Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Vill designa för återbruk

Elise Grosse, arkitekt på Sweco, tycker det skulle vara bra om man kunde hyra funktionen golv, istället för att köpa. Mer återbruk vill hon också se, liksom mer likvärdiga EPDer.

Elise Grosse är arkitekt och byggbiolog till yrket samt på deltid industridoktorand kring samverkan, på KTH. Hon arbetar på Sweco, en jättekoncern med 16 000 anställda runt hela världen och dotterbolag som sysslar med bland annat arkitektur, byggnadskonstruktion, energi och IT. Elise Grosse är hållbarhetschef inom bygg- och fastighetssektorn. Honnörsord i hennes värld är digitala verktyg, livscykelanalyser, samarbete och återbruk.

– Det är vi som är med i ett så tidigt skede av en byggnads liv som kan göra verklig inverkan på dess hållbarhet. Bygg- och fastighetsbranschen står idag för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp, så vad vi gör eller inte gör har verkligen stor betydelse.

Produktion, transport och montering av material

– Hittills har vår bransch fokuserat mycket på att skapa lågenergibyggnader. Byggnader vilkas drift kräver så lite energi som möjligt, där målet är nära-noll. Och redan idag finns "plus-hus" som producerar mer energi än de förbrukar.

I det läget, noterar Elise Grosse, står produktionen, transporten och monteringen av de olika material man väljer till en byggnad som har en livslängd på femtio–sextio år, för hälften av byggnadens koldioxidutsläpp.

– Dessa utsläpp ska minst halveras till 2030. Men än så länge styr inte marknadens incitament riktigt rätt och inte tillräckligt fort för att vi ska klara det målet.

"Ska inte alltid bygga för evigheten"

En villfarelse hon menar att vi alla måste vakna upp ur, är att hållbart ur miljöns perspektiv skulle betyda detsamma som att hålla länge. Man ska inte alltid bygga för evigheten.

– Det finns många situationer i vilka vi bygger för fem–tio år. Inte hela fastigheter förstås, men inredningen, som utgör en väldigt stor del av helheten.

I kommersiella fastigheter gör man anpassningar när det kommer en ny hyresgäst, vilket kan innebära att man river ut ytskikt som golv, men även kök och badrum, trots att de inte är uttjänta. Sjukhusens operationssalar byggs om vart femte till åttonde år för att kunna leva upp till de krav som ny teknik ställer.

All denna rivning och ombyggnad innebär att byggbranschen genom tiderna producerar enorma mängder avfall.

– Vi måste sluta med slit- och slängtänkandet. Vi på Sweco vill designa för återbruk! Men då måste vi förstärka samarbetet med tillverkarna så att de kan bli bättre på att erbjuda produkter som fungerar i en cirkulär ekonomi. Ett trägolv kan hålla i flera generationer. Ett plastgolv utan gifter kan återanvändas och malas ned och bli till ett nytt golv.

Cirkulärt index till BIM

Elise och hennes kolleger använder sig av digital byggnadsinformationsmodellering, BIM, när de skapar sina hus.

– Sweco har, med stöd från Naturvårdsverket, drivit ett forskningsprojekt kring Cirkulär Arkitektur. Där rör vi oss mot att använda ett cirkulärt index som vi för in i BIM. Då kan vi i den digitala modellen av en byggnad även se hur olika byggdelar kan återbrukas.

Men de behöver rätt fakta att stoppa in i sin modell för att välja rätt material. Det vill säga ett material som inte är giftigt, inte kräver giftiga rengöringsmedel, inte är tillverkat på ett miljöskadligt vis ... Och numera förstås, som har rätt kvalitet för rätt livslängd. Som är återbrukbart.

– Vi använder oss av klimatkostnadsberäkningar som vi har utvecklat själva, etablerade metoder för livscykelanalyser och företagens EPDer, men det är ibland som att jämföra äpplen och päron. Med EPDernas hjälp kan inte olika produkter med olika funktion och olika livslängd jämföras. Ett trägolv kan jämföras med ett annat trägolv, men inte med ett plastgolv.

– Om det fanns ett mer enhetligt system, som kunde hjälpa oss att jämföra olika material, skulle det betyda väldigt mycket. Jag har varit delaktig i samtal som förts mellan Boverket och deras motsvarigheter i de andra nordiska länderna, om möjligheterna att skapa en nordisk databas och direktiv för likvärdiga EPDer för byggmaterial inom Norden.

Efterlyser mer samarbete

Hon efterlyser också mer samarbete mellan dem som tillverkar och dem som monterar. Hon tänker inte minst på golvbranschen.

– Om de som tillverkar och de som lägger in golv samarbetar tätare, så kan vi få lösningar där man redan vid tillverkning och montering tar hänsyn till att golvet ska kunna tas bort på ett smart sätt efter ett visst antal år. Eller att man ska kunna ersätta bara en del av ett golv som slitits ut.

Återbruk och nytänkande

Elise talar varmt om återbruk.

– Det innebär inte bara att rädda vår miljö utan också att rädda vår kultur och historia.

Hon nämner hotell Blique i Stockholm där hennes firma, i samarbete med Wingårdh Arkitektkontor, byggt om en gammal lagerbyggnad från 1930-talet – skapad av den spännande arkitekten Sigurd Lewerentz – till ett hotell där lagerbyggnadens gamla betonggolv har frilagts, slipats och vaxats och nu är en del av en modern och flexibel hotellmiljö.

Men hur spännande det än kan vara med återanvändning så behövs det också nytänkande.

– Operationssalarna som måste svara upp mot en massa högt ställda krav är ett bra exempel på ett sammanhang där det skulle kunna vara en lösning att, istället för att sälja ett golv, hyra ut funktionen golv. Om leverantörerna – "uthyrarna" – står för städning, underhåll, reparationer och renoveringar, så har de allt att tjäna på att golvet lever upp till kraven till ett pris som inte är för högt, vare sig ekonomiskt eller ekologiskt.

Monica Bengtsson


Läs också:

Intervju med Sonne Andersson, Equator Uppskattar dialog med tillverkare

"Det ställer såklart till bekymmer för oss att många produkter diskvalificeras på lösa eller rent av felaktiga grunder" säger Sonne Andersson, arkitekt på Eqautor i Stockholm, i en kommentar om de hjälpmedel som finns för att navigera i djungeln av olika byggmaterial och byggvaror. Här berättar han hur man på Equator anstränger sig för att göra hållbara val.

Publicerad: 2019-10-22

» Läs hela artikeln om Intervju med Sonne Andersson, Equator