Nyhetsarkiv

Nyheter

Utveckling för kontorslokaler Försiktig kontorsoptimism

Både optimism och försiktighet ges det uttryck för när vi försöker ta reda på hur fastighetsbolagen ser på den närmaste framtiden. Försiktigheten från hyresgästernas sida leder till kortare kontrakt och därmed mindre omfattande anpassningar vilket, utöver hållbarhetsaspekten, även det bidrar till att man mer ofta väljer golvrenovering istället för golvbyte.

Publicerad: 2024-04-30

» Läs hela artikeln om Utveckling för kontorslokaler

Miljöcertifieringar Varför väljer man Svanen, eller LEED?

Alltfler byggnader miljöcertifieras. Det finns emellertid flera olika certifieringssystem att välja bland. Vi har frågat några fastighetsägare varför de väljer just de system som de gör.

Publicerad: 2024-04-29

» Läs hela artikeln om Miljöcertifieringar

Klimatdeklarationer Hur har det fungerat hittills?

Kraven på klimatdeklarationer av nya byggnader väntas uppdateras 2025. Då kommer de att utökas med gränsvärden och med att alla byggnadsdelar, bland annat golv, ska ingå i beräkningarna. Lagkravet på att en klimatdeklaration överhuvudtaget ska göras har emellertid funnits i drygt två år. Vilka erfarenheter har de tillverkare som hittills berörts? Vi har frågat några av dem.

Publicerad: 2024-04-02

» Läs hela artikeln om Klimatdeklarationer

Fortsatt klimatarbete Handlingsplan för fortsatt klimatarbete

Alltsedan Golvbranschen anslöt sig till Fossilfritt Sverige och Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fyra år sedan, har ett intensivt arbete pågått. En vetenskapligt förankrad metod att mäta utsläpp har tagits fram, branschens totala utsläpp har mätts, viktiga utsläppsposter har identifierats ... och nu finns en handlingsplan framme för det forsatta arbetet att på allvar minska utsläppen så att de ganska så tuffa målen kan uppnås.

Publicerad: 2024-04-01

» Läs hela artikeln om Fortsatt klimatarbete

Stående arbete Förbättra verktygen för stående arbete!

Tanken var bra, men kanske var verktygen inte lika bra. De gamla verktygen för stående arbete upplevdes ibland som tungjobbade och sinkande. Om de utvecklas kan det vara dags att slå ett slag för stående arbetsställningar igen. För det är fortfarande så, att en större andel stående arbete skulle minska risken för förslitningsskador.

 

Publicerad: 2024-03-03

» Läs hela artikeln om Stående arbete

Tunga lyft Tung fråga i branschen

Tunga lyft – hur man minimerar behovet av dem och hur man undviker att de lyft som ändå är nödvändiga leder till arbetsskador – är en ständigt aktuell arbetsmiljöfråga inom golvbranschen. Men diskussionen har gått lite i vågor. Vi ger en nulägesbild.

Publicerad: 2024-02-29

» Läs hela artikeln om Tunga lyft

Golvåtervinning Spelet om spillet

Installationsspill är inte längre bara ett avfall som det gäller att göra sig av med på ett ansvarsfullt sätt. Det är en resurs som det uppstått konkurrens om, och den konkurrensen väntas öka med allt hårdare klimatregelverk. Är det då inte rimligt att de som levererar spillet – som köpt in materialet, samlat ihop spillet och lagrat det – får en viss ersättning? Den funderingen har Golv till Tak snappat upp bland golvföretagen.

Publicerad: 2024-02-01

» Läs hela artikeln om Golvåtervinning

Klimatregelverken Vad betyder de nya klimatreglerna för företagen?

Inom en mycket nära framtid införs eller skärps flera regleringar på klimatområdet. Golvföretagen kommer att påverkas. Framförallt kommer det att ställas alltfler och mer specifika krav på att leverera klimatdata till kunder. Under våren planerar Golvbranschen att ta fram en guide för att hjälpa företagen med detta.

Publicerad: 2024-01-30

» Läs hela artikeln om Klimatregelverken

Återbruksexempel Läggarna fick fördela plattorna

Återbruk kan innebära nya intressanta utmaningar, och krav på nya kompetenser för golvläggare. I Vasakronans ombyggnadprojekt i Uppsala blev det golvläggarna som fick fördela ut textilplattorna på ett estetiskt tilltalande sätt. ”Verkligen ett hantverk”, säger arkitekten.

Publicerad: 2023-11-21

» Läs hela artikeln om Återbruksexempel

Återbruk och återvinning Restvärde i gamla golv

Vi vill ta vara på gamla golv, både fortsatt användbara och utslitna, på mest hållbara sätt utifrån de möjligheter som finns. Här presenterar vi möjligheterna sorterade utifrån en ”värdetrappa” – fortsatt användning, återbruk, materialåtervinning …

Publicerad: 2023-11-19

» Läs hela artikeln om Återbruk och återvinning

Klimatkrav Förbereder branschen för kommande krav

Golvbranschen har ett ambitiöst klimatarbete inriktat på nettonollutsläpp 2045. Hållbarhetskommittén inom Golvbranschen arbetar med prioriteringar och handlingsplaner för att detta ska kunna uppnås. Det är också viktigt att förbereda sig för de lag- och regeländringar som är att vänta och som ofta har sitt ursprung på EU-nivå. Här listar vi en del av vad som redan gäller och vad som kan förutses.

Publicerad: 2023-10-31

» Läs hela artikeln om Klimatkrav

Hållbarhet och kreativitet Långlivade kollektioner efterfrågas

Finns det en motsättning mellan hållbarhet och kreativ frihet? Är det hållbart med så många nya golvkollektioner? Vi har diskuterat med tillverkare och arkitekter. Från arkitekterna kommer önskemål att befintliga kollektioner ska behållas så att det går att komplettera, matcha, ersätta, byta ut och återbruka delar av de hundratusentals kvadratmeter golv som ligger i lokaler, bostäder, skolor och sjukhus runt om i landet – det är hållbarhet på riktigt, menar de.

Publicerad: 2023-10-26

» Läs hela artikeln om Hållbarhet och kreativitet

Kompetenser Bredare kompetens ger flexibilitet

Att anställda har kompetens i både golvläggning och plattsättning ökar flexibiliteten och är därför något som företagen normalt ser positivt på. En av dem som dubbelutbildar sig är Hampus Andersson, anställd på Miljöhallen Golv i Jönköping. Själv ser han det också som en sorts försäkring inför sämre tider inom byggsektorn.

Publicerad: 2023-09-25

» Läs hela artikeln om Kompetenser

Storformat Plattsättaren om storformat

Hur ser plattsättaren på storformaten? Vi har frågat Caroline Agnar, som är plattsättare på Ottossons Golv i Mariestad.

Publicerad: 2023-09-24

» Läs hela artikeln om Storformat

Småhus-akustik Fabriksbyggd villa – det låter väl bra?

Lätta konstruktioner som trähus har många fördelar, men till dem hör inte ljudmiljön om man nu inte ger den lite extra omsorg. Det gör man sällan när det gäller småhus. Golvbranschen kan bidra med en del enkla förbättringar.

Publicerad: 2023-08-30

» Läs hela artikeln om Småhus-akustik

Ändrade ljudkrav Ändrade ljudkrav för bland annat skolor

Sent i våras publicerades en uppdatering av ljudstandarden SS 25268 Ljudklassning av utrymmen i byggnader, som gäller allt från förskolor, klassrum och fritidshem till kontor, hotell och sjukhus.

Publicerad: 2023-08-29

» Läs hela artikeln om Ändrade ljudkrav

Golvavjämning Klimatbelastningen minskar snabbt

Golvavjämning är en bra och uppskattad produkt och används därmed väldigt mycket. Den orsakar, delvis därför, stora klimatavtryck. Tillverkarna arbetar dock intensivt med att minska produktens klimatpåverkan – och gör stora framsteg i det avseendet.

Publicerad: 2023-04-22

» Läs hela artikeln om Golvavjämning

Lejonfastigheter om upphandling Tar sitt ansvar på allvar

Lejonfastigheter i Linköping arbetar man genomtänkt med kravställan, kontroll och uppföljning i sin upphandlingar. Man följer en systematisk utvärderingsmodell och poängterar att kontrollen alltid är viktig, oavsett projektets storlek.

Publicerad: 2023-04-20

» Läs hela artikeln om Lejonfastigheter om upphandling

Kemisk återvinning av plast Nu kommer kemisk återvinning

Sparsamhet är smart, såväl med tanke på ekonomi som på miljö och klimat. Inom golvbranschen finns en lång tradition av förnuftig sparsamhet med material. Olika material ger olika möjligheter och det pågår en ständig utveckling för att allt bättre ta materialresurser tillvara. Ett stort steg framåt när det gäller återvinning av plastgolv är på väg att tas i och med att kemisk återvinning snart startas upp på allvar.

Publicerad: 2023-04-02

» Läs hela artikeln om Kemisk återvinning av plast

Klimatfärdplan för Golvbranschen 220 miljoner kilo koldioxid

220 miljoner kilo koldioxid, det är vad Golvbranschens medlemsföretag släpper ut på ett år. Och därmed också vad branschen ska minska utsläppen med inom 22 år, för Golvbranschen har anslutet sig till bygg- och anläggningsektorns färdplan och därmed till Fossilfritt Sverige. Första steget i Golvbranschens färdplan är taget, nu går arbetet vidare ...

