Golv till Tak #1 - 2024

Temat för tidningen är Golvföretaget. Vi tar upp frågor som är mycket aktuella för ett golvföretag, med koppling till ekonomi och till juridik liksom till klimat. I de sammanhangen får vi möta ganska så många av branschens företagare och ta del av deras synpunkter på sitt företagande, ur olika aspekter.

Det händer mycket som påverkar golvföretagen nu. Strukturomvandling, en cocktail av nya klimatregelverk och så är vi inne i en lågkonjunktur. Plus oroligheter i omvärlden förstås. De olika skeendena påverkar dessutom varandra så framtiden kan bli minst sagt svårförutsebar.

Vi har tittat på vilka val några olika företag gjort beträffande ägande och samverkan med varandra. Varför de valt som de gjort och vad det ger dem för fördelar.

Vi har också tittat på vad de just införda eller inom en nära framtid kommande klimatregelverken konkret kommer att innebära för företagen. En intressant följd vi ser och som vi också tar upp i det här numret av tidningen är att det börjar bli konkurrens om installationsspillet.

Och så tar vi upp den ständiga frågan om kompetensförsörjningen. För det problemet försvinner inte med lågkonjunkturen – det måste hanteras långsiktigt.

INNEHÅLL Golv till Tak #1 - 2024

 • En bransch i rörelse
 • Vad betyder de nya klimatreglerna för företagen?
 • Ett steg i rätt riktning
 • Konsten att få betalt
 • Spelet om spillet
 • Statistik återrapporteras
 • Kaos och golv
 • Sex dokument uppdaterade
 • Samarbete gör skillnad
 • VD-byte på BBM i Karlstad
 • Branschriktlinjer för renovering

Hela årgång 2024

Golv till Tak #4 - 2024

Läs

Golv till Tak #3 - 2024

Läs

Golv till Tak #2 - 2024

Läs

Golv till Tak #1 - 2024

Läs