Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Förbättra verktygen för stående arbete!

Tanken var bra, men kanske var verktygen inte lika bra. De gamla verktygen för stående arbete upplevdes ibland som tungjobbade och sinkande. Om de utvecklas kan det vara dags att slå ett slag för stående arbetsställningar igen. För det är fortfarande så, att en större andel stående arbete skulle minska risken för förslitningsskador.

 

För länge sedan, på 1990-talet, genomförde Golvbranschen en kampanj för att golvläggare skulle arbeta stående i vissa moment. Kampanjen producerades i samarbete med bland andra Rygginstitutet och Bygghälsan. Här ingick videofilmen Stående Golvläggning som presenterade nya arbetsredskap med skaft och visade hur redskapen skulle användas. Golvbranschen satsade till och med på att få ut budskapet i form av teater, och en bok med serieliknande teckningar.

Mottagandet blev kanske inte det förväntade och önskvärda även om det fanns företag som tog fasta på att göra vissa moment i stående arbetsställning. Sedan tycks konceptet delvis ha dött ut.

Arbetsmiljöverket: Undvik ensidighet, variera

Arbetsmiljön är viktig, för att minska riskerna för olyckor och hålla tillbaka förslitningsskador. Det gäller bland annat att välja lämpliga arbetsställningar och att använda redskap rätt.

– Det handlat om helheten på arbetsplatsen och hur arbetsdagen ser ut. Alltför mycket av samma arbetsmoment är inte bra. Om vissa moment som vanligen görs liggande på knä kan göras stående, så växla då mellan liggande och stående. Arbetsrotation mellan golvläggarna på arbetsplatsen är också väldigt viktigt, säger Kersti Lorén, ergonom på Arbetsmiljöverket.

I Arbetsmiljöverkets broschyr Belasta rätt – arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen rekommenderas att värma upp med stretching och mjuka rörelser innan man tar itu med jobbet. Inte alls dumt, särskilt för den som åker bil till byggarbetsplatsen och stiger ut i kylan. Då behövs uppvärmning.

– Sedan kan muskelträning vara bra för att förebygga förslitningsskador. Trots allt tungt arbete kan man alltså behöva träna. Men träning eliminerar inte riskerna, om det är arbetsmiljön i sig som skapar dem.

– Enligt gällande regelverk måste arbetsgivare bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att undersöka vad i arbetsmiljön som kan utgöra risker, bedöma dem, åtgärda och sedan följa upp och säkerställa att det blev som man hade tänkt sig och att man inte har skapat nya risker, avslutar Kersti Lorén.

Ryggproblem och vibrationsskador

Peter Johansson som är ergonom vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala, har mött åtskilliga byggarbetare bland sina patienter, däribland golvläggare. Många har haft problem med knäna. Ryggskador har också varit vanliga.

– En studie som forskare i Umeå gjorde och som byggde på data från Bygghälsan visade att rörmokare och golvläggare ofta hade ryggskador, berättar Peter Johansson. Risken är hög bland golvläggare att på grund av diskbråck behöva sjukhusvård senare i livet. Flera studier visar på risker med arbete i obekväm ställning och med vridrörelser.

– Många av dem jag träffat hade vibrationsskador i händerna på grund av arbete med mattstripper och multiverktyg. Sådana skador kan bli obotliga och sitta i resten av livet. Så ha vibrationsskador i åtanke, inte minst då riskbedömning görs! Personalen ska utbildas om riskerna med vibrationer. Byt till bättre verktyg eller använd helt andra metoder. Följ upp yrkesarbetare och gör medicinska kontroller!

För att minska belastnings- och förslitningsskador, kan då idén att delvis arbeta stående vara ett bra sätt att förebygga?

– Som ergonom anser jag det bra i grunden, för att bland annat spara sina knän. Men om branschen ska föra ut sådana arbetsställningar på nytt, blir det förstås viktigt att arbeta stående på rätt sätt och att verktygen med långa skaft är lämpligt utformade, avslutar Peter Johansson.

Mycket har blivit bättre

Effekten av Golvbranschens kampanj på 1990-talet  verkar inte ha blivit den önskvärda, i alla fall inte på sikt. Hos Aros Golv & Platt i Västerås är Tobias Levin ansvarig för kalkyl och inköp. Han berättar att redskap med skaft finns hos dem, men står oanvända. Men till saken hör att under den tid som gått sedan Golvbranschen genomförde sin kampanj för att arbeta stående, har ändå mycket blivit bättre.

– Yrkesarbetarna tar till sig de råd vi ger dem för att förebygga förslitningsskador. Och dessutom har vi avtal med Previa som ger kurser i ergonomi. Previa sätter sig först in i vårt arbetssätt och våra utmaningar, så att utbildningen får rätt fokus.

