Golv till Tak #8-2011

Det här numret har tema Arbetsmiljö. Här redovisas den information som kan utvinnas ur tillgänglig statistik ifråga om arbetsolyckor, arbetssjukdomar och olyckstillbud. Vidare ges en del tips om hur man som golvläggare kan skydda sig mot belastningsskador med mera.

Arbetsskadorna inom byggbranschen ökar, även för golvläggare, fast arbetssjukdomarna minskar. Vi har fingranskat statistiken. Samt talat med några golvläggare om hur det ser ut i verkligheten, för alla tillbud anmäls ju inte. Och alla belastningsskador blir kanske heller inte klassade som arbetssjukdomar.

Målsättningarna när det gäller arbetsolyckor är höga hos de stora byggbolagen. Skanska säger att de ska ner till 1,4 olyckor på 1000 arbetade timmar. Det är en femtedel av dagens siffra. Därför gäller hjälmtvång och krav på varselkläder, handskar och skyddsglasögon.

Man får hoppas dessa ansträngningar gör nytta, de har ett gott syfte. Man får också hoppas att minskningen av belastningsskador bland golvläggare är verklig och inte bara statistisk teori. Och att den fortsätter i takt med att allt bättre hjälpmedel kommer i allt bredare användning.

Hela årgång 2011

Golv till Tak #8-2011

Läs

Golv till Tak #7-2011

Läs

Golv till Tak #6-2011

Läs

Golv till Tak #5-2011

Läs

Golv till Tak #4-2011

Läs

Golv till Tak #3-2011

Läs

Golv till Tak #2-2011

Läs

Golv till Tak #1-2011

Läs