Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Riskfyllt att byta mot "likvärdigt"

Det blir allt vanligare att ett föreskrivet golvmaterial byts ut mot ett "likvärdigt", inte sällan från en utländsk leverantör. Svenska golvleverantörer är bekymrade över en utvecklingen och vill framhålla att det är stora risker förknippade med att byta till ett till synes likvärdigt golvmaterial.

 Likvärdigt.jpg

Almedals Golv är idag enbart ett leverantörsföretag men ägnade sig tidigare även åt entreprenader. Vd Jonas Lanner skaffade sig då dyrköpta erfarenheter av vad det kan innebära att köpa in "likvärdigt" golvmaterial.

- Vi köpte in ett lamellgolv som skulle vara likvärdigt med det föreskrivna från en utländsk leverantör. Ganska snart började slitskiktet släppa, därför att limningen var dålig. När vi ringde företaget och påtalade problemen var det väldigt svårt att komma någon vart. Till slut var det ingen som svarade när vi ringde. Eftersom det var en utländsk leverantör skulle vi bli tvungna att driva en eventuell juridisk process i det aktuella landets domstol. Vi valde att avstå, det skulle ha blivit alldeles för dyrt och utgången väldigt oviss. Därmed fick vi ta hela smällen själva.

Riskerar att få betala själv

Nu vill Jonas Lanner lyfta upp det här problemet till debatt. Han märker att en del av Almedals kunder väljer att köpa in så kallat likvärdigt golvmaterial från utländska leverantörer och menar att här finns ett antal risker som golventreprenörerna inte är medvetna om.

- Jag tror att en golventreprenör invaggas i säkerhet om det är en svensk person som säljer och som har broschyrer på svenska. Men om leverantören inte är svensk och du som entreprenör drabbas av att något går snett i ditt jobb så är du "rökt". Måste du riva ut och göra om ett limmat golv på fyrahundra kvadratmeter, så innebär det en kostnad på en halv miljon kronor som du riskerar att få stå för själv. Många små golventreprenörer kan råka illa ut, framförallt enskilda firmor. Men det finns även många aktiebolag där ägarna har privata borgensåtaganden gentemot företaget.

Tillverkat för annat klimat

- Jag förstår mycket väl att det kan vara lockande att köpa från en leverantör i Baltikum eller Östeuropa och kanske få ett pris som är trettio procent lägre än i Sverige. Skillnaden är att om du köpt från en svensk leverantör så vet du att du kan bråka vid en eventuell reklamation. Om leverantören finns i Ukraina blir det betydligt svårare, särskilt om du måste driva en process i en ukrainsk domstol.

- Många golventreprenörer lever nog i tron att om produkterna säljs i Sverige så omfattas entreprenören automatiskt av svenska regelverk. Samtidigt är många utländska leverantörer helt okunniga om svenska byggnormer.

Jonas Lanner påpekar att många trägolv som dyker upp i Sverige är tillverkade för marknader med helt andra klimatförhållanden. Vidare att de flesta utländska leverantörer inte har någon kunskap om hur vi i Sverige mäter betongens relativa fuktighet. Dessutom saknar de erfarenhet av hur vi gjuter betong i Sverige. Utomlands gjuts ofta betydligt tunnare.

Konkurrerar enbart på pris

Sonnie Byrling, vd för Kasthall, upplever också att byten till likvärdigt golvmaterial ökar i omfattning. Det märks framförallt på företagets basprodukter trä- och textilgolv. Han tar upp den snedvridning av konkurrensen det kan innebära.

- De här leverantörerna kommer in på slutet när bordet redan är dukat. Därmed kan de konkurrera med enbart pris. Men innan dess har vi tillsammans med byggkonsulter och arkitekter gjort grundjobbet i föreskrivande led. Vårt sätt att konkurrera blir att erbjuda något helt unikt som inte går att byta ut hur som helst. Fast det kan vi givetvis inte göra med alla produkter.

Sonnie Byrling tar som exempel att det föreskrivs en miljöcertifierad golvprodukt och att Kasthall erbjuder en sådan. Sedan väljer ändå golventreprenören att lägga in en "likvärdig" produkt utan att kontakta beställaren, med argumentet att det blir så mycket billigare.

- Då handlar det om i vilken utsträckning beställaren struntar i arkitekten, och om beställaren tycker att golventreprenörens agerande är okej.

Leder kanske till mer direktköp

Sonnie Byrling ser som ett tänkbart framtidsscenario, om utvecklingen fortsätter i den här riktningen, att de större byggentreprenörerna väljer att beställa direkt från leverantör, med den konsekvensen att golventreprenörerna endast får sälja installationstimmar. Samtidigt anser han att det är fel att peka ut golventreprenörerna som bovarna i dramat.

- Jag misstänker att en viktig orsak är den starka prispress golventreprenörerna känner från beställarna. Men nog kan jag uppleva en form av kortsiktighet från golventreprenörerna. De borde orka stå upp mera för en hög kvalitetsnivå och god branschetik.

Björn Lundbeck

Läs mer i Golv till Tak 8/12


Läs också:

Hur ett "riktigt" produkttest kan ge fel resultat

Med stora feta rubriken har ett test av parkettbrädor snurrat runt i dagspressen. Testet är beställt av Testfakta och provningarna utförda av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De är visserligen korrekt utförda enligt respektive standard men resultaten säger inte allt om de testade produkterna.

Publicerad: 2012-12-07

» Läs hela artikeln om Rätt – fast fel