Publicerad: 2023-03-31

» Läs hela artikeln om Klimatfärdplan för Golvbranschen

Golvläggare i Munkedal Möt Ida Hammar, golvläggare på P&B golv

Ida Hammar stortrivs med sitt jobb som golvläggare. Att det blev den yrkesinriktningen var dock, som för många andra, en ren tillfällighet. Men hon tror inte att hon kommer att orka fortsätta fram till 75 års ålder, det vill säga så länge som hon räknar med att man i hennes generation kommer att behöva arbeta.

Publicerad: 2023-03-04

» Läs hela artikeln om Golvläggare i Munkedal

Träning för golvläggare Boxaren ger träningsråd

Hur kan en golvläggare undvika att drabbas av förslitningar eller andra bestående arbetsskador? En viktig faktor är regelbunden styrketräning av centrala muskelgrupper. Vi träffade golvläggaren Brian Ssendagire tillsammans med friskvårdskonsulten, före detta elitboxaren och tillika Brians bror, Kennedy Katende, i den senares lite speciella gym i Sundsvall.

Publicerad: 2023-03-02

» Läs hela artikeln om Träning för golvläggare

Hjälmkravet Det går att slippa hjälm

Obligatoriskt hjälmkrav på byggarbetsplatser är en återkommande kontroversiell fråga. Hjälmen skyddar naturligtvis mot fallande föremål. Men hjälmen kan också ge belastningsskador och besvär i nacke och axlar. Därför är det rimligt med undantag från hjälmkravet vid golvläggningsarbeten då man befinner sig inomhus. På Ekenhuset har man systematiskt och framgångsrikt arbetat med att utverka sådana undantag.

Publicerad: 2023-02-04

» Läs hela artikeln om Hjälmkravet

Konjunkturläget Viss oro för andra halvåret

De duggar tätt nu, de negativa konjunkturrapporterna. "2023 blir ett riktigt skitår", säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd. "Nattsvart för småhusindustrin", menar David Johnsson på TMF. Det är knappt man vågar lyssna längre. Hur ser läget ut egentligen – för Sverige, för hushållen och för företagen? Och vad förväntar sig golvföretagen av det nya året?

Publicerad: 2023-02-03

» Läs hela artikeln om Konjunkturläget

Återvinning och återbruk En ökande marknad med många möjligheter

Golvbranschen var tidigt ute med återvinning av plastspill och systemet GBR Golvåtervinning växer stadigt, även om det fortfarande finns en stor ökningspotential. Nu utvecklas också återvinning för fler typer av golv, hittills linoleum- och textilgolv. Dessutom ser vi alltfler försök med återbruk.

Publicerad: 2022-11-30

» Läs hela artikeln om Återvinning och återbruk

Anders Rosenkilde "Förändringar kommer att ske"

Anders Rosenkilde, känd branschprofil med stor kunskap om våtrumskonstruktioner, delar här med sig av sina tankar om hur våtrummen kommer att förändras framåt och vad det innebär för GVK.

Publicerad: 2022-11-29

» Läs hela artikeln om Anders Rosenkilde

En sann historia från förr Linoleumkartellen

Här publicerar vi första delen av en spännande historia om hur det kunde gå till inom golvbranschen för nästan 100 år sedan.

Publicerad: 2022-10-30

» Läs hela artikeln om En sann historia från förr

Designdistriktet i Göteborg Mitt i smeten!

Tidigare har vi i Golv till Tak visat upp Stockholm Design District och beskrivit hur fler och fler golvleverantörer förlagt sina showroom dit. Här ger vi en överblick över hur det ser ut i Göteborg. Där är inte utställningarna koncentrerade till en byggnad utan finns i centrum av stan inom en radie av mindre än 500 meter från Domkyrkan. Mer centralt kan det inte vara.

Publicerad: 2022-10-28

» Läs hela artikeln om Designdistriktet i Göteborg

Mosaikrestaurering Värdefull väggmosaik återställd

Valhallabadets magnifika och mästerliga väggmosaik i Göteborg, skapad av konstnär Nils Wedel, har med åren fått skador och utgjort en säkerhetsfara för besökarna. Under några veckor i sommar har konservatorer arbetat med att återställa och säkra en av mosaikväggarna som nu lyser igen. Hur länge är dock ovisst, badhuset ska med tiden ersättas med en multiarena.

Publicerad: 2022-10-01

» Läs hela artikeln om Mosaikrestaurering

Cementa Cementkarusellen snurrar vidare

Cementas tillfälliga tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland löper ut 31 december. Från Cementas sida bedömer man att Slitefabriken – även utan nytt tillstånd – kan leverera fram till sommaren 2023. Därefter är situationen oviss.

Publicerad: 2022-09-29

» Läs hela artikeln om Cementa

Akustikgolv och återvinning Kan man återvinna akustikgolv?

Det pågår arbete för att möjliggöra återvinning även av akustikgolv. Det handlar om att utveckla separationsmetoder så att man kan ta tillvara och återvinna materialet i golvens olika skikt. Och att inför framtidens återvinning skapa nya akustikgolv där alla skikt tillhör samma materialfamilj – så att de inte behöver separeras.

Publicerad: 2022-09-01

» Läs hela artikeln om Akustikgolv och återvinning

Marknaden för akustikgolv Därför ökar efterfrågan

Efterfrågan på akustikgolv har ökat under många år. Och fortsätter att öka. Vilka är drivkrafterna?

Vi har frågat en akustiker samt några leverantörer av bland annat akustikgolv.

Publicerad: 2022-08-31

» Läs hela artikeln om Marknaden för akustikgolv

Vattenskadeundersökningen för 2021 presenterad Vattenskaderisken fortsatt störst i kök

Den nyligen publicerade Vattenskaderapporten för 2021 visar att kök fortsätter vara den del av bostaden som är mest utsatt för vattenskador, medan skador orsakade av läckage genom tätskikt i bad och dusch minskar.

Publicerad: 2022-05-05

» Läs hela artikeln om Vattenskadeundersökningen för 2021 presenterad

Renovering av golvbeläggning En vinst för kassan och miljön

Att det är resursbesparande att renovera istället för att lägga nytt är inte svårt att förstå. Lite förvånande kan det kanske vara hur stor skillnaden blir. IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat noggrant på den saken och kommit fram till att det ger en minskad miljöbelastning med hela 75–85 procent. Numera finns också metoder som ger mycket goda resultat för många typer av golv.

Publicerad: 2022-05-03

» Läs hela artikeln om Renovering av golvbeläggning

Accelererande konsolidering Bransch i förändring

Vi har på senare tid sett många företagsköp och samgåenden av olika slag inom golvbranschen. Varför så mycket och varför just nu? Vad innebär det för branschens företag och för branschen som helhet?

Publicerad: 2022-04-14

» Läs hela artikeln om Accelererande konsolidering

Återbruk Återanvänd golvet!

Den cirkulära ekonomin, där inga produkter förbrukas och där allt drivs av förnybar energi, är ett önskvärt men ännu avlägset mål. Som en del av strävan mot den cirkulära ekonomin är återanvändning av byggprodukter och byggmaterial av stor betydelse. Till golvbranschen kommer helt naturligt frågor om återbruk av använd golvbeläggning. Vill vi? Kan vi? Måste vi?

Ett antal ledande svenska golventreprenörer och golvleverantörer ger alla samma bild. Vi kan och vi vill, men det är magert med förfrågningar om läggning av använda golv.

Publicerad: 2022-04-12

» Läs hela artikeln om Återbruk

Arbetsskador Färre belastningsskador, men fler olyckor

Antalet belastningsskador minskar inom golvbranschen och alltfler kan fortsätta jobba högre upp i åldrarna. Bättre verktyg och hjälpmedel, mindre förpackningar och ökad medvetenhet har givit positivt resultat. Golvbranschen är också förskonad från riktigt allvarliga olyckor. När det gäller mindre allvarliga sådana ligger siffrorna tyvärr högt och ser även ut att öka något. En förklaring kan vara stressiga och dåligt planerade byggarbetsplatser.

Publicerad: 2022-03-15

» Läs hela artikeln om Arbetsskador

Kompetensbrist Det är en generell kompetensbrist

Det är brist på sjuksköterskor, elektriker, snickare, IT-tekniker ... Listan kan göras lång. Så det är långtifrån bara golvläggare det är svårt för företagen att hitta.

Publicerad: 2022-03-10

» Läs hela artikeln om Kompetensbrist

Finns det genvägar? Det blir inte GVK för att man kopierar kontrollerna

Att inte anlita ett GVK-auktoriserat företag och därmed inte få arbetet utfört av GVK-behöriga montörer, men sedan ändå beställa kontroll enligt GVKs rutiner – så förekommer det att byggare gör när beställaren vill ha våtrumssäkerhet enligt GVK. Ska en GVK-kontrollant ställa upp på det?

Publicerad: 2022-02-05

» Läs hela artikeln om Finns det genvägar?

Fortsättning Cementa Cementkarusellen snurrar vidare

Osäkerheten om cementförsörjningen till bygg- och anläggningsbranschen består. Cementa har fått fortsatt brytningstillstånd året ut men ingen vet vad som händer därefter. Eller dessförinnan, för det fortsatta brytningstillståndet har överklagats.

