Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Skenande bensin- och dieselpriser

Under vecka 43 kostade dieseln i genomsnitt 19,26 kronor per liter, vilket är en ökning med ungefär fem kronor sedan årsskiftet. Bland Golvbranschens medlemsföretag används fortfarande i stor utsträckning dieseldrivna transportbilar. Hur stora problem skapar de här prisökningarna för företagen? Vi har antagit att det är mest kännbart norrut och därför ställt frågan till ett antal företag i landets norra halva.

Bra Golv i Norrbotten

Bra Golv i Norrbotten, i Luleå, har sitt huvudsakliga verksamhetsområde inom stadskärnan. Därför upplever heller inte vd Niklas Granström att man är alltför hårt drabbade av det höga dieselpriset. Istället har man faktiskt nyligen vidtagit en åtgärd som höjer företagets bränslekostnader med ytterligare någon krona per liter.

– Vi har börjat tanka samtliga våra elva dieselbilar med HVO 100. Det är en miljöåtgärd som minskar våra växthusgasutsläpp från fordonen med 90 procent.

– Kan elbilar bli ett alternativ för er?

– Inte ännu. Jag tycker absolut inte att det är fel med elbilar, men jag anser att den totala miljöeffekten skulle bli mycket snabbare om staten istället valde att subventionera en omställning av dieselbilar till att tanka HVO 100. Subventionen skulle syfta till att göra förnybar diesel billigare än fossil diesel. Nu är den ju istället en krona dyrare.

Bra Golvs kunder utgörs till 30 procent av privatpersoner, medan resterande 70 procent är professionella kunder i form av industrier och fastighetsbolag. Uppdragen mot den senare kategorin sker oftast inom ramen för fleråriga avtal, vilket gör det omöjligt att kompensera för bränsleprishöjningar under avtalsperioden.

Jannes Golv i Hudiksvall

Med 14 dieseldrivna transportbilar känner Jannes Golv i Hudiksvall också av de ökande bränslekostnaderna. De flesta jobben är inom en radie på tio mil, men det händer också att man har golvjobb i den för tillfället glödheta härjedalska fjällvärlden. Mellan Hudiksvall och västra Härjedalen är det nämligen väldigt tunnsått med golvföretag.

Daniel Hägg, vd för Jannes Golv, har ännu inte brytt sig om att räkna exakt på vad de ökade bränslekostnaderna betyder i pengar. Däremot har jan funderat i olika riktningar på vad man själva kan göra åt situationen. Elbilar är ett av alternativen som har diskuterats.

– Vi har funderat i den riktningen, ända tills jag pratade med en kollega som har köpt en elbil. Han konstaterade att det var den sämsta affär som han någonsin gjort. Varje dag får han använda två timmar av sin arbetstid till att åka runt och leta laddningsmöjligheter. Det finns nämligen väldigt få sådana här i Hudiksvall. Därför tror jag heller inte att elbilar är någonting för vårt företag. Elbilar är dessutom väldigt dyra i inköp.

Jannes Golv har valt att hittills inte höja servicebilskostnaden på fakturorna, men det är endast en tidsfråga innan man kommer att göra det.

– Vi måste ju ta ut våra ökande kostnader av våra kunder. Vi är för övrigt noga med att specificera våra reskostnader på fakturorna. Jag tycker det är viktigt att vara så transparent som det bara går.

Däremot kan Jannes Golv inte göra så mycket när det gäller de avtalsbundna jobbet åt Hudiksvalls kommun och kommunens bostadsbolag. Det finns visserligen en indexuppräkning inskriven i avtalen, men dessa justeringar sker vid bestämda tidpunkter, vilket innebär att dieselpriset kan öka mycket där emellan. Dessa avtalsbundna jobb utgör 40 procent av företagets totala omsättning på 20 miljoner kronor.

– Vidtar ni några andra åtgärder för att möta de ökande bränslekostnaderna?

– Vi försöker få våra anställda att samåka till sina jobb i så stor utsträckning som möjligt.

Nyströms Kakel

Nyströms Kakel i Östersund har i likhet med Jannes Golv 14 dieseldrivna transportbilar. Det kraftigt höjda dieselpriset är dock ingenting som får vd Mikael Norin att sova dåligt på nätterna. Hans förhållningssätt är ungefär att det är bara att betala och försöka se glad ut.

– En del golvföretag väljer av miljöskäl att går över till HVO 100, även om det är någon krona dyrare än fossil diesel. Är det något som ni överväger?

– Egentligen borde vi väl göra det av miljöskäl, men problemet i vårt fall är att ungefär hälften av våra bilar är leasade, vilket gör det svårare.

– Kan ni kompensera er för bränslekostnadsökningen när ni fakturerar era kunder?

– Det varierar. På jobb som vi räknar på nu kan vi göra det. Men om det handlar om jobb som vi lämnade pris på i somras så går det ju inte.

– Kan elbilar bli ett alternativ för er?

