Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

5 400 anmälda stölder på ett år

Stölder från byggarbetsplatser är ett stort problem. En uppskattad summa är stölder för 1,4 miljarder kronor årligen. Denna siffra är dock troligen i underkant, eftersom många byggarbetsplatser inte polisanmäler stölder som understiger försäkringsbolagets självrisk.

– Den allmänna uppfattningen är att det stjäls mycket från byggarbetsplatser och så är det också i verkligheten, säger Lotta Mauritzson på Stöldskyddsföreningen, SSF.

Hon säger att det förekommer både intern och extern stöld. Hur stor del som är intern respektive extern har Lotta Mauritzson inte någon statistik på.

På en större arbetsplats rör sig många människor och det är då lätt att någon som inte borde vara där ändå slinker in och tar med sig exempelvis verktyg ut.

– Tänk igenom hur ni på byggarbetsplatsen lägger ifrån er era verktyg, uppmanar Lotta.

Verktygny.jpg


Lås in verktygen

– Ligger verktyg obevakade när de inte används? frågar Lotta reotriskt.

Att låsa in verktygen både på kvällen och vid lunchraster är ett första steg för att minska stölderna. Hon rekommenderar också att någon har säkerhetsansvar på arbetsplatsen.

– Normalt har platschefen också säkerhetsansvar, men ofta har denne så mycket att tänka på att säkerhetsarbetet blir eftersatt, säger Lotta.

Införandet av ID06-brickorna är tänkt att leda till bättre kontroller kring vilka personer som rör sig på arbetsplatserna och därmed göra det svårare för någon utomstående att ta sig in obemärkt, tillägger hon.

Golvmaterial försvinner

Peab är Peter Martin säkerhetschef. Han berättar att i samband med att bostäder färdigställs för kund är det vanligt att vitvaror stjäls. Därför sätts dessa ofta in samma dag kunden tar över bostaden. Vid bostadsbyggande är det bland annat vitvaror och material till golv samt annan inredning som stjäls.

– Vi gör polisanmälan på allt som stjäls, säger Peter Martin.

Peab har kameraövervakning på många av sina byggarbetsplatser.

– Kamerorna är avancerade och kan ta bra bilder även i mörker, berättar han. Till många av kamerorna finns ett högtalarsystem där inkräktaren får veta att det är bäst att lämna platsen omedelbart, i annat fall går signal till polis eller väktare.

– Vi märker också våra verktyg med DNA-märkning. Märkningen är osynlig, men polisen har utrustning för att se vilket företag märkningen tillhör och på så sätt kan man, i bästa fall, få tillbaka sina verktyg igen, berätta Peter Martin.

5 400 stölder per år

Peab arbetar tätt ihop med polis, försäkringsbolag och larmtjänst.

Enligt Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, inträffade 5 400 anmälda stölder vid byggarbetsplatser under 2013. Under de senaste åren har stölderna minskat, om än i långsam takt.

Enligt Peter Martin är mörkertalet stort. Många anmäler inte tillgrepp där värdet av det stulna understiger försäkringsbolagets självrisk.

– Men, säger Peter Martin, om vi inte anmäler alla stölder kan vi inte heller förklara för polisen att det är ett problem. Om statistiken inte stämmer överens med verkligheten får vi bara svaret att detta inte verkar vara någon stor polisiär fråga.

Gynnar kriminell marknad

Hans råd är alltså: Anmäl varenda stöld.

– Gör vi inte det gynnar vi en kriminell marknad, säger han.

Han säger också att varje stöld som kan förhindras, genom att låsa in verktyg och ha kameraövervakning med larm, sparar pengar till företaget.

Enligt Peabs statistik, hämtad från företagets egenutvecklade anmälningssystem till polis och försäkringsbolag, PoFa, stjäls det vid genomsnittsinbrottet på en byggarbetsplats för 30 000 – 40 000 kronor. Men skadorna i samband med tillgreppen kan bli omfattande och kostar ibland mer än värdet av det stulna.

Medvetet beteende

– Vi har sett en minskning av stölderna sedan vi började med kameraövervakning. Men det är också viktigt att man är medveten som sitt beteende, hur och var man lägger ifrån sig sina verktyg, säger Peter Martin.

Han säger också att kameraövervakning, märkning och låsta containers kostar, men varje stöldförsök som inte blir något av är en stor sparad slant.

BI är Corfitz Nelsson projektledare och arbetar bland annat med frågor som rör forskning och utveckling.

Han ledde en förstudie med målet att utveckla en nationell anmälningsplats av stölder inom byggsektorn. Studien gjordes av företaget Junet med stöd av SBUF.

Stort mörkertal

Meningen är att det ska bli enklare för alla som upptäcker en stöld att göra en polisanmälan.

– Det är viktigt att det syns hur mycket som egentligen stjäls från våra byggarbetsplatser. Lägger man ihop alla småstölder blir det stora summor som försviner. Det här är en stor och allvarlig fråga för byggbranschen, säger Corfitz Nelsson.

Precis som Peter Martin betonar han vikten av att lägga undan alla verktyg när arbetsplatsen är obevakad.

Får inte filma allmänheten

– Kameraövervakning av arbetsplatserna är verkligen effektivt. Dock får man inte utan tillstånd rikta kamerorna så att allmänheten blir filmad. Allmänheten har inte inne på en avspärrad byggarbetsplats att göra, men det är viktigt att ändå kontrollera om tillstånd behövs för kameraövervakning. Länsstyrelsen i respektive län har information, säger han.

Corfitz Nelsson slår också ett slag för märkning av verktyg och maskiner.

Bra att konsultera polisen

– DNA-märkning är det mest effektiva, säger han.

Han säger också att det kan vara idé att tala med polisen i området i samband med etablering. Om det är hög brottslighet i grannskapet kan det vara klokt att tänka lite extra på sitt beteende och kanske vidta ytterligare åtgärder för att skydda sitt byggmaterial och sina verktyg.

– Lås in verktygen och om möjligt också byggmaterialet i containrar med godkända lås, säger Corfitz Nelsson.

Han säger också att flera entreprenörer kan gå ihop för att samordna sitt stöldskydd.

Inger Evertson


Läs också:

Kan vi lita på tätskiktsfolierna?

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har provat 20 system med tätskiktsfolier. Och bara tre av dem har klarat provningarna. Kritiken mot hur proven genomförts har inte låtit vänta på sig. Hur hänger det hela ihop och hur ska alltsammans tolkas?

Publicerad: 2015-02-08

» Läs hela artikeln om Kan vi lita på tätskiktsfolierna?