Publicerad: 2022-02-05

» Läs hela artikeln om Fortsättning Cementa

Bensin- och dieselpriser Skenande bensin- och dieselpriser

Under vecka 43 kostade dieseln i genomsnitt 19,26 kronor per liter, vilket är en ökning med ungefär fem kronor sedan årsskiftet. Bland Golvbranschens medlemsföretag används fortfarande i stor utsträckning dieseldrivna transportbilar. Hur stora problem skapar de här prisökningarna för företagen? Vi har antagit att det är mest kännbart norrut och därför ställt frågan till ett antal företag i landets norra halva.

Publicerad: 2021-11-27

» Läs hela artikeln om Bensin- och dieselpriser

Yrkesstolthet Yrkesstolthet – vad ska det vara bra för?

Att känna glädje och stolthet över sitt jobb ät ett naturligt behov – som hör nära ihop med kvalitet. God kvalitet på ett utfört arbete ger stolthet och yrkesstolthet bidrar till att man åstadkommer bra kvalitet. Men hur bygger man yrkesstolthet?

Publicerad: 2021-11-25

» Läs hela artikeln om Yrkesstolthet

Efter Gävle-regnen Stort behov av nya golv

Regnen och översvämningarna i Gävleområdet i slutet av sommaren har resulterat i ett stort antal hus som behöver repareras och återställas i gott skick. Det är inte bara försäkringsbolagen som fått kapacitetsproblem, det gäller också byggare. Och golventreprenörer.

Publicerad: 2021-11-01

» Läs hela artikeln om Efter Gävle-regnen

Produktutveckling: plast-, gummi- och textilgolv Fullt fokus på hållbarhet

Sker det någon utveckling av golv? Ibland när man ser sig omkring kan man väl tycka att det ständigt är samma gamla mattor, plattor, brädor och rullar. Titta en gång till. Se tillbaka några år, det har ändå hänt en hel del. Se framåt i tiden – och se hur mycket som är på gång.

Publicerad: 2021-10-31

» Läs hela artikeln om Produktutveckling: plast-, gummi- och textilgolv

Cementkrisen Cementkarusellen– en såpopera i flera akter

Det senaste beskedet är att regeringen kör över Lagrådet och tillåter ytterligare åtta månaders brytning av kalksten på Gotland. Detta ser ut att möjliggöra fortsatt drift i Cementas fabrik i Slite på Gotland, i varje fall för en kortare period.

Publicerad: 2021-09-30

» Läs hela artikeln om Cementkrisen

Golv- & Våtrumskontroll Enkelt och effektivt

George Anderson Golv i Borås har man enats om att både golvläggare och plattsättare ska använda den nya tjänsten Golv- & Våtrumskontroll. Delvis för att hänga med i den digitala utvecklingen, delvis för att förenkla projektdokumentationen.

Publicerad: 2021-09-28

» Läs hela artikeln om Golv- & Våtrumskontroll

Kostnadsökningar Brutna leveranskedjor och höjda priser

– två problem som vi hört om alldeles för ofta det senaste halvåret.

Publicerad: 2021-09-04

» Läs hela artikeln om Kostnadsökningar

Trähus och akustik Annorlunda akustikproblem i trähus

Höga trähus, som nu byggs i ökande omfattning, fungerar annorlunda än traditionella betonghus ur akustisk synvinkel. De störande ljuden ligger inom ett helt annat frekvensområde – och då fungerar inte de åtgärder vi är vana att använda mot buller. Mycket forskning pågår och snart får vi kanske se nya mätmetoder och nya sätt att utvärdera ljudmiljön.

Publicerad: 2021-09-03

» Läs hela artikeln om Trähus och akustik

Golvbranschens klimatarbete Nu startar kartläggningen av branschens utsläpp

Nu startar det handfasta arbetet utifrån Golvbranschens klimatvision på allvar. Med en utredning, där man tar hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet, om hur koldioxidutsläpp ska mätas inom branschen så att siffrorna blir korrekta och jämförbara. Och så att man kan räkna fram de enskilda företagens liksom hela branschens utsläpp – för att på effektivast möjliga sätt gå vidare med klimatarbetet.

Publicerad: 2021-04-16

» Läs hela artikeln om Golvbranschens klimatarbete

Hållbarhetsarbete "Måste vara på riktigt"

Dag Duberg, hållbarhetschef på Tarkett och tillika ordförande i Golvbranschens Hållbarhetskommitté, efterlyser snabbare och mer kraftfulla klimatsatsningar. Samt tydliga definitioner av begrepp som till exempel "återvinningsbar" och "återvunnet material". Det är viktigt för att vara trovärdig framåt, samt för att vi ska närma oss målet att skapa en cirkulär ekonomi.

Publicerad: 2021-04-14

» Läs hela artikeln om Hållbarhetsarbete

Den nya branschskolan Första kullen på Branschskola Golv

Nu har den efterlängtade branschskolan startat vid Bräckegymnasiet i Göteborg. Vi har talat med 19-årige Alfred Önnebring, som var med i den första kullen och fick tre veckors praktisk undervisning. Vi har också talat med hans lärare, Nicklas Nuland. Båda är entusiastiska över den nya branschskolan, som gör att elever över hela landet kan få praktisk golvläggarutbildning inom skolans ram.

Publicerad: 2021-03-11

» Läs hela artikeln om Den nya branschskolan

Jobb att rekommendera "Omväxlande – något nytt varje dag"

Golvläggaren Jimmy Segerman skulle utan att tveka rekommendera sitt jobb till andra – han ser många fördelar med sitt yrkesval.

Publicerad: 2021-03-09

» Läs hela artikeln om Jobb att rekommendera

Betong Betongproblemen hanteras hjälpligt med tätare samarbete

Golventreprenörerna har kanske lärt sig att någorlunda hantera effekterna av osäkra torktider för betong. Men osäkerheten skapar ändå stora problem. Det blir förseningar, materialbyten, nödlösningar och så vidare. Och icke oväsentliga extrakostnader, som någon i slutändan måste betala.

Publicerad: 2021-02-08

» Läs hela artikeln om Betong

Lösläggning Mycket händer när det gäller lösläggning

Lösläggning har blivit en allt vanligare lösning på problemet med långsamt torkande betong, och det har drivit på produktutvecklingen på området. Men lösläggning har också andra fördelar, som till exempel att det underlättar återvinning av golven.

Publicerad: 2021-02-06

» Läs hela artikeln om Lösläggning

GBR Golvåtervinning Projektuppföljning – viktigt för beställare!

GBR Golvåtervinning är ingen nyhet, systemet har funnits och fungerat väl i många år. En nyhet är däremot möjligheten att redovisa spillinsamlingen på projektnivå – och den möjligheten har stor betydelse när man vill ta fram siffror på klimatavtrycket för enskilda projekt.

Publicerad: 2020-11-23

» Läs hela artikeln om GBR Golvåtervinning

Ralf Jerad, Byggkeramikrådet Samordnade branschregler underlättar för alla

Vid årsskiftet får inte bara GVK utan även Byggkeramikrådet nya branschregler. Branschreglerna träder alltså ikraft samtidigt och regelverken stämmer väl överens. Ralf Jerad, vd för Byggkeramikrådet, ser denna samordning som ett viktigt steg framåt.

Publicerad: 2020-11-20

» Läs hela artikeln om Ralf Jerad, Byggkeramikrådet

Effekter av pandemin Effekter av pandemin

Vi har frågat några golventreprenörer och golvleverantörer om hur tiden varit sedan pandemin drabbade oss och hur de ser på framtiden.

Publicerad: 2020-10-25

» Läs hela artikeln om Effekter av pandemin

Upphandling Vilka hållbarhetskrav ska man ställa?

Hållbarhetskrav vid upphandling står starkt i fokus för närvarande. I byggsektorns färdplanearbete och hos Upphandlingsmyndigheten. När det gäller golvinstallationer kan Golvbranschen erbjuda en paketlösning: Auktoriserat Golvföretag.

Publicerad: 2020-10-24

» Läs hela artikeln om Upphandling

EPDer för byggkeramik Varför finns inga EPD-er för byggkeramik?

Det finns i stort sett inga EPDer som redovisar miljöegenskaper för kakel- och klinkerprodukter. Än så länge accepterar miljöbedömare, beställare och föreskrivare den bristen – det är ändå inte så många poäng man förlorar vid miljömärkning av fastigheterna. Men kommer det att kunna fortsätta så?

Publicerad: 2020-09-24

» Läs hela artikeln om EPDer för byggkeramik

Fredrik Runius, Säker Vatten Fredrik Runius, Säker Vatten: "Vi är beroende av varandra"

Inte bara GVK, utan också Säker Vatten, inför nya branschregler som börjar gälla vid årsskiftet. Samarbetet kring framtagandet har varit intensivt – så att regelverken ska stämma överens.

