Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 149 kronor

Tidningsannonser

För att underlätta hanteringen av annonsmaterial är det viktigt att som annonsör leverera annonser i rätt format. Nedan följer instruktioner för att göra hanteringen så smidig som möjligt.

Tänk på detta vid leverans av annonsmaterial:

  • Annonser ska levereras som CMYK-separerade och högupplösta (300 dpi) PDFer. Om de levereras på annat sätt kommer det extraarbete
    som då eventuell tillkommer, att debiteras.
  • ICC-profiler och inställningar för Distiller samt InDesign finns att hämta på BrandFactorys hemsida.
  • Annonsoriginal ska märkas med annonsör och nummer på tidningen. Inga andra tecken än bokstäver och siffror får användas och inte å, ä eller ö.
  • Leveransadress för annonser är peter@adsales.se eller tryckeriets BrandFactorys hemsida (ange Håkan Elgtorp som din kontakt). 


Kontaktperson tryckeri:

​Håkan Elgtorp, BrandFactory AB
tel 010-451 00 00

Materialtider

Senast 2 veckor före utgivningsdag.

Bilagor

Levererad upplaga
Hela upplagan 3.200 ex + 5%

Format

Max format A4, 210x290 mm

Leveransadress för bilagor

BrandFactory AB
Att: Håkan Elgtorp
Frykdalsbacken 40
123 43 FARSTA

Annonser