Annons

 • Prova 4 nr av Golv till Tak för 149 kronor

Nyhetsarkiv

Här finner du de nyheter som publicerats på golvtilltak.nu, ordnade efter datum.

 • Entreprenörens skadeståndsansvarEntreprenörens skadeståndsansvar

  När en entreprenör har utfört en tjänst eller en småhusbyggnation åt en privatperson kan det ibland uppkomma skadeståndsansvar gentemot konsumenten. För det krävs emellertid att vissa förutsättningar är uppfyllda. Här klargör vi under vilka omständigheter en konsument kan vara berättigad till ekonomisk ersättning utöver vad som stadgas i övriga påföljdsregler.

  Publicerad: 2016-11-09

 • Vårdade textilgolv håller sig vackraVårdade textilgolv håller sig vackra

  Textilgolv som sköts väl håller sig vackra och dessutom är det ekonomisk att sköta dem, så att man inte behöver byta i förtid. Ändå finns det gott om misskötta textilgolv.

  Publicerad: 2016-11-04

 • Hur ska vi ha det med lärlingarna?Hur ska vi ha det med lärlingarna?

  Att det är brist på golvläggare, i hela landet, är ett faktum. Det är också ett faktum att det är alltför få som väljer att gå golvläggarutbildning. Men även när det finns ungdomar som väljer att utbilda sig till golvläggare kan det uppstå problem. Som att få fram praktikplatser i tillräcklig omfattning. Hur ska det problemet lösas?

  Publicerad: 2016-10-05

 • Vilseledande test av tätskiktVilseledande test av tätskikt

  Länsförsäkringars test av tätskikt bidrar till att lägga fokus på fel saker om vi vill undvika vattenskador – inriktningen måste vara att se till att arbetena görs med branschgodkända konstruktioner och utförs fackmässigt. Så blir det om man anlitar GVK-auktoriserade entreprenörer.

  Publicerad: 2016-09-30

 • Ljudkomfort – och sittkomfortLjudkomfort – och sittkomfort

  Ljudnivån har effekter på människors hälsa – dålig ljudmiljö kan ge sömnproblem, stress, huvudvärk, minnessvårigheter, inlärningsproblem och höjt blodtryck. Rätt golv kan bidra väsentligt till att skapa bättre ljudmiljöer och därför ökar efterfrågan på akustikgolv.

  Publicerad: 2016-09-05

 • Vilken hjälp ger BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus?Vilken hjälp ger BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus?

  Det välrenommerade ingenjörs- och konsultföretaget ÅF har granskat till hur stor nytta BASTAs, Byggvarubedömningens och Sunda Hus bedömningar är för beställarna när det gäller att göra hållbara golvval. Resultaten finns i en rapport med titeln "Relevanta miljökrav vid upphandling av golv och golvprodukter".

  Publicerad: 2016-05-06

Fler sökträffar

Gå till sida:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser