Golv till Tak #3 - 2024

Temat för den här numret av Golv till Tak är Hållbarhet. Branschens klimatarbete liksom återvinning och återbruk har då sin givna plats i tidningen.

Golvbranschen arbetar vidare med hållbarhet och klimat, långsiktigt och på vetenskaplig bas. Efter kartläggning av utsläpp och analys finns nu en handlingsplan framme och den redogör vi för i tidningen. En väsentlig punkt handlar om hjälp för entreprenörer med korrekt beräkning och redovisning av utsläpp. Något som kommer att bli synnerligen aktuellt när kraven på klimatdeklarationer utökas med fler byggnadsdelar och med gränsvärden. Erfarenheterna av hittillsvarande krav har vi också frågat några leverantörer om.

Att branschen var tidigt ute med ett insamlingssystem för installationsspill är välbekant. Vi kan nu konstatera att spillet verkligen återvinns hos de anslutna tillverkarna – det har gått väsentligt framåt med den saken sedan vi senast gjorde en genomgång.

Nya initiativ har vi också att berätta om. Som ett företag som hittat sin nisch i förmedling av textilplattor för återbruk. Och mycket mera.

INNEHÅLL Golv till Tak #3 - 2024

  • Handlingsplan framtagen för fortsatt klimatarbete
  • Välfungerande och inarbetat
  • Förmedlar textilplattor för återbruk
  • Hur har klimatdeklarationerna fungerat?
  • VD-byte på Örebro Parkett & Golv och BBM i Örebro
  • Stockholmsmässan kvar till 2028
  • Samarbetet gör golvbranschen respekterad
  • Rappgo har återuppstått – fast med mindre kostym
  • Norskt återvinningsprojekt för trägolv

Hela årgång 2024

Golv till Tak #4 - 2024

Läs

Golv till Tak #3 - 2024

Läs

Golv till Tak #2 - 2024

Läs

Golv till Tak #1 - 2024

Läs