Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Restvärde i gamla golv

Vi vill ta vara på gamla golv, både fortsatt användbara och utslitna, på mest hållbara sätt utifrån de möjligheter som finns. Här presenterar vi möjligheterna sorterade utifrån en ”värdetrappa” – fortsatt användning, återbruk, materialåtervinning …

När ett golv inte längre behövs kan det fortfarande ha ett värde. Huset ska kanske rivas eller byggas om. Det blir kanske annan verksamhet i lokalerna, och det behövs ett nytt golv med andra egenskaper.

Det gamla golvet kan emellertid fortfarande vara i gott skick och borde kunna komma till nytta i någon form. Eftersom vi alla tänker logiskt och ser det som ange­läget att spara på jordens resurser, undersöker vi nu vilka möjligheter det finns att på bästa sätt ta tillvara golvets värde. Det gäller att nyttiggöra golvet maximalt så att man inte behöver använda resurser i onödan när det ska ersättas.

 

Värdetrappa

Liksom man kan göra med alla överblivna produkter, kan vi placera golvet i den ”värdetrappa” som beskriver hur avfall kan nyttiggöras:

  • Fortsatt användning: Översta steget i trappan är fortsatt användning. Då blir det inget spill och produkten lever vidare.
  • Återbruk: Nästa steg är återbruk. Då flyttas produkten till en ny användare som fortsätter att använda den.
  • Materialåtervinning: Det tredje steget är materialåtervinning, då produktens material återuppstår i ny skepnad i andra varor.
  • Energiåtervinning: Det fjärde steget är energiåtervinning, då produkten förbränns och ger värme eller elektricitet.
  • Deponi: Det femte steget innebär att produkten läggs på tippen helt enkelt, eller i värsta fall klassas som farligt avfall.

Naturligtvis vill vi att gamla golv ska kunna hamna på några av de högsta stegen i denna trappa och det finns goda förutsättningar för det, vilket vi ska beskriva här. Det finns också många hinder på vägen, men dem tar vi inte upp i den här artikeln. Nu tittar vi på hur alla våra golv­beläggningars bästa inneboende egenskaper kan komma till nytta i den bästa av världar. Många av våra kända golvbeläggningar är faktiskt konstruerade för att ha ett högt värde även efter användning.

Fortsatt användning

På detta, det högsta steget, finner vi de golv som kan reno­veras till ny funktion och skönhet. Parkettgolv och linoleumgolv är typexempel, men även plastgolv och textila golv kan repareras. Detta är möjligheter som borde kunna utnyttjas på plats i många sammanhang.

Återbruk

När de första laminat- och parkettgolven med klickfog introducerades, talade man om att de lätt kunde demon­teras och användas på annan plats. Och visst är det möjligt. Om golven inte är illa skadade eller slitna kan de mycket väl plockas isär och få nytt liv i andra lokaler. Eftersom de ytterst sällan är limmade mot underlaget får man rena brädor utan lim- och spackelrester. När man sedan lagt in de gamla parkettgolven på en ny plats, vill man kanske snygga till dem med en lätt slipning. Allt detta är fullt möjligt, och sparar material och energi.

På samma sätt kan klickfogad, löslagd LVT plockas upp och återanvändas, liksom klickplattor med linoleum­yta.

Materialåtervinning

Materialet i golvbeläggningar har medvetet utvecklats för att hålla under lång tid. När det gäller plastgolv finns goda förutsättningar att ge materialet nytt liv i nya golv eller i andra produkter. Plastmaterialet kan smältas och formas på nytt.

Här har golvbranschen redan god erfarenhet från återvinning av installationsspill. Tekniken har under åren förfinats så att även plast från utrivna golv kan användas, plasten kan renas från lim- och spackelrester och bli ny värdefull råvara.

Det pågår även utveckling inom den petrokemiska industrin för modern materialåtervinning genom kemisk nedbrytning av molekylstrukturen i till exempel plast- och gummigolv. Ur nedbrytningsprodukterna ska sedan ny plast kunna tillverkas för användning i nya produkter av alla slag.

Energiåtervinning

Med undantag för sten- och keramikgolv är all gammal golvbeläggning prima bränsle med bra förbrännings­energi att ta till vara. I många fall är detta enklast, eftersom man inte behöver skilja olika golvmaterial från varandra eller från annat brännbart material.

Deponi

Det är ett misslyckande att lägga nyttigt material på tippen, och det ska inte behöva ske. Även obrännbara golv kan krossas och bli till fyllmedel i andra material och produkter.

Möjligheter finns alltså. Använder vi dem? I denna artikel har bara möjligheter presenterats. Det finns dock även hinder och svårigheter som begränsar de här möjligheterna att nyttiggöra restvärdet i gammal golvbelägg­ning. Dem kan du läsa vidare om i Golv till Tak 8/23.

Magnus Rönnmark


Läs också:

Klimatkrav Förbereder branschen för kommande krav

Golvbranschen har ett ambitiöst klimatarbete inriktat på nettonollutsläpp 2045. Hållbarhetskommittén inom Golvbranschen arbetar med prioriteringar och handlingsplaner för att detta ska kunna uppnås. Det är också viktigt att förbereda sig för de lag- och regeländringar som är att vänta och som ofta har sitt ursprung på EU-nivå. Här listar vi en del av vad som redan gäller och vad som kan förutses.

Publicerad: 2023-10-31

» Läs hela artikeln om Klimatkrav