– Det är viktigt med arbetsrotation, att man byter moment. Den ena golvläggaren limmar kanske i en lokal och den andra slipar i en annan, sedan byter man lite då och då. Variation förebygger skador. För lyft visar vi att de ska lyfta med knäna och rak rygg.

Flera andra arbetsmiljöfaktorer har förbättrats för golvläggarna. Säckstorleken har minskat från 25 till 15 kilo. Ett problem med transport av säckar och material, är förstås att det ibland varken finns fungerande hiss i trapphuset eller bygghiss. Hos Aros Golv & Platt har därför trappklättrare införskaffats. Golvläggarna har även andra hjälpmedel för att underlätta tunga lyft, exempelvis så har de T-rör för att två personer tillsammans ska kunna resa upp en mattrulle. Montörerna är numera angelägna att inte slita ut sig i förtid.

– Vi har dragit nytta av Arbetsmiljöverkets besök hos oss, där de gjorde riskbedömningar. Men faktum är att det är ett tungt yrke för kroppen, så man behöver tänka på sina lyft och samtidigt kanske röra sig aktivt på fritiden för att orka med, säger Tobias Levin.

"Andelen stående skulle nog kunna blir större"

En av företagets montörer är Erik Olsson som varit i branschen i tio år. Han är både golvläggare och plattsättare. Beroende på projekt så jobbar han ensam, i par eller i lag. Arbetsrotation bidrar till att arbetet blir varierande.

– Det blir en del stående, förstås vid rollning av väggar och gnidning av mattor, men andelen stående arbetsställningar skulle nog kunna bli större, säger Erik. Man skulle definitivt kunna se över metoderna och utveckla arbetssätten. Det är viktigt att tänka efter lite före varje moment, se hur det kan underlättas och använda de hjälpmedel som finns, exempelvis trappkärra för transport av säckar.

Erik Olsson är också skyddsombud och tillsammans med företagets arbetsledare går han varje år en två dagars grundkurs i arbetsmiljö.

Borde återupptas, men med bättre verktyg

Stefan Sandén som är vd för Sandéns Golv i Helsingborg berättar att en del av företagets golvläggare tillämpade stående arbetsställningar för kanske 10–20 år sedan. Det var ett antal yngre golvläggare som använde verktyg med skaft för att applicera lim och spackel. Men de är inte kvar och arbetssättet fördes inte vidare.

– Vi borde absolut ta upp detta igen, menar Stefan Sandén. Men då skulle kanske verktygen modifieras. De som vi har, och som numera står i något förråd, var nog för breda och tungjobbade. Man upplevde att arbetet gick långsammare. Dessutom att det ändå var slitsamt för armar och axlar. Så ska vi lära ut stående moment, är det viktigt att visa precis hur verktyg med skaft ska användas. Och om vi återupptar detta blir det avgörande att hitta de rätta "ambassadörerna" hos våra anställda, som kan inspirera och lära de andra.

Företaget genomför kurser i ergonomi, framförallt hur lyft ska göras, exempelvis när en rulle tas från liggande till stående. Nyligen kördes en utbildning som gällde risker med vibrationer. Sedan är det viktigt att arbetsledarna får ut allt detta bland de anställda och håller det vid liv.

– Generellt har en del saker gjort att det inte är lika slitsamt som förr att lägga golv. Säckar och hinkar med lim har blivit mindre. Mattrullarna är förstås lika stora. sedan är ju en stor skillnad att idag så vältar vi mattorna, det gamla momentet då man tryckte mattan har försvunnit.

Stefan Sandén betonar även han betydelsen av arbetsrotation, att man byter arbetsmoment med varandra ibland. Företagsledningen tänker också på detta och undviker situationer med ensamarbete på byggarbetsplatserna.

Nyrekryterade till Sandéns Golv får introduktion i arbetsmiljö, ergonomi och hur redskapen ska användas för att förebygga förslitningsskador. Företaget för också ut budskapet att fysisk träning förebygger förslitningsskador. Anställda får bidrag för att träna, sedan är det ett eget ansvar att också gå till träningen.

En slutsats efter kontakterna med sakkunniga är att branschen kanske borde överväga att slå ett slag för stående arbete på nytt, förfina det ursprungliga konceptet, se över de långskaftade verktygens utformning och återuppta kampanjen.

Kjell-Arne Larsson


Läs också:

Tunga lyft Tung fråga i branschen

Tunga lyft – hur man minimerar behovet av dem och hur man undviker att de lyft som ändå är nödvändiga leder till arbetsskador – är en ständigt aktuell arbetsmiljöfråga inom golvbranschen. Men diskussionen har gått lite i vågor. Vi ger en nulägesbild.

Publicerad: 2024-02-29

» Läs hela artikeln om Tunga lyft