Publicerad: 2020-09-23

» Läs hela artikeln om Fredrik Runius, Säker Vatten

Parkettläggarna Antikvariatsfynd: Parkettläggarna

Den är ett antikvariatsfynd, och den är verkligen ett fynd den här boken – Parkettläggarna av Arvid Lundström, utgiven av Nordiska Museet 1959. Här får man veta det mesta om parkettläggningens historia. Och inte bara, som det brukar vara i byggnads- och hantverkshistoriska böcker, om utvecklingen av teknik och produkter. Vi får också en levande skildring av parkettläggarna – hur de levde och arbetade, vilka arbetsvillkor de hade, hur de bodde när de var ute på jobb ...

Publicerad: 2020-08-27

» Läs hela artikeln om Parkettläggarna

Efter klimatvision blir det färdplan Efter klimatvision blir det färdplan

– Vi behöver göra det här för att ta ansvar. Och för att visa att vi tar ansvar, för kunder och för medarbetare. Och för samhället i största allmänhet.

Så kommenterar Dag Duberg, ordförande i Golvbranschens Hållbarhetskommitté, beslutet om en egen klimatvision för Golvbranschen och om fortsatt arbete med en färdplan för att uppnå den.

Publicerad: 2020-08-26

» Läs hela artikeln om Efter klimatvision blir det färdplan

Hur tar leverantörerna hand om sitt spill? Hur tar leverantörerna hand om sitt spill?

I återvinningsanläggningen i Ronneby sorteras säckarna med installationsspill från plastgolv utifrån leverantör. Varje leverantör ansvarar sedan för sitt eget spill. Vi har frågat de leverantörer som är anslutna till GBR Golvåtervinning hur de hanterar spillet.

Publicerad: 2020-04-23

» Läs hela artikeln om Hur tar leverantörerna hand om sitt spill?

Aktuella corona-effekter Aktuella corona-effekter

Vi har återigen ställt frågor om coronakrisen till några branschföreträdare. I vilken utsträckning har den fram till idag påverkat verksamheten, och hur?

Här följer svaren från två av dem.

Publicerad: 2020-04-21

» Läs hela artikeln om Aktuella corona-effekter

Golvbranschens hållbarhetskommitté Rustar företagen för framtida krav

Hur kan vi inom golvbranschen bidra till hållbarheten, vad bör vi fokusera mest på och vad efterfrågas av kunderna – nu och framöver? Det är frågor som Golvbranschens Hållbarhetskommitté bevakar och föreslår strategier för.

   

Publicerad: 2020-04-01

» Läs hela artikeln om Golvbranschens hållbarhetskommitté

Corona-effekter? Corona-effekter?

Vi har ringt några entreprenörer och leverantörer och frågat i vilken utsträckning krisen hittills påverkat beställningar och leveranser, om den förändrat hur man arbetar i det dagliga och vilka effekter man tror den kommer att ha framåt. Här följer svaren från två av dem.

Publicerad: 2020-03-31

» Läs hela artikeln om Corona-effekter?

"Lyckan hos nyanlända som får jobb ger oss stor glädje" "Lyckan hos nyanlända som får jobb ger oss stor glädje"

Golvet Göteborg är integration och mångfald ledord. Här jobbar människor från många olika länder. Företagets vd, Anders Lyrbring, tycker att företagsledare har ett ansvar att arbeta för en större mångfald.

– Att se lyckan och tacksamheten hos en ensamkommande som fått jobb hos oss är oerhört glädjande, säger han. Men det betyder inte att vi inte ställer krav.

Publicerad: 2020-02-27

» Läs hela artikeln om "Lyckan hos nyanlända som får jobb ger oss stor glädje"

"Jag kan sakna att lägga golv" "Jag kan sakna att lägga golv"

Byggnads rapport från i höstas En värld för män och inga andra beskriver gymnasieskolornas Bygg- och anläggningsprogram som en värld genomsyrad av machokultur, en värld som avskräcker tjejer. I rapporten hävdas att de som slutar inom yrket innan de ens fått sin första anställning med allra största sannolikhet gör det på grund av machokulturen.

Vi har träffat en tjej som gjort just så, gått Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning på Golvläggning, men sedan börjat jobba med något helt annat. Vad var anledningen till att hon ändrade yrkesbana? Och vad har hon för erfarenheter av machokulturen?

Publicerad: 2020-02-27

» Läs hela artikeln om "Jag kan sakna att lägga golv"

Vad kommer att hända med betongen framåt? Vad kommer att hända med betongen framåt?

Betongindustrin är mycket starkt pressad att minska den stora klimatpåverkan cementen har. Siktet i branschens färdplan är inställt på klimatneutral betong 2030 och det kommer att innebära stora fortsatta förändringar av betongens sammansättning.

Publicerad: 2020-02-02

» Läs hela artikeln om Vad kommer att hända med betongen framåt?

Fuktmätning i golvavjämning kommer in i RBK-systemet Fuktmätning i golvavjämning kommer in i RBK-systemet

Golvbranschens, GBRs, branschstandard för att mäta fukt i golvavjämning fyller tio år i år. Idag är den än mer aktuell än när den togs fram.

Publicerad: 2020-02-01

» Läs hela artikeln om Fuktmätning i golvavjämning kommer in i RBK-systemet

Lärlingsutbildning Åtta lärlingar klara hos Ottossons

Ottossons stora satsning på ett ettårigt lärlingsprogram, för att säkra sin framtida kompetensförsörjning, är nu i mål. Därmed har man skaffat sig åtta nya montörer, som alla är överens om att de fått en mycket bra utbildning.

Publicerad: 2019-11-23

» Läs hela artikeln om Lärlingsutbildning

Installationsspill En lågt hängande frukt?

I våras lanserade NCC sitt åtagande om obligatorisk återvinning av installationsspill av plastgolv från sina byggarbetsplatser över hela Sverige. Såhär ett halvår efteråt har Golv till Tak tittat lite närmare på initiativet och pejlat intresset bland de större entreprenörsföretagen för att se om marknaden har "vaknat".

Publicerad: 2019-11-22

» Läs hela artikeln om Installationsspill

Intervju med Elise Grosse, Sweco Vill designa för återbruk

Elise Grosse, arkitekt på Sweco, tycker det skulle vara bra om man kunde hyra funktionen golv, istället för att köpa. Mer återbruk vill hon också se, liksom mer likvärdiga EPDer.

Publicerad: 2019-10-23

» Läs hela artikeln om Intervju med Elise Grosse, Sweco

Intervju med Sonne Andersson, Equator Uppskattar dialog med tillverkare

"Det ställer såklart till bekymmer för oss att många produkter diskvalificeras på lösa eller rent av felaktiga grunder" säger Sonne Andersson, arkitekt på Eqautor i Stockholm, i en kommentar om de hjälpmedel som finns för att navigera i djungeln av olika byggmaterial och byggvaror. Här berättar han hur man på Equator anstränger sig för att göra hållbara val.

Publicerad: 2019-10-22

» Läs hela artikeln om Intervju med Sonne Andersson, Equator

Bonus Malus och WLTP Chockhöjning av skatten på transportbilar

Nya transportfordon och lätta lastbilar kommer från och med 1 januari 2020 att beläggas med en betydligt högre skatt än idag. Det beror på att den nuvarande beskattningen enligt bonus malus nu också kopplas till den nya testmetoden WLTP. Detta kan betyda en skattehöjning på upp till 10 000 kronor per bil.

Publicerad: 2019-09-27

» Läs hela artikeln om Bonus Malus och WLTP

Kommentarer till WLTP Ger dyrare jobb och en äldre bilflotta

En rundringning som Golv till Tak gjort till golvföretag visar att irritationen är stor över den nya fordonsskatten. Mattias Eriksson, ENE, tycker att reglerna är felutformade och Thomas Gatehag, LD Golv & Platt, säger att det är kunderna som till syvende och sist får betala ett högre pris. Dessutom kan transportbilsflottan bli äldre om många drar sig för att köpa nya bilar.

Publicerad: 2019-09-27

» Läs hela artikeln om Kommentarer till WLTP

Auktorisation leverantörer Först Kiilto, sedan Falck Design

Förra året blev det möjligt även för leverantörer att bli auktoriserade golvföretag, en uppgradering från stödjande leverantör som visar att man är ett företag att lita på och att man verkligen satsar på hållbarhet på alla plan. Det första företaget som klarade kraven i den nya auktorisationen blev Kiilto, tätt följda av Falck Design, och ytterligare 20–30 leverantörer står på tur för att ta det steget inom en nära framtid.

Publicerad: 2019-09-03

» Läs hela artikeln om Auktorisation leverantörer

Läggning av akustikgolv "De kräver lite extra kärlek"

Att lägga akustikgolv kräver mer av golvläggaren. det gäller främst vid svetsning och uppvik men även temperaturen på byggplatsen finns det extra stor anledning att hålla koll på.

Publicerad: 2019-08-30

» Läs hela artikeln om Läggning av akustikgolv

Möt två unga golvläggare i Karlstad! Möt två unga golvläggare i Karlstad!

Golvläggare, det måste väl vara ett tungt och slitigt jobb, tänker en inbiten skrivbordsråtta.

– Ja, visst är det, instämmer Simon Bönström och Emil Persson entusiastiskt.

– Det är ju en av de stora fördelarna med jobbet – utöver att det är så omväxlande och så självständigt – att man får röra på sig och slipper sitta bakom ett skrivbord.

Publicerad: 2019-04-28

» Läs hela artikeln om Möt två unga golvläggare i Karlstad!

