Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Kan man återvinna akustikgolv?

Det pågår arbete för att möjliggöra återvinning även av akustikgolv. Det handlar om att utveckla separationsmetoder så att man kan ta tillvara och återvinna materialet i golvens olika skikt. Och att inför framtidens återvinning skapa nya akustikgolv där alla skikt tillhör samma materialfamilj – så att de inte behöver separeras.

I hela samhället finns idag ambitioner för återvinning av material, material från allt som inte längre kan återanvändas. Ingen vill gärna acceptera soptippen som slutstation och förbränning med energiåtervinning betraktas som en nödlösning.

Golvbranschen har tidigt tagit initiativ till återvinning av installationsspill och de stora aktörerna har upprättat system för att ekonomiskt utnyttja de större materialflödena. De tekniska möjligheterna och de ekonomiska vinsterna med återvinning är naturligtvis bättre för golvprodukter som är homogena och materialtäta. Svårare är det med tunna, lätta produkter eller lätta skikt som ingår i till exempel akustikgolv. Vi frågade några ledande golvtillverkare om hur de ser på möjligheterna och svårigheterna att återvinna just akustikgolv.

Det är inte lätt

Av de svar vi får från Dag Duberg på Tarkett och Johan Björling på Forbo framgår att stor tankemöda lagts på frågan, men att alla lösningar ännu inte är på plats. Uteblivna svar från andra producenter bekräftar den saken. Dag och Johan framhåller, oberoende av varandra, att man måste dela upp frågeställningen efter vilka konstruktioner av akustikgolv som är aktuella.

Under hårda golv som parkett, laminat och styv LVT kan det finnas löslagda akustikskikt, oftast av plastskum eller papp. För papp finns det bra system för återvinning i den vanliga hanteringen av förpackningspapp. Polyetenskum, PE, skulle säkert också gå att materialåtervinna men om skummet består av polyuretan, PUR, blir det förbränning som gäller. I golvbranschen finns inget känt system för återvinning av akustikunderlägg.

Ytskiktet i ett akustikgolv ska stå för slitstyrka och tålighet mot allt, i långa tider. Därunder ska akustikskiktet med flexibel eftergivlighet dämpa stegljud och minska alstring av trumljud. Det kräver olika sammansättning av skikten vilket försvårar återvinning, men om slitskikt och akustikskikt har liknande råvarubas blir återvinning likväl fullt möjlig. Det säger Forbo, och det säger Tarkett. Ett PVC-golv med undersida av PVC-skum kan smältas om till nya golv i en och samma process. Ett linoleumgolv med akustikskikt av korklinoleum kan upparbetas till ny råvara för linoleum.

Olika materialfamiljer måste separeras

Kombination av olika materialfamiljer ger problem för all återvinning, det gäller inte bara för golv. Hur återvinner man förpackningsfolie av plast som är laminerad med aluminium eller med papper? Hur återvinner man linoleum som är laminerad med PE- eller PUR-skum? Det saknas bra lösningar.

Dag Duberg berättar dock att från linoleum kan man avskilja polyuretanskum och jutefiber och av det få ett lågvärdigt material som andra kan använda till enkla lantbruksprodukter. Samma förfarande är aktuellt för PVC-golv som har akustikbaksida av polyuretanskum eller polyesterfilt. Det går inte att smälta samman helheten till ett bra material, men det är svårt att separera skikten från varandra.

Utvecklingsarbete pågår

När vi undrar om det pågår någon utveckling för förbättrad återvinning av akustikmaterial får vi det förväntade svaret: Ja, både hos Forbo och Tarkett arbetar man för bättre insamling, bättre upparbetningsprocesser och bättre användning av återvunnet material. Det handlar naturligtvis om att kunna ta tillvara material från gårdagens golvprodukter. Lika viktigt är det emellertid att utforma dagens produkter så att de i framtiden kan återvinnas och bli till morgondagens golv.

En ökad satsning på samma materialfamilj i hela golvet. samt enklare separation och sortering. Det är sådant som ligger i en nära framtid.

Magnus Rönnmark


Läs också:

Marknaden för akustikgolv Därför ökar efterfrågan

Efterfrågan på akustikgolv har ökat under många år. Och fortsätter att öka. Vilka är drivkrafterna?

Vi har frågat en akustiker samt några leverantörer av bland annat akustikgolv.

Publicerad: 2022-08-31

» Läs hela artikeln om Marknaden för akustikgolv