Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Säker styrning av kvalitet och miljö

Färg & Tapettjänst i Säffle har utöver att vara GVK-auktoriserade och ett Auktoriserat Golvföretag även certifierat sig enligt ISO 9001 och ISO 14001. Men alla de här satsningarna handlar inte i första hand om att få certifikaten – utan om processen som leder till en bättre struktur på arbetet.

Färg & Tapettjänst i Säffle är ett företag med många verksamheter, inte bara i Säffle och inte bara när det gäller färg och tapeter. Med två Coloramabutiker, i Säffle och Åmål, och med entreprenadverksamhet både för golv och måleri, blir det en ganska krävande uppgift att leda hela företaget mot bästa kvalitet och bästa miljöansvar. Tidigt insåg Jonny Widén, som ansvarar för helheten, att företaget behövde effektiva ledningssystem för att nå sina mål ifråga om rationellt kvalitetsarbete och ansvarsfullt miljöarbetete.

DSCF3387.jpg

Jonny Widén (till vänster) och Mikael Rooth på Färg & Tapettjänst i Säffle anser att processen fram till certifiering enligt ISO 9001 och 14001 varit till stor nytta för företaget.

"Hade gärna gjort det utan något certifikat"

Sådana ledningssystem finns standardiserade i ISO 9000 och ISO 14000. I augusti 2013 fattade man beslutet och påbörjade projektet för att arbeta fram nya ledningssystem och kvalificera sig för certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. Efter flitigt arbete och grundlig genomgång av hela verksamheten i detalj blev certifieringen klar i december 2014. Vi frågar Jonny Widén om det var värt över ett år av hårt engagemang av hela personalen att bli certifierade.

– Vi hade gärna gjort det utan något certifikat, svarar han. Värdet ligger i att få en struktur i arbetet, som underlättar och inspirerar varenda dag.

Kvalitetsarbete på djupet

– Ordning och reda är kvalitet, säger Jonny Widén. Samarbete är kvalitet.

Tillsammans med ledarna för de olika verksamheterna inom företaget kunde man ta fram system som underlättar arbete och förenklar samarbete. Där  fanns stora vinster att göra. Henrik Edin som ansvarar för de två butikerna och entreprenadcheferna Mikael Rooth och Göte Andersson, som står för industridelen, såg också samverkansfördelar med att arbeta i ett gemensamt ledningssystem. Man insåg från början att det skulle bli ett stort projektarbete för alla inom företaget, men tvivlade sällan på att det skulle vara värt besväret.

Hela personalen har fått utbildning. Alla har deltagit och bidragit med sina erfarenheter och idéer. Problem har definierats och åtgärdats. Frågetecken har rätats ut och klara riktlinjer har dragits för hur det dagliga arbetet ska drivas.

Erfarenhet från tidigare certifiering

Färg & Tapetstjänst är inte alls ovana vid strukturerat, välordnat kvalitetsarbete. Ända sedan 1980-talet har man varit GVK-företag och Auktoriserat Golvföretag samt arbetat efter Målarmästarnas kvalitetssystem. Det var värdefulla erfarenheter när man gav sig in på den bredare uppgiften att bygga ledningssystem för hela verksamheten gemensamt för butiker, entreprenad, industrifärg, måleri och företagsledning.

Vägen är målet

Visst var det ett viktigt mål att kvalificera sig och få certifikat från Scandinavian Business Certification, SB-Cert. Visst var det ett stort framsteg att få dokumenterade väldefinierade klara rutiner för arbete och ledning. Men viktigare var ändå processen att gemensamt ta fram det nya ledningssystemet och viktigst av allt att för framtiden arbeta strukturerat med stöd av de riktlinjer som ledningssystemen ger. De väldefinierade arbetsformerna leder till bättre resultat i framtiden.

– Har ni redan haft nytta av systemen?

– Ja, absolut, säger både Jonny Widén och Mikael Rooth, som tittat in på kontoret. Redan i projektarbetet har vi kunnat finna några mindre problem med kommunikation mellan arbetsgrupper. Och vi har funnit några brister ifråga om brandsäkerhet och arbetsmiljö. Det har vi kunnat rätta till. Med erfarenhet av det har vi skapat en "Strul- och lär-lista" för att sätta fokus på sådant som kan förbättras. Med en bättre planerad mötesstruktur på alla plan kan vi också snabbt få grepp om problem och möjligheter som vi ska ta hand om.

Nya mål och ambitioner

De nya ledningssystemen gör att framtiden kan planeras bättre. Både för miljö ovch kvalitet har Färg & Tapettjänst i Säffle blicken riktad mot kommande förbättringar. Elbilar kan bli verklighet. Bättre utvärdering av leverantörer och produkter planeras. Att följa upp hur kunderna påverkas är en väsentlig ambition. Till sist är det ju det viktigaste målet. Kunderna och samhället ska vara belåtna med resultaten – tillförlitlig kvalitet och trygg miljö.

Magnus Rönnmark


Läs också:

Sänkning av ROT-avdraget öppnar för pengar under bordet

Regeringen har nyligen hotat med att sänka ROT-avdraget för att finansiera byggande av fler hyresrätter. Det är inte en förändring som är positiv för golvbranschen.

Publicerad: 2015-04-14

» Läs hela artikeln om Pengar under bordet