En effektiv klimatinsats En effektiv klimatinsats

Förra året samlade svenska golventreprenörer in hela 340 ton plastspill som skickades iväg för att ingå i tillverkningen av nya golv. Det innebär en rejäl minskning av koldioxidutsläppen. Siffror på insamlingen blir därför också intressanta i enskilda projekt, och nu kan beställaren få sådana siffror helt kostnadsfritt.

Publicerad: 2019-04-25

» Läs hela artikeln om En effektiv klimatinsats

Satsar på solceller Satsar på solceller

På taket till sin nya lagerbyggnad i Munkedal har P & B Golv installerat hela 400 kvadratmeter solceller. De förväntas producera 45 000 kWh per år och beskrivs av vd Krister Johansson som en "försiktigt försvarbar" affär men främst som en miljösatsning.

Publicerad: 2019-04-06

» Läs hela artikeln om Satsar på solceller

Kompenserar ner till noll Kompenserar ner till noll

Golvkedjans företag har under ett par år bedrivit ett ambitiöst arbete för att minska koldioxidutsläppen och gör årliga klimatberäkningar på företagsnivå. Nu är det dags för nästa steg – att klimatkompensera ner till noll. Hälften av företagen är redan med och bidrar till trädplantering i Bolivia.

Publicerad: 2019-04-04

» Läs hela artikeln om Kompenserar ner till noll

Plattsättaren "Ett jobb att vara stolt över"

Så känner Rodrigo Corvalan, som arbetar på Ekenhuset, inför sitt jobb som plattsättare. Den främsta fördelen, som Rodrigo ser det, är att man gör något som är beständigt och användbart för brukaren under många år – något att vara just stolt över.

Publicerad: 2019-03-04

» Läs hela artikeln om Plattsättaren

Golvläggaren "Yrket har många fördelar"

Det tycker Ola Frehler som är golvläggare på Miljögolv i Stockholm. Och de fördelar han först tänker på är självständigheten och kamratandan. Samt variationen – för uppdragen är av skilda slag, ingen dag är den andra lik och eventuella problem måste man lösa efter eget huvud. Just den dag vi besöker Ola på jobbet är problemet ett textilgolv som inte riktigt beter sig som väntat.

Publicerad: 2019-03-03

» Läs hela artikeln om Golvläggaren

Nyttan av siffror på ånggenomgångsmotstånd Nyttan av siffror på ånggenomgångs­motstånd

Allt oftare efterfrågas siffror på ånggenomgångsmotstånd hos olika golvmaterial. Det är fuktkonsulterna som behöver de siffrorna som underlag för sina omfördelningsberäkningar av fukt. Enligt RBK är det OK att utgå från en sådan beräkning i det enskilda fallet – och då kan man ju slippa kommer ner till 85 procent!

Publicerad: 2019-01-31

» Läs hela artikeln om Nyttan av siffror på ånggenomgångsmotstånd

Inte bara vanligt vatten Inte bara vanligt vatten

Inom städbranschen säljs sedan några år ett antal specialvatten, och de blir bara fler. Många rekommenderas för städning av golv. Men när man tittar närmare på vad de innehåller har man anledning att bli mycket tveksam. Och tittat närmare på dem är just vad vi här har gjort.

Publicerad: 2018-11-19

» Läs hela artikeln om Inte bara vanligt vatten

Golvet är ett konstverk Golvet är ett konstverk

På Uppsala Kulturnatt i september invigdes konsten på nya Tiundaskolan. En skola där man satsat på konst som gör avtryck – till och med i golvet. Så det känns rätt naturligt att skolan fått en kulturstämpel på sig.

Publicerad: 2018-10-22

» Läs hela artikeln om Golvet är ett konstverk

Vattenfelsbrytare: "Win-win för alla" Vattenfels­brytare: "Win-win för alla"

Intresset för vattenfelsbrytare, även kallade vattenlås, har ökat markant de senaste åren. En vattenfelsbrytare är utrustad med sensorer som upptäcker läckor och vid behov stänger av vattnet. Ger den här produkten den säkerhet mot vattenskador vi behöver?

Publicerad: 2018-09-28

» Läs hela artikeln om Vattenfelsbrytare: "Win-win för alla"

Rätt tid för nya ljuddämpande golvkonstruktioner Rätt tid för nya ljuddämpande golvkonstruktioner

Alla inom golvbranschen har väl någon gång arbetat med ljuddämpande golv. Ofta har det varit en balansgång mellan dämpning och tålighet, mellan lätta och tunga golv, mellan släta golv och textilgolv – hela tiden med ekonomi och underhållsegenskaper som viktiga faktorer. Vi har fått en intervju med Christian Simmons, som kan räkna på allt detta och som på senare år även fått koldioxidemission att ta hänsyn till i produktutvecklingsprojekten.

Publicerad: 2018-09-06

» Läs hela artikeln om Rätt tid för nya ljuddämpande golvkonstruktioner

Några förändringar – eller som vanligt?

Vad händer på fastighetsmarknaden när det gäller nyproduktion och ombyggnad? Hur förändrar fastighetsägarna sitt bestånd och hur påverkar det val av golv och annat byggmaterial? Vi har frågat fyra stora fastighetsbolag om deras planer.

Publicerad: 2018-04-19

» Läs hela artikeln om Några förändringar – eller som vanligt?

Hur satsar leverantörerna på återvinning?

Hur satsar leverantörerna på återvinning? För fullt, är det korta svaret. Medvetenheten om att spillet är en råvara som minskar vår förbrukning av naturens resurser är idag självklar för de flesta leverantörer. Dels sparar man miljön och dels är det ekonomi i hanteringen. Det kan väl inte bli bättre?

Publicerad: 2018-04-03

» Läs hela artikeln om Hur satsar leverantörerna på återvinning?

Fallet med fallet i Karolinskas badrum

I Nya Karolinska finns 165 badrum med bakfall, de är levererade som moduler från Part Construction i Kalix. Det sägs kosta 16,5 miljoner att åtgärda de här badrummen. Hur har det kunnat bli så här? Varför har det inte upptäckts i fabriken eller åtminstone innan alla badrummen står klara?

Publicerad: 2018-03-01

» Läs hela artikeln om Fallet med fallet i Karolinskas badrum

Fallet med fallet i Karolinskas badrum

I Nya Karolinska finns 165 badrum med bakfall, de är levererade som moduler från Part Construction i Kalix. Det sägs kosta 16,5 miljoner att åtgärda de här badrummen. Hur har det kunnat bli så här? Varför har det inte upptäckts i fabriken eller åtminstone innan alla badrummen står klara?

Publicerad: 2018-03-01

» Läs hela artikeln om Fallet med fallet

Fuktig betong och försenade projekt

På senare tid har det blossat upp en diskussion kring dagens betongkvaliteter och att det tar längre tid att torka ut betongen än tidigare. Mineraliska tillsatser såsom flygaska framhålls som en bidragande faktor.

Publicerad: 2018-02-02

» Läs hela artikeln om Fuktig betong och försenade projekt

Varmt och gott inne – vilken roll spelar golven?

Varmt och behagligt vill vi ha det inomhus. Golven spelar en viktig roll för det eller, måste man säga, flera viktiga roller. Det är nämligen på flera sätt som golvkonstruktioner kan skapa värmekomfort i ett hus.

Publicerad: 2017-11-27

» Läs hela artikeln om Varmt och gott inne – vilken roll spelar golven?

Varmt och gott inne – vilken roll spelar golven?

Varmt och behagligt vill vi ha det inomhus. Golven spelar en viktig roll för det eller, måste man säga, flera viktiga roller. Det är nämligen på flera sätt som golvkonstruktioner kan skapa värmekomfort i ett hus.

Publicerad: 2017-11-27

» Läs hela artikeln om Varmt och gott inne

Sveriges renaste bygge?

"Sveriges renaste bygge" står det på skylten. Vem har satt upp den? Och vad betyder det i praktiken?

Publicerad: 2017-10-26

» Läs hela artikeln om Sveriges renaste bygge?

Lars Kihlman, 75, fortsätter jobba heltid

Alltfler svenskar fortsätter att arbeta efter 65. För de flesta handlar det i så fall om att gå några år extra. Men ibland är passionen för jobbet så stor att man arbetar väsentlig längre än så. Vi får träffa en prima seniorkraft i den vägen – Lars Kihlman, 75 år och golvläggare i Västervik. Efter mer än 50 år i yrket fortsätter han outtröttligt arbeta heltid.

Publicerad: 2017-10-01

» Läs hela artikeln om Lars Kihlman, 75, fortsätter jobba heltid

Start för skoltävlingar

Skoltävlingar kan bidra till att skapa intresse för golvläggaryrket. Nu finns ett färdigt tävlingskoncept att hämta på constructionskillssweden.se.

Publicerad: 2017-09-03

» Läs hela artikeln om Start för skoltävlingar

Mycket händer när det gäller fuktmätare

En gammal dröm är att kunna mäta fukt på djupet utan att skada ytan. Hittills har man varit tvungen att borra hål, vilket kostar pengar och lämnar fula spår efter sig. Men nu finns åtminstone två nya lösningar på det problemet – så drömmen är uppfylld.

