Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Varför finns inga EPD-er för byggkeramik?

Det finns i stort sett inga EPDer som redovisar miljöegenskaper för kakel- och klinkerprodukter. Än så länge accepterar miljöbedömare, beställare och föreskrivare den bristen – det är ändå inte så många poäng man förlorar vid miljömärkning av fastigheterna. Men kommer det att kunna fortsätta så?

Dagens byggande och fastighetsförvaltning kräver att byggmaterial har goda och väl dokumenterade miljöegenskaper. Det är länge sedan man började ställa krav på att det klart kunde visas att föreskrivna produkter var fria från "värstingar" som bly, kvicksilver, asbest, PCB och kadmium.

Idag är det betydligt högre krav som gäller. Många byggherrar miljöklassar sina nya fastigheter och då krävs omfattande data för varje produkt, inte bara om innehåll utan om miljöpåverkan i flera avseenden och i alla led från vagga till grav. Ännu hellre vill man kunna följa produktens miljöpåverkan från vagga till vagga – och se miljöeffekterna i ett helt cirkulärt flöde.

EPDer saknas för keramikplattor

De flesta av golvbranschens leverantörer är väl bekanta med kraven på information. I form av EPDer, Environment Product Declarations, redovisar de innehåll, energianvändning, ozonnedbrytning, smog, övergödningsrisk och så vidare. Allt fördelat på produktion, distribution, installation, användning och hantering i slutfasen.

Många ledande aktörer, men inte alla, lägger miljontals kronor på att utarbeta och aktuellthålla EPDer för sina produkter. För ett stort sortiment blir det ansenliga kostnader, men det är vad föreskrivare och byggherrar kräver när de ska bedöma golvbeläggning av till exempel plast eller linoleum. När det gäller keramik kan de däremot sällan grunda sina val på EPDer. Produktspecifika EPDer för keramikplattor saknas nästan helt.

"Vi försöker påverka producenterna"

Mats Randau, som på Konradssons Kakel ansvarar för information om produkternas miljöprofil, håller med om att det saknas EPDer för de flesta keramikprodukter på marknaden.

– Vi och andra importörer försöker påverka producenterna att presentera tydliga standardiserade miljödata, säger han, men antalet tillverkare och det enorma sortimentet är en försvårande faktor. Utvecklingen går åt rätt håll, dock är det lång väg kvar.

Magnus Rönnmark

Läs en längre version av denna text i Golv till Tak 6/20 som är ute 1 oktober.


Läs också:

Fredrik Runius, Säker Vatten Fredrik Runius, Säker Vatten: "Vi är beroende av varandra"

Inte bara GVK, utan också Säker Vatten, inför nya branschregler som börjar gälla vid årsskiftet. Samarbetet kring framtagandet har varit intensivt – så att regelverken ska stämma överens.

Publicerad: 2020-09-23

» Läs hela artikeln om Fredrik Runius, Säker Vatten