– Eftersom de flesta av våra jobb är i fjällvärlden så har vi ju nästan alltid minst fem mil till arbetsplatsen, och där finns det sällan några laddningsmöjligheter. Därför skulle det inte fungera med elbilar för oss. Hade vi däremot de flesta av våra jobb inne i centrala Östersund så skulle det gå utmärkt. Här finns nämligen en bra utbyggd infrastruktur för laddning.

Det finns heller inga tecken på att fjällvärldsjobben är på väg att sina för Nyströms Kakel. Tvärtom så blir det bara mer av den varan, konstaterar Mikael Norin.

– För fem år sedan handlade det enbart om Åre. Idag byggs det däremot överallt i länets fjällkedja, och inte minst i västra Härjedalen, till exempel i Funäsdalen, Ramundberget och Tänndalen.

Slutsatsen blir att det måste ske en kraftfull utbyggnad av laddinfrastruktur i fjällvärlden för att det ska bli möjligt för Nyströms Kakel att gå över till elbilar.

Sehlins Golv

Inte bara det höga dieselpriset, utan även en kraftigt ökad fordonsskatt på nya transportbilar innebär stora kostnadsökningar för Sehlins Golv i Sundsvall. Vd Robert Söderkvist ger några sifferexempel.

– Om vi ska byta en av våra transportbilar mot en ny så innebär det att fordonsskatten ökar från 3000 kronor per år till 19000 kronor. Vi har i år bytt två av våra totalt 15 bilar, vilket betyder drygt 30000 kronor i ökad fordonsskatt per år. Vi skulle behöva byta fyra bilar årligen, men det klarar vi inte av.

Bilarna hos Sehlins Golv är traditionella dieseldrivna transportfordon. Med ett dieselpris som i skrivande stund närmar sig tjugan jämnt så har detta inneburit ytterligare ökade transportkostnader. Att byta till elbilar är heller inget alternativ i Sundsvall, enligt Robert Söderkvist.

– Laddinfrastrukturen är fullständigt katastrofal. Det finns inte alls laddstolpar i tillräcklig omfattning. Jag kör privat en laddhybrid och min räddning är att jag kan tanka den med bensin.

– Men finns det inga åtgärder som ni kan vidta?

– Det enda vi kan göra är att försöka ta ut kostnadsökningen av slutkunden. En stor del av våra jobb sker inom ramen för avtal som löper tre–fyra år, och då går det ju inte. Och när vi skriver avtal med till exempel kommuner så är det vanligt att resekostnaderna ska vara inbakade i timpriset. Det blir alltså bara på löpande jobb som vi kan kompensera oss.

Robert Söderkvist uppskattar att man skulle behöva höja debiteringen av reskostnader till kunderna med 15 procent för att få full kostnadstäckning.

– Vi har funderingar på att lägga till en "miljöavgift" på våra fakturor. Vi har inte gjort det ännu, men överväger att prova.

– Efterlyser du några åtgärder från politiskt håll?

– Jag tycker att det är fel att beskatta transportbilar lika mycket som personbilar. Vi golvföretagare och även många andra småföretag sysselsätter mycket folk, och är därmed väldigt viktiga för samhällsekonomin. För detta borde vi väl uppmuntras och inte straffas.

Engstrands Golv

Albert Engstrands Golvfirma i Bollnäs, med 15 dieselbilar, är de skenande bränslekostnaderna ett högaktuellt bekymmer, bekräftar Lars Engstrand.

– Vi försöker givetvis hela tiden att kompensera oss på fakturorna till våra kunder, men frågan är hur länge vi kan göra det. Dessutom består ungefär hälften av vår omsättning av avtalsreglerade jobb och där kan vi ju inte ta betalt för ökade bränslekostnader.

– Vad kan ni själva göra åt detta?

– Vi tittar givetvis efter lämpliga elbilar men de som finns på marknaden idag kan bara köras sex–åtta mil på en laddning, vilket inte alls räcker för oss. Vi har jobb i hela Gävleborgs län, men också i västra Härjedalen och söderut till Stockholm. Dessutom finns det endast ett fåtal laddstolpar här i Bollnäs så vi skulle inte ha möjlighet att ladda våra bilar.

Även Lars Engstrand nämner den höga fordonsskatten på nya bilar som ytterligare ett stort problem som påverkar resekostnaderna. På företagets senast inköpta transportbilar får man betala 18000 kronor i årlig skatt jämfört med 3000–4000 kronor på de gamla.

– Vi skulle behöva köra våra gamla bilar i tio år innan vi byter ut dem. Tyvärr är detta inte möjligt. Istället slits de ut extra snabbt på grund av de urusla vägar som vi har i den här delen av landet.

Björn Lundbeck


Läs också:

Yrkesstolthet Yrkesstolthet – vad ska det vara bra för?

Att känna glädje och stolthet över sitt jobb ät ett naturligt behov – som hör nära ihop med kvalitet. God kvalitet på ett utfört arbete ger stolthet och yrkesstolthet bidrar till att man åstadkommer bra kvalitet. Men hur bygger man yrkesstolthet?

Publicerad: 2021-11-25

» Läs hela artikeln om Yrkesstolthet