Publicerad: 2017-04-23

» Läs hela artikeln om Nya fuktmätare

Miljöklassningen av produkter – inte helt tidsenlig

Samtliga system för miljöklassning av produkter fokuserar på ekologisk hållbarhet, och då framförallt på kemiskt innehåll. Ekonomisk hållbarhet beaktas knappast och social hållbarhet inte alls – trots att de aspekterna är lika viktiga, kanske ännu viktigare just eftersom man hittills inte arbetat med dem och det därför finns större förbättringspotential här. Så det kanske är dags för en rejäl uppdatering av systemens kriterier?

Publicerad: 2017-04-03

» Läs hela artikeln om Miljöklassningen av produkter

"Adham blev snabbt en i gänget"

Plattsättaren Adham Shemmo är en av tolv miljoner syrier som har tvingats på flykt på grund av inbördeskriget. Idag arbetar han på Widells Golv i Härnösand. Adhams egen starka drivkraft att skaffa sig ett jobb, samt Henrik Widells öppna attityd och mod att ge honom chansen ledde till en anställning som båda är väldigt nöjda med.

Publicerad: 2017-03-03

» Läs hela artikeln om "Adham blev snabbt en i gänget"

Flytande och formbart blir fast och hållbart

Hur fungerar det egentligen med avjämningsmassor och spackel? Hur kan materialet i ena stunden vara så smidigt och formbart, faktiskt pumpbart, och sedan bli hårt som sten på ganska kort tid? Här får vi förklaringen.

Publicerad: 2017-02-06

» Läs hela artikeln om Flytande och formbart blir fast och hållbart

GBR har tagit tempen på branschen

Golvbranschen, GBR, har tagit tempen på branschen, det vill säga ställt några enkla frågor till medlemsföretagen om hur det ligger till med en del saker som är angelägna och aktuella för ett golvföretag.

Publicerad: 2016-11-30

» Läs hela artikeln om GBR har tagit tempen på branschen

Ny vändning i plastdebatten

Forskaren och professorn vid Sahlgrenska Akademin, Agnes Wold, vill att vi slutar tala om gift i samband med plast. Hon tar strid i frågan och har debatterat flitigt i pressen under hösten. Nu finns också vetenskapliga rapporter som ger starkt stöd åt hennes uppfattning.

Publicerad: 2016-11-27

» Läs hela artikeln om Ny vändning i plastdebatten

Entreprenörens skadeståndsansvar

När en entreprenör har utfört en tjänst eller en småhusbyggnation åt en privatperson kan det ibland uppkomma skadeståndsansvar gentemot konsumenten. För det krävs emellertid att vissa förutsättningar är uppfyllda. Här klargör vi under vilka omständigheter en konsument kan vara berättigad till ekonomisk ersättning utöver vad som stadgas i övriga påföljdsregler.

Publicerad: 2016-11-09

» Läs hela artikeln om Konsumententreprenader

Vårdade textilgolv håller sig vackra

Textilgolv som sköts väl håller sig vackra och dessutom är det ekonomisk att sköta dem, så att man inte behöver byta i förtid. Ändå finns det gott om misskötta textilgolv.

Publicerad: 2016-11-04

» Läs hela artikeln om Vårdade textilgolv håller sig vackra

Hur ska vi ha det med lärlingarna?

Att det är brist på golvläggare, i hela landet, är ett faktum. Det är också ett faktum att det är alltför få som väljer att gå golvläggarutbildning. Men även när det finns ungdomar som väljer att utbilda sig till golvläggare kan det uppstå problem. Som att få fram praktikplatser i tillräcklig omfattning. Hur ska det problemet lösas?

Publicerad: 2016-10-05

» Läs hela artikeln om Hur ska vi ha det med lärlingarna?

Vilseledande test av tätskikt

Länsförsäkringars test av tätskikt bidrar till att lägga fokus på fel saker om vi vill undvika vattenskador – inriktningen måste vara att se till att arbetena görs med branschgodkända konstruktioner och utförs fackmässigt. Så blir det om man anlitar GVK-auktoriserade entreprenörer.

Publicerad: 2016-09-30

» Läs hela artikeln om Vilseledande test av tätskikt

Ljudkomfort – och sittkomfort

Ljudnivån har effekter på människors hälsa – dålig ljudmiljö kan ge sömnproblem, stress, huvudvärk, minnessvårigheter, inlärningsproblem och höjt blodtryck. Rätt golv kan bidra väsentligt till att skapa bättre ljudmiljöer och därför ökar efterfrågan på akustikgolv.

Publicerad: 2016-09-05

» Läs hela artikeln om Ljudkomfort – och sittkomfort

Vilken hjälp ger BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus?

Det välrenommerade ingenjörs- och konsultföretaget ÅF har granskat till hur stor nytta BASTAs, Byggvarubedömningens och Sunda Hus bedömningar är för beställarna när det gäller att göra hållbara golvval. Resultaten finns i en rapport med titeln "Relevanta miljökrav vid upphandling av golv och golvprodukter".

Publicerad: 2016-05-06

» Läs hela artikeln om Vilken hjälp ger BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus?

"Det krävs nog lite djävlar anamma"

När Camilla Lagerqvist började arbeta som golvläggare fanns det bara två andra kvinnliga golvläggare i hela landet. 17 år senare är golvläggare fortfarande ett av Sveriges mest mansdominerade yrken. – Men alla tunga lyft är det ett yrke som avskräcker många tjejer, men jag har aldrig ångrat mitt yrkesval, säger Camilla Lagerqvist.

Publicerad: 2016-04-17

» Läs hela artikeln om "Det krävs nog lite djävlar anamma"

Säkerhetsarbetet får inte gå ut över ergonomin

De regler som skapas för säkerhet på byggarbetsplatser har naturligtvis ett gott syfte. Men ibland kan de få negativa ergonomiska effekter. Att hela tiden bära hjälm kan till exempel ge belastningsskador för golvläggare.

Publicerad: 2016-03-11

» Läs hela artikeln om Säkerheten

Fler och fler täthetskontroller

Antalet våtrumsanmälningar ökar och det gör även antalet stickprovskontroller och antalet kontrollanter – det bidrar till allt säkrare våtrum, dels genom den information GVK får in och som ligger till grund för utbildningsinsatser, dels genom de diskussioner kontrollanterna har ute på företagen och den vägledning de kan ge.

Publicerad: 2016-02-04

» Läs hela artikeln om Fler och fler täthetskontrollet

Nya regler från årsskiftet

Från och med 1 januari 2016 gäller GVKs nya branschregler, Säkra Våtrum 2016:1.

Publicerad: 2015-11-27

» Läs hela artikeln om Nya regler från årsskiftet

Piller, burkar och snygga golv

När det amerikanska läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme, MSD, skulle flytta sitt Sverigekontor från Rotebro till Stockholms City valde man ett läge nära Karolinska och Nya Karolinska sjukhusen. Detta för att ha nära till medicinsk verksamhet. Dessutom ville man ha ett representativt kontor med kopplingar till verksamheten. Och det fick man verkligen.

Publicerad: 2015-10-29

» Läs hela artikeln om Piller, burkar och snygga golv

Nu blir det krav på personalliggare

Vid årsskiftet blir det obligatoriskt med personalliggare på byggarbetsplatser. Alla som arbetar på en byggarbetsplats måste vara registrerade i liggaren och Skatteverket ska komma på oanmälda besök och kontrollera att registreringen stämmer med dem som befinner sig på byggarbetsplatsen.

Publicerad: 2015-09-29

» Läs hela artikeln om Nu blir det krav på personalliggare

Tätt, tätt och ännu tätare

Att rör sitter för tätt är ett vanligt gissel i våtrum. Eller att de kommer ut på fel ställen. När golvläggaren kommer till arbetsstället är det dock inte så mycket han kan göra för att ändra förutsättningarna. Fast hade GVK-förutsättningarna följts hade jobbet varit lekande lätt att utföra.

Publicerad: 2015-08-22

» Läs hela artikeln om Tätt, tätt och ännu tätare

Ny planhetsklass för undergolv

I just utkomna AMA Hus 14 har en ny planhetsklass för undergolv införts. Den nya klassen, A+, ställer högre krav på planhet än vad som förekom i tidigare AMA-utgåva.

Publicerad: 2015-04-30

» Läs hela artikeln om Ny planhetsklass för undergolv

Säker styrning av kvalitet och miljö

Färg & Tapettjänst i Säffle har utöver att vara GVK-auktoriserade och ett Auktoriserat Golvföretag även certifierat sig enligt ISO 9001 och ISO 14001. Men alla de här satsningarna handlar inte i första hand om att få certifikaten – utan om processen som leder till en bättre struktur på arbetet.

Publicerad: 2015-04-28

» Läs hela artikeln om Säker styrning av kvalitet och miljö

Sänkning av ROT-avdraget öppnar för pengar under bordet

Regeringen har nyligen hotat med att sänka ROT-avdraget för att finansiera byggande av fler hyresrätter. Det är inte en förändring som är positiv för golvbranschen.

Publicerad: 2015-04-14

» Läs hela artikeln om Pengar under bordet

5 400 anmälda stölder på ett år

Stölder från byggarbetsplatser är ett stort problem. En uppskattad summa är stölder för 1,4 miljarder kronor årligen. Denna siffra är dock troligen i underkant, eftersom många byggarbetsplatser inte polisanmäler stölder som understiger försäkringsbolagets självrisk.

