Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Ny planhetsklass för undergolv

I just utkomna AMA Hus 14 har en ny planhetsklass för undergolv införts. Den nya klassen, A+, ställer högre krav på planhet än vad som förekom i tidigare AMA-utgåva.

AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och används ofta av föreskrivande led vid nybyggnation. I april 2015 kom en uppdaterad version av skriften. En förändring är att det nu finns ytterligare en klass för planhet på undergolv jämte klass A och B, nämligen klass A+. Klassen innebär en snävare tolerans för hur mycket underlaget får bukta.

När kan det bli relevant med klass A+?

För vissa golvmaterial kan det vara relevant att ställa högre krav än klass A för att uppnå ett bättre slutresultat. Det kan framförallt gälla golvmaterial inom följande kategorier:

  • Stora keramiska plattor och natursten
  • Långa trätiljor
  • Högblanka golvbeläggningar

Där det är tilllämpligt kan krav på A+ antingen komma att skrivas in i kontraktshandlingar eller i monteringsanvisningen för vissa golvprodukter.

Kräver mer av golvavjämningsentreprenören

Att få till klass A+ kräver mer av entreprenören som utför golvavjämningen. Då avjämningsmassa används går det normalt åt mer material för att uppnå klass A+. Det krävs även en större noggrannhet vid utförandet samt en mer utförlig egenkontroll för att säkerställa att klass A+ uppnåtts. Detta sammantaget betyder att det tar längre tid att färdigställa ett underlag med klass A+ än ett med klass A eller B.

Hur ska bedömning göras av underlaget?

När golventreprenören kommer till en beläggningsklar yta ska han göra en okulär besiktning av buktighet och lutning, om inte annat avtalats. Om det är uppenbart att underlaget inte uppfyller toleranserna för aktuell golvbeläggning, ska det noteras som en avvikelse och kommuniceras till beställaren.

Gäller AB 04 parterna emellan, det vill säga att det är fråga om en utförandeentreprenad, ansvarar beställaren enligt huvudreglen för underlaget så länge något annat inte har skrivits in i avtalet. Ett tips för att undvika en framtida diskussion om underlaget är att begära ut egenkontrollen från det företag som gjort underarbetet. Står det i egenkontrollen att arbetet är kontraktsenligt utfört ska man som golventreprenör kunna lita på det – om det inte uppenbart visar sig vara felaktigt. Se 1 kap 6§ och 2 kap 9§ AB 04.

Jenny Arnoldsson


Läs också:

Säker styrning av kvalitet och miljö

Färg & Tapettjänst i Säffle har utöver att vara GVK-auktoriserade och ett Auktoriserat Golvföretag även certifierat sig enligt ISO 9001 och ISO 14001. Men alla de här satsningarna handlar inte i första hand om att få certifikaten – utan om processen som leder till en bättre struktur på arbetet.

Publicerad: 2015-04-28

» Läs hela artikeln om Säker styrning av kvalitet och miljö