Golv till Tak #7-2020

I det här numret kan vi visa upp ett par projekt med riktigt fina och spännande golv. Vi möter också unga tjejer som försöker påverka byggbranschens utveckling, bland annat i riktning mot ökad hållbarhet. Samt får ta del av annan pågående utveckling med samma mål.

Engagemang för hållbarhet – det är just det som genomsyrar nästan varenda text i den här tidningen. Först två intressanta inredningar med mycket medvetna golvval från arkitekternas sida. Sedan ungt engagemang för en bättre byggbransch – för en mer jämställd arbetsmiljö och ett mer miljö- och klimatmedvetet agerande. Vi möter här Sandra Mobaraki och Amanda Borneke.

Så till det lite tyngre, men så nödvändiga om vi ska komma framåt mot klimatmålen, som till exempel upphandlingskrav. Här har Golvbranschen en hel del att bidra med. Läs det, men läs också texterna om renovering som alternativ till golvbyte, och om limfria golv – också det hållbarhetsbidrag.

INNEHÅLL Golv till Tak #7-2020

 • Avinode i Göteborg: Ett golv med wow-effekt!
 • Tingstad i Malmö: Intresseväckande och hållbart
 • Sandra Mobaraki: Byggsandra kämpar för en jämställd byggbransch
 • Amanda Borneke: Amanda brinner för återbruk och cirkulärt byggande
 • Upphandling: Vilka hållbarhetskrav ska man ställa?
 • Renoverade eller utbytta golv?
 • Limfria golv – mer än ett alternativ
 • För stilenlig renovering: Nya golv blir som gamla
 • Konjunkturen: Mellan hopp och förtvivlan
 • Plattsättaren berättar: Plattor i taket var en utmaning
 • Nya limrekommendationer

Hela årgång 2020

Golv till Tak #8 - 2020

Läs

Golv till Tak #7-2020

Läs

Golv till Tak #6-2020

Läs

Golv till Tak #5–2020

Läs

Golv till Tak #4-2020

Läs

Golv till Tak #3-2020

Läs

Golv till Tak #2-2020

Läs

Golv till Tak #1-2020

Läs