Publicerad: 2015-03-04

» Läs hela artikeln om 5 400 anmälda stölder på ett år

Kan vi lita på tätskiktsfolierna?

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har provat 20 system med tätskiktsfolier. Och bara tre av dem har klarat provningarna. Kritiken mot hur proven genomförts har inte låtit vänta på sig. Hur hänger det hela ihop och hur ska alltsammans tolkas?

Publicerad: 2015-02-08

» Läs hela artikeln om Kan vi lita på tätskiktsfolierna?

Går det att komma fram?

Det är en ständigt aktuell fråga på byggarbetsplatser. Annat material står ivägen. Bygghissen har monterats ner. Byggställningar gör att man inte kan öppna fönster eller dörrar där man ska lasta in. Och så vidare. Jonas Forsberg har stött på många problem under de år han arbetat med att köra ut material till golvläggare och lasta in det på byggarbetsplatser.

Publicerad: 2014-12-11

» Läs hela artikeln om Går det att komma fram?

Folkhälsomyndigheten har inte hängt med?

När Folkhälsomyndigheten skulle besluta om nya allmänna råd för städning i skolor och förskolor skickade man ut förslaget på remiss. Golvbranschen fanns dock inte med bland remissinstanserna. I de nya allmänna råden står det bland annat att textila golv bör undvikas.

Publicerad: 2014-11-03

» Läs hela artikeln om Folkhälsomyndigheten har inte hängt med?

Tysta golv ökar och ökar

Försäljningen av akustikgolv – det vill säga tystare och mjukare golv som minskar steg- och trumljud – ökar stadigt. Plast-, linoleum- eller gummigolv med olika typer av skumbaksidor tar större och större marknadsandelar. Men det blir också vanligare att göra tvåskiktskonstruktioner med en vanlig golvmatta på ett speciellt ljuddämpande underlagsmaterial.

Publicerad: 2014-10-03

» Läs hela artikeln om Tysta golv ökar och ökar

Avancerad plattsättning i cykelgarage

Cykeltrafiken ökar i våra städer och alltfler kombinerar cyklandet med kollektivt åkande till arbetsplatsen. För att underlätta och förenkla cykelpendlandet byggs fler och fler cykelgarage i anslutning till tåg och bussar. Malmös senaste Bike & Ride-anläggning är både attraktiv och serviceinriktad. Golv & Kakel i Malmö har utfört en entreprenad med intressant design.

Publicerad: 2014-08-29

» Läs hela artikeln om Avancerad plattsättning

Ledstråk kommer vi att få se alltmer av

Allmänna lokaler kommer i allt större utsträckning att anpassas till funktionshindrade på olika sätt. Ledstråk som en hjälp till personer med nedsatt orienteringsförmåga, till exempel synskadade, är ett av Boverkets förslag på hur man uppfyller kravet att ta bort onödiga hinder i publika lokaler.

Publicerad: 2014-04-26

» Läs hela artikeln om Ledstråk

Hindrar återvinning?

Sedan årsskiftet gäller mycket stränga krav från både Byggvarubedömningen och Sunda Hus när det gäller ftalatinnehåll i golv. Det stora problemet med detta är att gränserna de satt blir ett hinder för återvinning. Vad vi behöver är en myndighet med perspektiv och balanserad syn, typ Livsmedelsverket, som tar över från konsulterna, tycker Lena Lundberg på IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige.

Publicerad: 2014-04-12

» Läs hela artikeln om Hindrar återvinning?

Blir ROT kvar?

Ett intressant ämne inför höstens val är hur det kommer att gå med ROT-avdraget. Kommer det att finnas kvar efter ett eventuellt maktskifte? Kommer det i så fall att se ut på samma sätt? Golv till Tak har tittat på förutsättningarna och frågat några branschföretag vad ROT betyder för dem i deras verksamhet.

Publicerad: 2014-03-01

» Läs hela artikeln om Blir ROT kvar?

Betong är alltid betong?

Betong är något vi betraktar som hållbart och solitt. Något som är som det alltid har varit och som uppför sig som det alltid har gjort. I grunden består det av bergmaterial (ballast), cement och vatten. Men idag innehåller betong dessutom en hel cocktail av tillsatsämnen som påverkar betongytan.

Publicerad: 2014-02-08

» Läs hela artikeln om Betong är alltid betong?

Att stå och jobba är bra – varför gör vi inte det då?

Ergonomer talar ständigt om fördelarna med att stå upp och jobba. Att slippa krypa på knä på golvet och lägga mattor så att axlar och leder tar stryk. Men den informationen verkar ha svårt att tränga ut. Det finns idag mängder med verktyg framtagna för att kunna jobba stående men de är inte speciellt vanligt förekommande ute på byggena iallafall.

Publicerad: 2013-12-08

» Läs hela artikeln om Att stå och jobba är bra

Rådhus med bevarandekrav fick nygammalt golv

När golvet i festsalen i den gamla tingslokalen i Umeå Rådhus skulle läggas om var både länsstyrelsen och länsantikvarien inblandade eftersom byggnaden anses bevarandevärd. Förutsättningen var att golvet skulle se exakt likadant ut som det gjorde när huset var nybyggt i slutet av 1800-talet. En stor utmaning för golvläggarna, som får högsta betyg av byggnadens förvaltare.

Publicerad: 2013-11-05

» Läs hela artikeln om Rådhus med bevarandekrav fick nygammalt golv

Ljud, oljud och utveckling

Ljudmiljön runt omkring oss får mer och mer uppmärksamhet och är ständigt aktuell, inte bara i och med att vi bor allt tätare inne i städerna utan även i normalfallen då vi bygger om och bygger nytt. Enligt Boverket ska uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att de som vistas i byggnaden inte störs, men vad räknas som störande och hur gör man?

Publicerad: 2013-10-05

» Läs hela artikeln om Ljud, oljud och utveckling

Kartonggipsen kommer tillbaka starkt

Våtrumsväggar har under flera år varit en infekterad fråga med diskussioner om framförallt kartonggipsens vara eller inte vara. Men det finns även andra aspekter att ta hänsyn till vid val av väggskivor till våtrum.

Publicerad: 2013-08-29

» Läs hela artikeln om Kartonggipsen kommer tillbaka starkt

Fallskivor — lösningen på ett kvalitetsproblem?

Tord Sjödén och Morten Gustavson har skapat "fallskivor" som inte bara kan komma att lösa problemen med felaktiga fall i våtrum, utan också reducera tidsåtgången för arbetet med 65—80 procent.

Publicerad: 2013-05-25

» Läs hela artikeln om Fallskivor

Hållbart ända fram till kunden

Hur man transporterar sina produkter ut till kunden var tidigare bara en teknisk fråga. Men nu tänker man även på alla utsläpp i hela kedjan, från tillverkning till inlagd produkt. Det påverkar självklart valet av transportbilar.

Publicerad: 2013-04-06

» Läs hela artikeln om Hållbart ända fram till kunden

E-handel - ett komplement eller en nödvändighet?

Hur har e-handeln spridit sig inom golvbranschen? Och hur ser förhållandena ut jämfört med i andra branscher? Golv till Tak har tittat närmare på frågan.

Publicerad: 2013-03-18

» Läs hela artikeln om E-handel - ett komplement eller en nödvändighet?

Domotex och BAU

I ett kallt och snörigt Tyskland ägde de stora mässorna Domotex toch BAU rum under andra och tredje veckan i januari. Med datumen lagda så att man kunde besöka båda utan problem och riktigt frossa i golvmaterial.

Publicerad: 2013-02-09

» Läs hela artikeln om Domotex 2012

Emporia i Malmö - ett färgstarkt köpcentrum

Efter sju års planerande och byggande står nu Skandinaviens största köpcentrum färdigt. Den 25 oktober öppnades de omkring 200 butikerna i Emporia i Malmö. Och det är ett köpcentrum som sticker ut färgmässigt. Inte bara i butikerna utan även när det gäller golven. Kasthall har levererat 7 000 kvadratmeter trägolv som är infärgat i olika kulörer.

Publicerad: 2012-12-09

» Läs hela artikeln om Emporia i Malmö

Riskfyllt att byta mot "likvärdigt"

Det blir allt vanligare att ett föreskrivet golvmaterial byts ut mot ett "likvärdigt", inte sällan från en utländsk leverantör. Svenska golvleverantörer är bekymrade över en utvecklingen och vill framhålla att det är stora risker förknippade med att byta till ett till synes likvärdigt golvmaterial.

Publicerad: 2012-12-09

» Läs hela artikeln om Riskfyllt att byta mot likvärdigt

Hur ett "riktigt" produkttest kan ge fel resultat

Med stora feta rubriken har ett test av parkettbrädor snurrat runt i dagspressen. Testet är beställt av Testfakta och provningarna utförda av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De är visserligen korrekt utförda enligt respektive standard men resultaten säger inte allt om de testade produkterna.

Publicerad: 2012-12-07

» Läs hela artikeln om Rätt – fast fel

Delreparationer

Delreparationer av tätskiktsfolie under keramik har testats av SP i ett projekt initierat av Länsförsäkringar. En rapport om projektet har nyligen kommit. Den visar att det fungerar bra att delreparera inte bara plastmatta som tätskikt, utan även tätskiktsfolie.

