Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Uppskattar dialog med tillverkare

"Det ställer såklart till bekymmer för oss att många produkter diskvalificeras på lösa eller rent av felaktiga grunder" säger Sonne Andersson, arkitekt på Eqautor i Stockholm, i en kommentar om de hjälpmedel som finns för att navigera i djungeln av olika byggmaterial och byggvaror. Här berättar han hur man på Equator anstränger sig för att göra hållbara val.

– Det är på våra ritbord visioner blir till verklighet. Så visst har vi arkitekter en viktig funktion i strävan mot att vår byggindustri ska bli klimatneutral.

Så säger Sonne Andersson som är arkitekt hos Equator, ett Stockholmsbaserat arkitektkontor som "kombinerar kunskap och en nyfiken kreativitet med ett aktivt affärstänkande".

Han är en av fem på kontoret, med särskilt ansvar för hållbarhetsfrågor. Så det är inte svårt att få Sonne Andersson att prata om hur han och hans företag försöker bidra till ökad hållbarhet.

Svårt att hitta pålitligt faktaunderlag

– Arkitekten är i det här fallet lite av spindeln i nätet, material väljs i dialog med beställare, uthyrare och ofta med en hyresgäst, som alla kan ha väldigt bestämda åsikter.

Men en viss frustration lyser igenom. De hjälpmedel som finns för att navigera i djungeln av olika material – exempelvis olika miljödatabaser, som BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen, som graderar olika materials hållbarhet – är långt ifrån perfekta.

– Många produkter är inte tillräckligt väl redovisade av tillverkaren, och ju mer osäkerhet desto svårare att bedöma.

Sedan lever vi som bekant i en föränderlig värld.

– Produkterna utvecklas och miljöreglerna uppdateras. Då kan godkännanden tas bort. Och det behöver inte ens betyda att produkten är dålig utan att osäkerheten är för stor. Det ställer såklart till bekymmer för oss att många produkter diskvalificeras på lösa eller rent av felaktiga grunder.

Det finns bra produkter som inte blir "godkända"

Sonne plockar fram ett av många exempel: låstillverkaren som säljer lås gjorda av en legering som innehåller en gnutta bly och som därför inte kan bli godkända. Men just den legeringen gör att de håller extremt länge, vilket ju kan vara rätt bra om man vill ha lås för att känna sig trygg ...

Ett annat exempel är ett vegetabiliskt garvat läder som Equator-arkitekterna fick en bra känsla för, men vars produktion är för liten för att det ska granskas av miljöbedömningsföretagen.

– Det finns så många olika aspekter på hållbarhet ... Det finns alltid sätt att rättfärdiga något som är dåligt för miljön, men det går också att underminera något som egentligen inte är så dåligt.

Och just det är miljöbedömningsföretagen dåliga på att ta hänsyn till.

Engagemang från tillverkare betyder mycket

En bra dialog med tillverkare är därför något oerhört viktigt för Sonne Andersson och hans kolleger.

– Om de är transparenta med hur de tar fram sina produkter är det lättare att göra rätt val.

Sonne Andersson påpekar också att en arkitekt inte är en expert utan en generalist, en som kan lite om mycket. Därför betyder ett stort engagemang från tillverkare mer än man kan tro.

– En leverantör som har ett konkret och uttalat engagemang och vill förbättra sina produkter och sin produktion ger mig kraft och inspiration.

Så ett mer konkret och uttalat engagemang från producenterna är något Sonne Andersson drömmer om.

Återanvändning av trägolv inspirerar

– Vi jobbar i samarbetsprojekt. Det vi gör blir summan av allas bidrag och en aspekt av arkitektens uppdrag är att hitta en riktning för allas gemensamma arbete.

Som exempel på något riktigt inspirerande nämner Sonne Andersson att ett golvföretag använt sig av trägolv från en rivningsfastighet för att tillverka nya golv.

– Här visar producenten: "Vi tror på vår kunnighet. Vi vågar använda ett befintligt material och en mer krävande produktion för att ta fram något som håller måttet".

– Det är sådant som gör att cirkularitet inte bara blir ett modeord utan något konkret och verkligt.

Monica Bengtsson


Läs också:

Bonus Malus och WLTP Chockhöjning av skatten på transportbilar

Nya transportfordon och lätta lastbilar kommer från och med 1 januari 2020 att beläggas med en betydligt högre skatt än idag. Det beror på att den nuvarande beskattningen enligt bonus malus nu också kopplas till den nya testmetoden WLTP. Detta kan betyda en skattehöjning på upp till 10 000 kronor per bil.

Publicerad: 2019-09-27

» Läs hela artikeln om Bonus Malus och WLTP