Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

En lågt hängande frukt?

I våras lanserade NCC sitt åtagande om obligatorisk återvinning av installationsspill av plastgolv från sina byggarbetsplatser över hela Sverige. Såhär ett halvår efteråt har Golv till Tak tittat lite närmare på initiativet och pejlat intresset bland de större entreprenörsföretagen för att se om marknaden har "vaknat".

– Att jobba med återbruk och återvinning är en kärnfråga för oss, säger Pernilla Löfås, hållbarhetsstrateg på NCC Building Sweden. Förra året satsade vi på att öka antalet lastpallar som returneras för återbruk vilket har slagit mycket väl ut, och nu går vi vidare med installationsspill från plastgolv. GBR Golvåtervinning är ett av få insamlingssystem som fungerar i verkligheten och en majoritet av spillet återvinns till nya golv. Om vi tar exempelvis en skola på 3 500 kvadratmeter blir spillet ungefär ett ton. Detta måste vi såklart ta ansvar för och säkerställa att det återvinns. Återvinning av plast är viktig ur klimathänseende. När man återvinner ett ton plast så sparar man ungefär två ton koldioxid, fortsätter Pernilla Löfås.

Dessutom utvecklas GBR Golvåtervinning vidare. Naturvårdsverket har beslutat att ge stöd till Svenska Miljöinstitutet och Golvbranschen, för att vidareutveckla GBR Golvåtervinning.

NCC tar täten

Tarkett är en av de golvtillverkare som är med i systemet.

– Vi tycker det är mycket glädjande, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett, att NCC tar täten bland de stora riksbyggarna och hjälper oss att få bättre fart på återvinningen av installationsspill.

Nu finns även möjlighet att följa upp spillinsamlingen projektvis så att varje individuellt NCC-projekt kan mätas på hur mycket installationsspill som samlats in. För att få bra genomslag för systemet måste både projektledare och golventreprenörer ta ett aktivt ansvar i detta.

– Vi har som mål att återbruka eller återvinna minst 70 procent av vårt byggavfall år 2020, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC. Vi jobbar på bred front inom koncernen med bland annat återbruk av överblivet material och det vi nu gör med golvspillet är ett viktigt steg på vägen för att nå NCCs vision om ett långsiktigt hållbart byggande.

– Något som är viktigt på sikt, säger Pernilla Löfås, är att det kommer myndighetskrav på att återanvända gammalt material i nya byggprodukter.

Internt har NCC justerat sina avtalstexter när det gäller GBR Golvåtervinning och haft utbildningar om hur det hela ska följas upp. Även spårbarhet för ingående material är något som man jobbat med och som är under utveckling.

Svalt överlag

Nu ett halvår senare har Golv till Tak ringt runt, men reaktionen på entreprenörsidan har överlag varit rätt sval. Kommentarerna är genomgående: "Det ska vi nog titta på. Det verkar ju bra, men inget är aktuellt just nu." Kort sagt en avvaktande reaktion som kanske kan tolkas så här: Låt oss se vad konkurrenterna gör och om det hela tar fart, då hoppar vi givetvis på?

Ett entusiastiskt undantag

Hos Peab lät det dock annorlunda:

– När NCCs initiativ blev känt ringde vår miljöavdelning och frågade mig hur vi förhåller oss till detta, säger Magnus Saari, inköpsansvarig för golv på Peab. Det här känns ju onekligen som "lågt hängande frukter" att plocka. Den här frågeställningen kommer att vara med i kommande kategoriprojekt för golv och golventreprenader så det är definitivt på gång att vi tar ett grepp i denna riktning på central nivå.

Thomas Åkerblad

 

 

 

 

 


Läs också:

Intervju med Elise Grosse, Sweco Vill designa för återbruk

Elise Grosse, arkitekt på Sweco, tycker det skulle vara bra om man kunde hyra funktionen golv, istället för att köpa. Mer återbruk vill hon också se, liksom mer likvärdiga EPDer.

Publicerad: 2019-10-23

» Läs hela artikeln om Intervju med Elise Grosse, Sweco