Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Tätt, tätt och ännu tätare

Att rör sitter för tätt är ett vanligt gissel i våtrum. Eller att de kommer ut på fel ställen. När golvläggaren kommer till arbetsstället är det dock inte så mycket han kan göra för att ändra förutsättningarna. Fast hade GVK-förutsättningarna följts hade jobbet varit lekande lätt att utföra.

Drop-Stop.jpg

Mikael With är erfaren GVK-kontrollant sedan många år och har sett det mesta ifråga om fel och brister i våtrum.

– Ofta är problemet att när golvläggaren kommer och ska göra sitt jobb så är loppet redan kört. Då står valet mellan att bråka och att fixa till det hela någorlunda och skriva en avvikelserapport. I annat fall kanske byggaren säger att han skaffar en annan golvläggare som kan klara av problemet – och underförstått – inte bråkar. Är det en mindre firma eller en ensamvarg så är det lätt att de viker ner sig och gör så gott de kan istället för att kräva bättre förutsättningar.

Digitalt vattenpass är ett tips

I väldigt många fall tänker inte snickaren eller rörläggaren på var hans genomföring mynnar i lokalen bredvid. Det kan vara under badkar eller på andra olämpliga ställen.

– Ibland har jag sett hur uppenbara fel inte har lett till direkta åtgärder, utan konsumenten har fått någon annan kompensation istället som kanske en disk- eller tvättmaskin. Billigare för byggaren men de inbyggda felen finns ju kvar, konstaterar Mikael.

Ett besiktningshjälpmedel som Mikael gärna vill tipsa om är det digitala vattenpasset.

– Jag och de flesta här i Västmanland använder Bosch DNM 60L och det är suveränt när det gäller att se hur golvet är, säger Mikael. Fall är ju ofta ett problem. Jag har själv sett hur byggare har gjort plana golv och sedan säger att fallet får golvläggaren fixa med flytspackel. Inte så kul. Sedan väger ju flytspacklet en del också, vilket ingen tänkt på.

Det gäller att nå ut

Benny Horndahl är en van våtrumsentreprenör och är dessutom suppleant i GVKs styrelse.

– Det är vanligt att rören sticker upp lite hur som helst när man kommer till ett nytt jobb, säger Benny. Är det värmerör som kommer upp kan det ofta vara flera stycken som sitter tätt. Och då blir det besvärligt. Då gäller det att stå på sig – eller skriva avvikelserapport. Vi måste fortsätta att pusha för att GVK-reglerna ska vara uppfyllda. Något som alla tjänar på.

– Fast med alla småskuttar på marknaden kan det dock vara svårt att nå ut ibland.

Att veta hur

– Vi upplever ett stort behov av att förtydliga hur GVK-företag ska ansluta tätt och efter aktuella anvisningar, säger Jon Herrdahl, teknikansvarig på GVK. Alla måste känna till vad som står i anvisningarna och för rörgenomföringar i våtrum gäller:

"Branschregler

10.1 Tätning av rörgenomföring med avloppsrör i golv eller vägg med tätskikt

Spillvattenrör eller anslutningsstos för WC ska vara anpassad för tätning mot golvets eller väggens tätskikt.

Anslutningsstos för WC och avlopp ska vara utformad så att plastmatta på golv kan krängas över stosen så att uppvik på cirka 15 mm erhålls.

Stos ska vara av material som tål temperaturpåverkan av värmefön för golvmatta. Stos eller spillvattenrör ska vara så utformade att tätningsmanschett eller försegling för vätskebaserat tätskikt eller tätskiktsfolie kan appliceras."

Utdrag ur Säkra Våtrum 2011 utgåva 4.

– Värt att nämna i sammanhanget, säger Jon, är att förutsättningen för att kunna ansluta tätskikt tätt mot rörgenomföring är att de sitter på rätt avstånd i förhållande till varandra och intilliggande vägg. GVK-företagen har ofta bekymmer med detta.

I företagens anvisningar för sina produkter anges noga hur utförandet ska se ut. Utdrag ur Monteringsanvisningar TarkoDry Floor:

"3.10

Runt rör/rörhylsor intill vägg snittas mattan upp och pressas mot röret/rörhylsan. .... Rör för tappvatten och värmeledningar skall förses med stos som säkerställer tätheten mellan golvbeläggning och rör. Stos får inte limmas mot rör. Vid rörhylsa eller liknande kan stos limmas mot denna. För tätning används i första hand prefabricerade typgodkända stosar eller annan typgodkänd metod, vilka monteras enligt respektive tillverkares monteringsanvisningar. Vid montering av stos som tillverkats av golvmatta skall stosen vara minst 30 mm hög.

Vid genomföringar i golv skall mattan monteras så att ett uppvik av ca 15 mm erhålls. Vid avloppsrör med diameter 60 mm eller större kan ett uppvik av ca 15 mm erhållas genom att kränga mattan över röret. Vik mattan mot röret. Mät ut och markera rörets centrum på mattan och skär ett hål som är 35 mm mindre än rördiametern. Värm mattan och pressa den över röret. Alternativt används stosmall."

Kontrollerna är viktiga i GVK-systemet

Slumpmässiga kontroller är nyckeln till säkra badrum, tvättstugor och övriga våtutrymmen. För företag i kvalitetssystemet GVK är det självklart att kritiska punkter i tätskiktets anslutning till golvbrunnar och rör kan bli granskade. Statistiken visar att kontrollerna är effektiva. Över 90 procent av de kontrollerade tätskiktanslutningarna mot golvbrunn som utfördes av GVK-företag var utförda utan anmärkning 2012. Det kan jämföras med en sammanställning av utförda besiktningar som gjorts av ett stort försäkringsbolag – med golvbrunnar och tätskikt monterade av alla slags våtrumsföretag – där nära 25 procent får underkänt.

– För att minska gapet mellan branschreglerna för säkra våtrum, avtalade förutsättningar och de förutsättningar som faktiskt gäller ute på byggplatsen krävs bättre samordning i byggprocessen, säger Jon Herrdahl.

Sedan ett år tillbaka kan GVK-företagen lämna våtrumsanmälan samt för- och egenkontroller via en app i mobil eller läsplatta. Det är ett enkelt och effektivt system för både entreprenör och beställare. För GVK är det också en enastående möjlighet att få ett statistiskt underlag som visar var eventuella brister finns och hur man kan utveckla branschreglerna för att bygga ännu säkrare badrum.

Thomas Åkerblad


Läs också:

Ny planhetsklass för undergolv

I just utkomna AMA Hus 14 har en ny planhetsklass för undergolv införts. Den nya klassen, A+, ställer högre krav på planhet än vad som förekom i tidigare AMA-utgåva.

Publicerad: 2015-04-30

» Läs hela artikeln om Ny planhetsklass för undergolv