Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Stort behov av nya golv

Regnen och översvämningarna i Gävleområdet i slutet av sommaren har resulterat i ett stort antal hus som behöver repareras och återställas i gott skick. Det är inte bara försäkringsbolagen som fått kapacitetsproblem, det gäller också byggare. Och golventreprenörer.

Det regnade i Gävleborg 17–18 augusti. Visst kan det regna där ibland i vanligt fall också, men inte som då. Under de här dagarna föll 160 millimeter regn. Under en intensiv timme föll hela 100 millimeter. Regnet ledde till ohämmade vattenflöden och svåra översvämningar som den på bilden ovan. Centralorterna Gävle och Sandviken blev hårt drabbade.

Golventreprenörer i startgroparna

Nu några veckor senare hörs inga nyhetsrapporter om översvämningar i Gävle, men det är nu det stora arbetet måste göras för att återställa alla de tusentals fastigheter som skadats av vatten. Vi tar kontakt med Gävles ledande golventreprenörer, Tommy Töyrylä på Bygg- & Golvtjänst i Gävle och Magnus Högström på Högström Golv.

Som golvläggare har man naturligtvis inte planerat in en sådan händelse som sommarens "syndaflod" över Gävle bland årets projekt. Till försäkringsbolagen har flera tusen skadefall rapporterats in och det är golv av alla slag som behöver åtgärdas. Varken Bygg- & Golvtjänst eller Högström Golv har kapacitet att på kort varsel ta itu med allt detta. Några av de sedan längre tid planerade projekten har blivit försenade på grund av regnet, så några man har kunnat frigöras tillfälligt för akuta renoveringsjobb. Men det är bara tillfälligt. Lyckligtvis kommer inte golvläggning in som första insats i ett översvämmat hus. Därmed kan golventreprenörerna få tid att samla kapacitet till en senare insats.

Först måste det torka

Tommy Töyrylä har egen erfarenhet av översvämningen. I hans hem stod vattnet 75 centimeter högt i källaren och det var inte regnvatten, utan vatten som kommit upp ur mindre rena rörsystem. Tyvärr är nog detta en beskrivning som gäller för många av vattenskadorna i Gävle.

Först måste naturligtvis vattnet ut ur huset, vilket kan ta sin tid. Betydligt längre tid tar det emellertid att torka ut material som stått under vatten i flera dagar. Allt kan inte räddas även om det skulle kunna torkas. Väggskivor av gips eller spån måste sågas bort till torr höjd. Blöt isolering kan behöva röjas undan. Sedan får avfuktningsfläktarna gå i flera veckor och ibland, som hos Tommy Töyrylä, måste huset saneras. Saneringen kan behöva kompletteras med mögelbekämpning. Någon golvläggning är ännu inte aktuell. Det blir ett av de sista stegen i återställningen.

Stort insatsbehov

Byggbranschen, och som en del av den golvbranschen, står inför ett stort antal renoveringsprojekt i Gävle med omnejd. Även om många inte är stora, blir det sammantaget mycket omfattande med flera tusen skadefall. Arbetskraft behöver lånas in från mindre drabbade regioner, och i många fall kan materialförsörjningen bli en trång sektor. Tyvärr kan det nog bli en otålig väntan för många drabbade.

Försäkringsbolagen blev överbelastade

Över en natt, eller kanske två, fick försäkringsbolagen en helt ny arbetsbörda. Normalt kan lokalt anställda skadereglerare på Länsförsäkringar klara bolagets verksamhet i Gävleborg, men regnfloderna i augusti medförde att skadereglerare i hela Sverige behövde engageras.

Särskilda rekommendationer för översvämningsskador har riktats till försäkrade. Naturligtvis handlar de till stor del om ersättningsfrågor, men också om hantering av skadat lösöre och om hur man bäst ska dokumentera de skador man fått. Såhär skriver man på Länsförsäkringars hemsida bland frågor och svar som gäller översvämningsskador:

"Kan jag börja ta bort golv och riva väggen för att torka upp vattnet därunder eller måste jag vänta tills det varit en besiktningsman här och tittat?

Du behöver inte vänta på en besiktningsman utan det är helt okej att börja riva upp golvet och riva/öppna i väggar för att få igång torkningen.

Fotodokumentera och spara en del av de ytskikt ni tar bort. Kom ihåg att det kan finnas både el- och vattenledningar i väggarna. OBS! Rådgör med sakkunnig via t ex avfuktningsbolag eller hantverkare om du är osäker.

Förväntad torktid kan vara allt från några veckor till månader, beroende på hur stor skadan är.

Hur vet jag att jag kan eller ska riva väggar och golv?

Om det stått under vatten och det är uppreglade konstruktioner eller flytande golv i trämaterial så måste det öppnas upp. Om det är målad betong eller betong med klinker så behöver ni inte öppna upp golvet. Om det gått upp fukt i väggarna där det är skivmaterial med isolering bakom eller i väggen bör de sparkapas upp."

Allmänheten i Gävle, försäkringsbolag, byggare och golventreprenörer har en hel del att ta tag i den närmaste tiden.

Tyvärr måste vi räkna med att fler översvämningar kommer att inträffa. Att klimatet förändras så att extremt väder allt oftare drabbar oss. Att högt vattenstånd i hav, sjöar, älvar och mindre vattendrag blir vanligare. Då måste i vara beredda, även inom golvbranschen. Erfarenheter från händelser som den i Gävle i augusti 2021 kan ge värdefull kunskap.

Magnus Rönnmark


Läs också:

Produktutveckling: plast-, gummi- och textilgolv Fullt fokus på hållbarhet

Sker det någon utveckling av golv? Ibland när man ser sig omkring kan man väl tycka att det ständigt är samma gamla mattor, plattor, brädor och rullar. Titta en gång till. Se tillbaka några år, det har ändå hänt en hel del. Se framåt i tiden – och se hur mycket som är på gång.

Publicerad: 2021-10-31

» Läs hela artikeln om Produktutveckling: plast-, gummi- och textilgolv