Golv till Tak #4 - 2024

Det här numret av Golv till Tak har fastighetsfokus. Speciellt har vi tittat på de förändringar som pågår när det gäller utformning av kontorslokaler men också på val av miljöcertifieringar, och en hel del annat.

Det sker stora förändringar av många typer av lokaler och byggnader för närvarande. Bland annat gäller det kontoren som uppgraderas på alla möjliga vis – de anställda ska verkligen uppleva att det är lockande att vistas där. Vi har talat med Wihlborgs och med Vasakronan om deras ansträngningar i den riktningen.

Det allra mest spännande kontoret har vi dock funnit hos Sesam Arkitekter i Kristianstad, som nyligen flyttat in i nya lokaler. Med en minst sagt speciell golvläggning.

Hållbarhetsambitioner och klimatkrav påverkar självklart också byggnader och materialval, och det kan också spela viss roll vilken miljöcertifiering som väljs. Vi har frågat några fastighetsutvecklare vilken de föredrar och varför.

INNEHÅLL Golv till Tak #4 - 2024

  • Alltmer hållbara golv
  • Varför väljer man just Svanen, eller LEED?
  • Försiktig kontorsoptimism
  • Stora ansträngningar att göra kontoren attraktiva
  • Gröna kullar inomhus
  • Nytt landmärke i Göteborg
  • Kriminalvård och försvar
  • Färsk vattenskaderapport
  • Alltmer angeläget att synas på 3 Days of Design
  • Företagen har mycket att vinna på branschsamarbetet

Hela årgång 2024

Golv till Tak #4 - 2024

Läs

Golv till Tak #3 - 2024

Läs

Golv till Tak #2 - 2024

Läs

Golv till Tak #1 - 2024

Läs

Annonser