Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Chockhöjning av skatten på transportbilar

Nya transportfordon och lätta lastbilar kommer från och med 1 januari 2020 att beläggas med en betydligt högre skatt än idag. Det beror på att den nuvarande beskattningen enligt bonus malus nu också kopplas till den nya testmetoden WLTP. Detta kan betyda en skattehöjning på upp till 10 000 kronor per bil.

Nu talar många om WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, speciellt i fordonsbranschen. Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning måste beräknas på ett nytt sätt för nya bilar. Många personbilar och transportbilar får högre fordonsskatt, men det innebär också mer exakta siffror och bättre transparens.

Men låt oss ta det hela från början.

Bonus malus är en ny lag om fordonsskatt, som trädde ikraft 1 juli 2018. Är bilen miljöskadlig beläggs den med högre skatt – malus – men om det rör sig om en bil som förorsakar litet eller inget utsläpp får bilen istället en bonus.

Från 1 januari 2020 träder en ny beräkningsmodell av utsläpp ikraft, WLTP. Det är ett system som gör att ett fordon i beräkningsmodellen får betydligt högre utsläpp. När de båda systemen kopplas ihop stavas effekten skattechock.

Utsläppsvärdena ökar med 20–30 procent

– Bilens faktiska förbrukning är densamma som tidigare, men de nya mätningarna höjer utsläppsvärdena med 20–30 procent eftersom de med WLTP-modellen räknas på ett annat sätt än tidigare, säger Ulf Perbo som är branschchef för vägtrafik på Transportföretagen.

Både personbilar och transportbilar ska testas och man mäter bränsleförbrukningen och utsläppen enligt den nya standarden.

– Att personbilar och transportbilar bedöms enligt samma regler är något som vi protesterar mot. Eftersom en personbil jämförs med en stor transportbil får den senare väldigt höga skatter, något som har gjort läget akut, säger Ulf Perbo.

"Orättvis skatt"

– Det blir helt enkelt en väldigt orättvis skatt. Transportbilar borde ha varit i en egen kategori och fått skatta på sina egna villkor, säger Ulf Perbo.

Inom Transportföretagen menar man också att WLTP har kopplats ihop med bonus Malus-systemet alltför tidigt. Branschen har inte fått tid att ställa om.

Anledningen till att WLTP införs är att den gamla testmetoden NEDC är föråldrad. Den infördes på 1980-talet. Utsläpp och bränsleförbrukning ska nu mätas så att den baseras på data från verklig körning.

Fler inbromsningar och mer acceleration vid olika temperaturer ska ge mer exakta mätresultat med WLTP-standarden. Den nya mätmetoden började användas för ett år sedan, då skulle bilhandeln uppge utsläppsvärden och bränsleförbrukning enligt WLTP.

"Dieselgate"

I Sverige kommer fordonsskatten att påverkas 1 januari 2020, då alla nya fordon ska beskattas enligt bonus malus i kombination med de nya värdena i enlighet med WLTP.

"Dieselgate" med omfattande fusk och skandaler inom fordonsindustrin har sannolik skyndat på det nya WLTP-direktivet, som ger konsumenten bättre verktyg att verkligen kunna jämföra förbrukning och utsläpp mellan olika bilmodeller.

– Det är inte mätmetoden i sig som vi reagerar mot utan att man jämför personbilar med transportbilar i samma system, bilarna har helt olika förutsättningar. En transportbil används oftast i mindre företag och skatten kan bli upp till 10 000 kronor högre per bil och år. Att välja en miljötransportbil är betydligt svårare än att välja en miljöpersonbil. Än så länge finns det inte så många alternativ till diesel eller bensin, säger Ulf Perbo.

Han räknar med att Transportföretagen kommer att uppvakta regeringen i frågan.

Ulf Perbo anser att den nya skatten borde införas först 2021, då det ska göras en total översyn av hela fordonsskattesystemet.

Inger Evertson


Läs också:

Auktorisation leverantörer Först Kiilto, sedan Falck Design

Förra året blev det möjligt även för leverantörer att bli auktoriserade golvföretag, en uppgradering från stödjande leverantör som visar att man är ett företag att lita på och att man verkligen satsar på hållbarhet på alla plan. Det första företaget som klarade kraven i den nya auktorisationen blev Kiilto, tätt följda av Falck Design, och ytterligare 20–30 leverantörer står på tur för att ta det steget inom en nära framtid.

Publicerad: 2019-09-03

» Läs hela artikeln om Auktorisation leverantörer