Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Åtta lärlingar klara hos Ottossons

Ottossons stora satsning på ett ettårigt lärlingsprogram, för att säkra sin framtida kompetensförsörjning, är nu i mål. Därmed har man skaffat sig åtta nya montörer, som alla är överens om att de fått en mycket bra utbildning.

I Golv till Tak 2/19 berättade vi om uppstarten av ett ambitiöst lärlingsprogram för golvläggning och plattsättning hos Ottossons Golv i Mariestad. Nu är målet nått – 7 november var det avslutningsdag. Och fram trädde åtta nya kvalificerade golvmontörer med rejäl utbildning och yrkeskunskap.

Målet har varit skickliga och självständiga montörer

Sammanhållande för lärlingsprogrammet hos Ottossons har Elin Bergström varit. Hon har lagt ner ett omfattande arbete på planering och genomförande av hela utbildningen. Utan en drivande eldsjäl som Elin går det inte för ett golvföretag att genomföra något sådant. Inom Golvkedjan har man sett det hela som ett pilotprojekt, och betraktar det nu som möjligt att man i framtiden kan komma att göra liknande satsningar i central regi, med de samlade resurser som då finns att tillgå.

Målsättningen med lärlingsprogrammet har varit att deltagarna efter fullföljd utbildning inte bara ska vara skickliga montörer utan också fungera som självständiga representanter för företag och bransch. Efter att lärlingarna fått sina yrkesbevis kommer alla att gå vidare med GVK-behörighet.

Helt naturligt har lärlingstiden huvudsakligen ägnats åt arbete under handledning av erfarna kollegor. Lärlingarna har jobbat i större och mindre projekt inom hela Skaraborg tillsammans med Ottossons montörer. På så vis har både den praktiska och den teoretiska yrkesskickligheten naturligt fått växa under året. Var och en har också blivit säkrare i sitt samarbete med kollegor, med kunder och med leverantörer.

Studiebesök har givit utökad produktkännedom

Lärlingarna har inte bara fått kunskap och handlag för de dagliga sysslorna, utan också en vidare bild av produkter och teknik utöver den man får i det vanliga arbetet. Sådant lägger grund för framgång i yrket. Vid tre tillfällen under året har till exempel alla deltagare fått göra studiebesök, för att få extra kunskap om viktiga produkter de hanterar. Hos Sika, hos Forbo Flooring och hos Konradssons.

Att studiebesöken givit värdefull kunskap bekräftar de alla. För både golvläggare och plattsättare är det väsentligt att känna till hur lim, spackel, fix och fogmassor fungerar och bäst kommer till nytta. Forbos omfattande utbud av olika golvbeläggningar har samtidigt givit en nyttig utblick över fler material än dem man arbetar med i det dagliga. Och Konradssons har bidragit med att visa upp produkter och metoder för modern inredning med keramiska material.

Har bidragit med "icke-tekniska" förutsättningar

Kunskap om golvprodukter och installationsteknik är oumbärligt men inte det enda som krävs för framgång i yrket. Samarbete med och attityd till medarbetare och kunder är lika avgörande. Golvkedjans Kia Ekdahl har vid två utbildningspass undervisat om "icke-tekniska" förutsättningar i arbetet. Ett ekonomiskt och väl planerat arbetssätt kan spara stora pengar i ett projekt. En positiv och kamratlig attityd mot omgivningen har naturligtvis stor betydelse för trivseln i arbetet men också för lönsamheten. Även till denna del av lärlingsprogrammet är samtliga deltagare odelat positiva.

På avslutningsdagen 7 november fick så åtta nya golvinstallatörer med gedigen yrkeskunskap i bagaget ta emot ett diplom av Golvkedjans vd Lars-Åke Lidén. Alla lika positiva till uppläggningen av det lärlingsprogram de just klarat med glans. Ottossons Golv är bara att gratulera, till det och till ytterligare åtta kvalificerade golvtekniker i firman.

Magnus Rönnmark

 

 

 


Läs också:

Installationsspill En lågt hängande frukt?

I våras lanserade NCC sitt åtagande om obligatorisk återvinning av installationsspill av plastgolv från sina byggarbetsplatser över hela Sverige. Såhär ett halvår efteråt har Golv till Tak tittat lite närmare på initiativet och pejlat intresset bland de större entreprenörsföretagen för att se om marknaden har "vaknat".

Publicerad: 2019-11-22

» Läs hela artikeln om Installationsspill