Här finns läsning både om grundläggande akustiska frågor som till exempel hur människan påverkas av ljud, och om projekt där man funnit goda akustiska lösningar.

Akustik är ett ämnesområde som bara väcker allt större intresse. I den här tidningen har vi intervjuat två bullerexperter på Karolinska Institutet. Läs vad de har att säga i artikeln "Ljud eller oljud - hur skadligt är buller?"

Hur kan man nu lösa de bullerproblem som finns? Vi har gått vidare till en värrennomerad akustikkonsult och frågat om den saken. Självklart finns inte bara en möjlighet att lösa ett problem. Vem bestämmer egentligen? Arkitekten? Beställaren? Byggentreprenören? Akustikkonsulten? Det har vi också frågat om.

Till slut hamnar vi naturligtvis på det här med olika sorters akustikgolv. En översikt över vad som finns att välja på presenterar vi också. Dessutom kan vi visa upp en skola där alla är nöjda med akustiken!

INNEHÅLL Golv till Tak #6-2011

Ljud eller oljud - hur skadligt är buller?

Hur kan man lösa bullerproblemen? Vad säger akustikkonsulten?

Skolan där man talar med små bokstäver

Vem bestämmer över akustiken?

Akustikgolv - alltmer populära

Att lära ut renovering

Hela årgång 2011

Golv till Tak #8-2011

Läs

Golv till Tak #7-2011

Läs

Golv till Tak #6-2011

Läs

Golv till Tak #5-2011

Läs

Golv till Tak #4-2011

Läs

Golv till Tak #3-2011

Läs

Golv till Tak #2-2011

Läs

Golv till Tak #1-2011

Läs