Publicerad: 2012-08-28

» Läs hela artikeln om Delreparationer

Golvkonst och -design i Milano

Årets designvecka i Milano hölls nyligen för 51 året i rad. Utställningen är den största i sitt slag och den mest tongivande när det kommer till möbler och design. Sammanlagt drog designveckan i år 2 500 utställare och stora besökarskaror. Bland utställarna fanns såklart även en del golvföretag.

Publicerad: 2012-05-21

» Läs hela artikeln om Golvkonst och -design i Milano

Utbildning för kvalitet

Obligatorisk utbildning, dokumentation, branschriktlinjer, ett aktivt kunskapsutbyte samt uppföljning och kontroll säkerställer en jämn kvalitet hos de auktoriserade golvföretagen. Golv till Tak var med på kursen i övergripande kvalitetsarbete och fick en pratstund med några av deltagarna kring utbildning och kvalitet.

Publicerad: 2012-04-04

» Läs hela artikeln om Utbildning för kvalitet

Golv & Möbelmässa ...

... kan man snart säga om den årliga Möbelmässan i Stockholm. Antalet golvutställare växer mer och mer och i år var de över 40 stycken av mässans totalt 740. Nästan 40 000 besökare kom, vilket var lite fler än förra året. Huvuddelen av besökarna var branschfolk men det kom även en hel del konsumenter - mässan var öppen för allmänheten en av de fem utställningsdagarna.

Publicerad: 2012-03-04

» Läs hela artikeln om Golv & Möbelmässa ...

Vatten är ett farligt gift ...

... vilket omger Visby stift, skaldade en gång Falstaff Fakir. Något som vi kanske inte tar alltför allvarligt på. Fast för golv kan vatten vara ett gift.

Publicerad: 2012-02-13

» Läs hela artikeln om Vatten är ett farligt gift

En tryggare arbetsplats med hårdare regler?

Talar man om byggarbetsplatser, tänker sig de flesta nog ett stökigt, inhägnat och bullrigt området med stora tunga maskiner och människor som bär hjälm. En farlig och tuff miljö med en hel del olyckor. Men vad kan man då göra och vad görs för att byggarbetsplatser ska bli säkrare?

Publicerad: 2011-12-22

» Läs hela artikeln om En tryggare arbetsplats med hårdare regler?

Obegränsade möjligheter

En mönsterläggning kan innebära inskärning av en logotype eller annan symbol i golvet. Eller ett geometiskt mönster som gör en yta lite roligare. Eller ett konstverk av högklass.

Publicerad: 2011-11-20

» Läs hela artikeln om Obegränsade möjligheter

Akustikgolv - alltmer populära

Försäljningen av akustikgolv - det vill säga tystare och mjukare golv som minskar steg- och trumljud - ökar stadigt. Plast-, linoleum- och gummigolv med olika typer av skumbaksidor tar allt större marknadsandelar. Golv till Tak har gjort en sammanställning av de akustikgolv som finns på den svenska marknaden.

Publicerad: 2011-10-17

» Läs hela artikeln om Akustikgolv - alltmer populära

Äntligen!

Nu kommer efterlängtad, solklar information om alla nya våtrumsskivor och hur de fungerar ihop med tätskikt av folie och plastmatta - det nya systemet med kompatibilitetstester är klart.

Publicerad: 2011-09-09

» Läs hela artikeln om Äntligen!

Sveriges bästa entréer?

Vilken är din favoritentré i Sverige och varför? Denna fråga ställde vi till tre arkitekter. Därefter gick vi till förvaltaren för att undersöka hur entrén fungerar i praktiken och slutligen frågade vi städarna: Hur är denna entré att sköta? Vi fick flera olika svar, men i alla tre fallen tyckte förvaltarna och servicepersonalen som arkitekterna: Entréerna är väldigt fina. De tre "vinnarna" är: Filminstitutet på Gärdet i Stockholm, ABF-huset i Stockholm och Livsmedelsverket i Uppsala.

Publicerad: 2011-08-09

» Läs hela artikeln om Sveriges bästa entréer?

Dags för slutbesiktning

Manfred Trieb i Malmö är certifierad besiktningsman för entreprenadbesiktning inom bygg. Det har han varit i 20 år, men fullärd lär han aldrig bli. Nya lagar, bestämmelser och byggregler innebär ständig fortbildning om vill man behålla sina uppdrag och sin certifiering.

Publicerad: 2011-08-09

» Läs hela artikeln om Dags för slutbesiktning

Euroshop 2011

Vart tredje år äger världens viktigaste detaljhandelsmässa, Euroshop, rum i tyska Düsseldorf. På mässan brukar de stora leverantörerna av LVT-plattor (Luxury Vinyl Tiles, det vill säga designplattor på svenska) visa sina nya produkter för en stor och krävande publik. Man sparar sina butiksnyheter och visar dem inte på Domotex eller BAU utan föredrar Euroshop som startskott för lanseringar inom detta område. Tillsammans gjorde 106 000 besökare och 2 038 utställare årets Euroshop till den största någonsin.

Publicerad: 2011-04-04

» Läs hela artikeln om Euroshop 2011

Alltfler golv på Möbelmässan

På årets Möbelmässa var det återigen golvrekord med nästan 40 utställande företag från branschen. Dessutom golvaktiviteter på stan för de företag som inte hade egen mässmonter. Främst i och kring nya Stockholm Design District på Söder med många showrooms för offentlig miljö. Här finns bland annat Kasthall, Kährs, Egetaepper och Interface representerade. Och här var det fullt drag under många av mässans kvällar. När arkitekterna är i stan för Möbelmässan gäller det att skjuta på allt som rör sig!

Publicerad: 2011-03-13

» Läs hela artikeln om Alltfler golv på Möbelmässan

Domotex 2011 - golvbranschen andas vårluft i Hannover

Sedan drygt 20 år är Domotex-mässan i tyska Hannover startskottet för det nya "golvåret". I år ägde mässan rum den 14—18 januari i ett snöfritt Hannover med "vårväder". 40 000 besökare från 87 länder såg det nyaste som finns att se på golvmarknaden. 60 procent av besökarna var från andra länder än Tyskland vilket stadfäster mässans internationella karaktär.

Publicerad: 2011-02-08

» Läs hela artikeln om Domotex 2011 - golvbranschen andas vårluft i Hannover

Djärvt och spännande

Stort. Mörkt och dramatiskt. Struktur och metall. Så ser årets badrumstrender ut. Golv till Tak har besökt två stora kakelbutiker och diskuterat vad marknaden vill ha just nu.

Publicerad: 2010-09-20

» Läs hela artikeln om Djärvt och spännande

"Barnen ska ha rätt till en vacker miljö"

Förskolor kan se ut på många olika sätt. I Alby söder om Stockholm ser en ut som en stor princesstårta klädd med silvermarsipan. Inuti är den också speciell - här har man använt de allra senaste tankarna och idéerna om hur barn ska ges möjlighet att utvecklas och att få så många nya och spännande intryck som möjligt.

Publicerad: 2010-07-07

» Läs hela artikeln om "Barnen ska ha rätt till en vacker miljö"

Alla tjänar på en bra entré

Med en god entré kan man spara pengar på städning och underhåll och dessutom få en fräschare och snyggare miljö inomhus. Det finns många bra och lättstädade lösningar att välja på i dagens utbud.

Publicerad: 2010-06-07

» Läs hela artikeln om Alla tjänar på en bra entré

Benny fyller 20

Det är unikt att en yrkesgrupp har en originalserie som fungerat i 20 år och fortfarande känns intressant och aktuell. Denna unika tillgång har Golvbranschen i sin tidning Golv till Tak.

Publicerad: 2010-05-28

» Läs hela artikeln om Benny fyller 20

Svensk närvaro i Milano

Årets stora event för inredare är designveckan i Milano, i år 14-19 april. Bolon och Kasthall var på plats och visade upp sina nya kollektioner, Botanic respektive Mirrorings, Iris och Aiko.

Publicerad: 2010-05-05

» Läs hela artikeln om Svensk närvaro i Milano

Världens mest kompakta textilmatta

Flotex har integrerats i Forbos produktportfölj och presenteras nu som en del i den ordinarie kollektionen.

Publicerad: 2010-05-04

» Läs hela artikeln om Världens mest kompakta textilmatta

Livliga mattor inspirerade av stadens puls

Egetæpper lanserar nu den andra kollektionen inom Design Spot-konceptet. Kollektionen heter On the move, ett namn som på ett bra sätt speglar mattornas uttryck.

Publicerad: 2010-05-03

» Läs hela artikeln om Livliga mattor inspirerade av stadens puls

Nio nya färger för långlivade golv

En vårnyhet från Bona är Bona Create, ett nytt infärgningssystem för oljebehandlade och lackade trägolv.

Publicerad: 2010-05-02

» Läs hela artikeln om Nio nya färger för långlivade golv

Nya kriterier för Svanenmärkning

Kraven för Svanenmärkning skärps vart fjärde år, så ser systemet ut. Nu är det dags att revidera kriterierna för golv. En remiss med de nya kriterierna, som ska börja gälla 2012, gick ut i slutet av mars.

Publicerad: 2010-04-06

» Läs hela artikeln om Nya kriterier för Svanenmärkning