Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Yrkesstolthet – vad ska det vara bra för?

Att känna glädje och stolthet över sitt jobb ät ett naturligt behov – som hör nära ihop med kvalitet. God kvalitet på ett utfört arbete ger stolthet och yrkesstolthet bidrar till att man åstadkommer bra kvalitet. Men hur bygger man yrkesstolthet?

Bostäder, skolor och kontor är beroende av yrkesskickliga hantverkare som bygger sunda trygga miljöer där människor mår bra. Samtidigt kan arbetsdagarna präglas av press, tidsbrist och dåliga förutsättningar. Finns det plats för stolthet i yrkeslivet? Vad betyder yrkesstolthet i golvbranschen och pratar man om det ute på företagen?

Glädje över det man utfört

– Ett grundläggande behov hos oss människor är att vi behöver meningsfulla sammanhang för att må bra. Oavsett vilka vi är så vill vi finnas i sammanhang där vi kan bidra, där vi känner oss sedda och uppskattade och där vår kompetens kommer till glädje och nytta.

Det säger Marianne Lybeck, psykolog och organisationskonsult inom arbetslivets psykologi på Inspira Psykologtjänster. Hon arbetar med individer, grupper och företag för bättre hälsa och välbefinnande.

– Redan som små barn vill vi få uppskattning när vi gjort något vi är stolta över – en teckning, en pärlplatta, en lerfigur. Titta mamma så fint jag gjort! Yrkesstoltheten är en slags förlängning av den där ursprungliga känslan.

Yrkesstoltheten kommer av att man lagt tid och engagemang på att bli bra inom sitt område. Genom utbildning, lärlingskap och erfarenhet utvecklas yrkesskickligheten.

– Du vet att du kan ditt jobb och känner glädje över att ett golv eller ett badrum du skapat har kvalitet, är vackert, funktionellt och hållbart. Du lämnar över det färdiga resultatet till kunden med stolthet.

Man måste själv vara nöjd

– Om du av någon anledning inte blev riktigt nöjd så skaver det, även om kunden säger Wow! Yrkesstolthet är att själv vara tillfredsställd med och glädjas över sitt utförda jobb. Kanske man gjorde något som man inte behöver göra – men som glänser lite extra!

Marianne Lybeck har ett enkelt men effektivt råd till branschens företagsledare.

– Skippa symbolpresenterna vid jul. Lämna istället kontoret då och då, gå ut på bygget och se vad dina medarbetare faktiskt gör! Visa uppskattning och var konkret om du ger beröm. Svepande smicker skapar inte yrkesstolthet. Den tid det tar i anspråk har företaget igen tiofalt i både arbetsglädje och resultat.

Viktig del av företagskulturen

– Nej, man pratar väl inte så mycket om det direkt när man gjort ett bra jobb, säger Andreas Kaatari som är golvläggare på Bra Golv i Piteå. Det är mer jobb där det kanske gått lite snett som det snackas om. Men visst är man stolt och nöjd när man lämnar ett välgjort resultat till kunden! Det känns inuti.

Oskar Robertsson, arbetsledare och delägare i Bra Golv, är trygg med att medarbetarna gör bra ifrån sig ute hos kunden. Han menar att den tilliten bygger på montörernas yrkesstolthet och att det är en viktig del av företagskulturen.

– Men yrkesstolthet kräver också att förväntningarna sätts på rätt nivå, säger han. Vill kunden bara betala för en snålrenovering kan man inte förvänta sig något fantastiskt sedan.

– Ledningens ansvar är att vara tydlig i kundkontakter för att skapa rätt förutsättningar för våra montörer. I den dialogen förklarar jag vad som krävs för att få ett bra resultat. Lappa och laga – eller göra hela utrymmet? Beroende på vad de är beredda att betala för kan jag också förmedla rimliga förutsättningar till den som ska göra jobbet.

Beröm från kontrollanten

– Självklart gör vi så gott vi kan även med en liten budget, men det är viktigt för mig att veta vilka förutsättningar jag har, säger Andreas Kaatari. Det gör att jag kan känna mig nöjd när jag lämnar ett jobb. Jag vet att jag gjort det bästa möjliga utifrån förutsättningarna.

Oskar Robertsson berättar att företaget nyligen haft besök av Mattias Granberg, regionens GVK-kontrollant som gjorde stickprovskontroller på fem nygjorda badrum.

– Där fick vi en skön klapp på axeln. Han berömde installationerna och menade att badrummen var mycket väl utförda. Jag ser det som ett kvitto på vår kompetens och yrkesskicklighet. Det skapar yrkesstolthet i hela företaget!

Kurs i Yrkesstolthet och kvalitet

För Golvkedjan, med 46 delägarföretag över hela Sverige, är yrkesstolthet en grundläggande kvalitet. Sedan 2012 kan företagen inom kedjan beställa kursen Yrkesstolthet och kvalitet och i dagsläget har i princip samtliga genomfört endagsutbildningen.

Det är Golvkedjans utbildningsansvariga Kia Ekedahl som skapt kursen och som också är ute på företagen som kursledare.

– Grundtanken är att ge ett yrkesstolt perspektiv för golvläggare och plattsättare. Konsumenten anlitar dig för dyra pengar och du befinner dig i någons hem. Då ska du självklart vara proffsig i allt ifrån hur du hälsar till att du städar snyggt efter dig när jobbet är klart.

Under utbildningsdagen delas montörerna upp i grupper och diskuterar hur en yrkesstolt montör är och uppför sig.

– Tyvärr kommer det ju fram ibland att det är lätt att tappa sin yrkesstolthet när det blir för stressigt, alltför bråttom på projekten, för mycket tidspress ...

Klarspråk i beröm och kritik

I grupperna finns också önskemål om att det egna företaget ska utstråla yrkesstolthet.

– Ämnena yrkesstolthet och kvalitet ingår också i den större arbetsledarutbildning som Golvkedjan erbjuder sina företag. Yrkesstoltheten ska liksom gå som ett grundackord genom hela verksamheten, säger Kia Ekedahl.

Hon skickar med några tips till företag som vill jobba mer med yrkesstolthet:

  • Vad är det som gäller här hos oss? Var tydlig med vilka förväntningar företaget har på medarbetarna.
  • Våga ge feedback och tala klarspråk i både beröm och kritik. Berätta vad som är bra, gärna i detalj. om något går snett, säkerställ att personen har förutsättningar att göra rätt nästa gång.
  • Vilka projekt har vi på gång? Inkludera medarbetarna i företagets verksamhet och skapa delaktighet, så att var och en förstår sitt ansvar.

Marie Holhammar


Läs också:

Efter Gävle-regnen Stort behov av nya golv

Regnen och översvämningarna i Gävleområdet i slutet av sommaren har resulterat i ett stort antal hus som behöver repareras och återställas i gott skick. Det är inte bara försäkringsbolagen som fått kapacitetsproblem, det gäller också byggare. Och golventreprenörer.

Publicerad: 2021-11-01

» Läs hela artikeln om Efter Gävle-regnen