Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Brutna leveranskedjor och höjda priser

– två problem som vi hört om alldeles för ofta det senaste halvåret.

Prisökningarna har blivit alltfler under året. Det beror på höjda råvarupriser och på leveranser som inte har fungerat. Covid-19 har en koppling till det mesta.

Allt det här stör pågående men även framtida projekt. Särskilt som industrin under många år har skrotat sina lager – de kostar pengar – och satsat på just-in-time-leveranser.

Så händer något oväntat. En pandemi och en veckas blockering av Suez-kanalen. Frost som förstör en emulsionsfabrik i Texas. Och plötslig brist på containers. Allt skapar en prisspiral uppåt.

"Tvingat oss till en omgående prisrevision"

Den här texten från en leverantör är ganska typisk:

"Precis som övriga marknaden har XX drabbats hårt av den force majeure-liknande situation som råder i världen. Pandemin fortsätter att skapa stora utmaningar, med omfattande leveransproblem och skenande råvarupriser, vilket tvingat oss till en omgående prisrevision för att hantera situationen. ... Prisrevisionen varierar från 5% – 15% på de påverkade produktgrupperna."

Inom vissa segment av marknaden har prishöjningarna varit ännu högre.

Leveranskedjor påverkas – när de amerikanska träpriserna sköt i höjden i våras prioriterade sågverken exporten dit, varför byggvaruhusen härhemma fick sämre tillgång till virke. Detta gjorde att hemmafixandet och hemmabyggandet minskade. Alltså minskade också behovet av nya golv.

Ett utbrott av covid-19 i den kinesiska hamnprovinsen Guangdong riskerar att leda till omfattande störningar i de globala försörjningskedjorna. Väntetiden för fartyg vid containerterminalen i Shenzhen har ökat från i snitt en halv dag till 16 dagar, rapporterar nyhetskanalen CNBC.

Måste påverka anbuden

– Vi befinner oss i ett exceptionellt läge med en pandemi som orsakat nedstängningar av fabriker och stängda gränser mellan länder. Det har gjort att efterfrågan stigit snabbt och vi hamnat i en flaskhalsproblematik, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Byggföretagen.

Från Byggföretagen betonar man vikten av att medlemsföretagen tar höjd för eventuella kostnadsökningar vid anbudsgivning och att man tecknar avtal med indexreglering. "Påverkan är särskilt stor för medlemmar som utför entreprenader till fast pris utan indexreglering. Entreprenader som utförs på löpande räkning eller där priset indexregleras påverkas i något mindre utsträckning", skriver de.

När vändningen kommer är svårt att förutspå.

– Det är pandemins utveckling som styr, hur det går med vaccinering och med en eventuell fjärde våg, menar Fredrik Isaksson.

Det är alltså viktigt att vara medveten om risken för ökade kostnader, vad som gäller för redan pågående projekt och vad man bör tänka på när nya avtal om framtida uppdrag ingås. På Företagssidornagolvbranschen.se finns en genomgång av när en kostnadsökning kan påföras beställaren/köparen genom ändring av det avtalade priset för entreprenaden, information om orsakerna till prisökningarna samt en mall för underrättelse till beställaren.

Thomas Åkerblad


Läs också:

Trähus och akustik Annorlunda akustikproblem i trähus

Höga trähus, som nu byggs i ökande omfattning, fungerar annorlunda än traditionella betonghus ur akustisk synvinkel. De störande ljuden ligger inom ett helt annat frekvensområde – och då fungerar inte de åtgärder vi är vana att använda mot buller. Mycket forskning pågår och snart får vi kanske se nya mätmetoder och nya sätt att utvärdera ljudmiljön.

Publicerad: 2021-09-03

» Läs hela artikeln om Trähus och akustik