Tung fråga i branschen

Tunga lyft – hur man minimerar behovet av dem och hur man undviker att de lyft som ändå är nödvändiga leder till arbetsskador – är en ständigt aktuell arbetsmiljöfråga inom golvbranschen. Men diskussionen har gått lite i vågor. Vi ger en nulägesbild.

Uppgifterna är samstämmiga. Tunga lyft är en utmaning för golvföretagen. Och man löser problemet på ganska likartade sätt – två som arbetar tillsammans när tunga mattrullar står på dagens schema, utveckling av bättre lyfttekniker, träning för att stärka kroppen, användning av truck eller mer drastiskt, att låta tillverkarna stå för notan när lyftresurser behöver hyras in.

Leverantörer av golv och golvprodukter är å sin sida medvetna om problemet och arbetar aktivt för att minska behovet av tunga lyft i golvläggaryrket. Här berättar golvföretag och leverantörer hur man hanterar utmaningarna och jobbar för en bättre arbetsmiljö.

Trappklättraren irriterande långsam

– Tunga lyft är en del av vardagen för en golvläggare och inget vi grubblar över speciellt, säger Fredrik Odqvist, golvläggare och arbetsledare på Frändefors Golv med verksamhet i Trollhättan-Uddevalla-Vänersborg och Dalsland.

– Vi har alltid hanterat tunga mattrullar och utvecklar tekniker som underlättar. Bland annat försöker vi alltid vara två och dela på bördan om tunga rullar ska lyftas. På lagret har vi truckar, och vi har sett till att alla har truckkort för att slippa lasta manuellt.

– Det är en annan femma ute på arbetsplatserna, fortsätter Fredrik, speciellt om man hamnar på mindre arbetsplatser. Där finns sällan hjälpmedel, så förflyttning och lyft får ske manuellt. Å andra sidan hanterar man ofta en mindre mängd material där och vi brukar kapa till våderna på nedre botten för att slippa lyfta tungt material i trapporna. Vi har i och för sig en trappklättrare för tunga rullar men den är så irriterande långsam, både med och utan last, så den används tyvärr sällan.

Självklart blir det lättare att lyfta tungt om man stärker bål, rygg och ben. Att träna lyftteknik är avgörande för att klara ryggen i det långa loppet. Firman erbjuder friskvård men det är individuellt hur det används.

– Som golvläggare kan man lära sig att lyfta rätt den hårda eller lätta vägen – men förr eller senare lär man sig!

Flera rehab-ärenden med diskbråck

Hos Ekenhuset i Stockholm låter det ungefär likadant. Lena Klarke, HR-ansvarig, säger att man försöker lösa de tunga lyften med planering och samarbete.

– Om man vet att detta är en dag med tunga säckar och stora mattrullar som ska upp i trapporna så bokar projektledaren alltid in två först på morgonen, så att man kan hjälpas åt.

– Vi behöver hitta nya kreativa lösningar på det här området. Just nu har vi ett antal rehab-ärenden som gäller diskbråck. Det är inte bra. För att undvika skador behöver medarbetarna både ha rätt lyftteknik och träna regelbundet så att kroppen orkar med.

Ekenhuset har en ergonomigenomgång varje år men det räcker inte, menar Lena Klarke.

– Jag har många idéer på gång. Bland annat har vi just startat ett spännande forskningsprojekt tillsammans med KTH och Karolinska Institutet om arbetsmiljö och ergonomi för golvläggare. Där hoppas jag på många intressanta insikter och råd!

Fakturerar tillverkaren för lyft- och bärhjälp

Mattrullarna är helt enkelt för tunga att hantera manuellt, menar Peter Lindman som är projektledare hos Nils Lindman AB och styrelseledamot i GBR Öst. Han själv är ett praktiskt exempel på hur tokigt det kan bli. Han stod lite snett, tog spontant tag i en fallande mattrulle och fick flera diskbråck. Det tog honom tio år att bli helt bra i ryggen igen med hjälp av träning och medveten lyftteknik.

– Jag har suttit i styrelsen för GBR Öst i minst 15 år, och under alla dessa år har vi haft arbetsmiljö och tunga lyft som en stående punkt på agendan, säger han. Trots detta har det inte hänt särskilt mycket ....

För några år sedan gick ledamöterna i GBR Östs styrelse till handling, för att få fram en reaktion från tillverkarna. Man skickade helt sonika tillbaka mattrullar som inte levererades stående. Det ledde till diskussioner och ett tag blev det bättre, för att sedan falla tillbaka i gamla hjulspår. Ibland skickar också styrelsen skrivelser med önskemål till leverantörerna.

– Det är viktigt att branschen håller den här diskussionen levande! Viljan finns nog, men till stor del handlar det om att de flesta tillverkare inte har sina egna speditörer. De transportfirmor som anlitas är kanske inte alltid medvetna om vad de förväntas göra. Från Forbo, som har egen distribution, upplever vi inga problem då deras transportörer tar hand om hela processen från att lasta ur bilarna till att rullarna står uppställda på arbetsplatsen.

På stora företag och byggarbetsplatser finns truckar som kan hantera rullarna och det egna lagret hos Nils Lindman har hjälpmedel för uppresning, kapning och förflyttning av tunga mattrullar. Men på mindre företag och arbetsplatser ser Peter Lindman stora risker i golvläggarens arbetsmiljö. Han berättar att man ibland tar till drastiska metoder.

– För att hantera riktigt tunga och otympliga mattrullar, så tar vi in bärare med specialutrustning. Eller till och med hyr kranbilar. Sedan skickar vi fakturan till tillverkaren. Vi måste uppmärksamma problemet för att värna om våra medarbetares hälsa och ryggar!

Mindre förpackningar och dryga produkter

Vad säger då leverantörerna av golv och golvprodukter? Är de medvetna om problemet och vad gör de i så fall åt det? Medvetenheten är hög visar det sig, och leverantörerna arbetar på olika sätt för att producera mer viktmässigt hanterbara produkter.

– Vi började ta detta på allvar för sju–åtta år sedan och frågade oss vad vi kunde göra för att underlätta. Nu arbetar vi med tre huvudspår som alla syftar till att minimera de tunga lyften för hantverkare, säger Thomas Mattsson, vd på Ardex som levererar lim, spackel, fix och fog till golvläggare och plattsättare.

Arbetet omfattar en kontinuerlig utveckling mot mindre förpackningar, investering i en big-bag-maskin som eliminerar tunga lyft samt en utveckling mot dryga produkter med hög prestanda som sparar både hantverkarryggar och miljö.

– Nu för tiden är 20 kilo i princip den största förpackningen för våra produkter, utom för enstaka volymberoende produkter där det går åt stora mängder.

– De mindre säckarna fördyrar produktionen men det är ett steg vi ändå tagit för att skapa bättre ergonomiska förutsättningar och bidra till en bättre arbetsmiljö för hantverkare.

En omfattande investering i samma riktning är att stora delar av Ardex sortiment nu kan beställas i en big-bag-lösning. Den helt maskinella processen innebär att önskad produkt förpackas i jättepåsar som rymmer ett ton. Dessa lyfts sedan med gaffeltruck för transport och väl framme på byggarbetsplatsen töms innehållet ner i en silo eller direkt i en spackelpump, för maskinell blandning och utläggning. Alla tunga lyft är därmed borta.

– Detta passar perfekt för större byggprojekt. Man sparar både ryggar och tid, säger Thomas Mattsson. Med samma syfte utvecklar vi också produkter av högre kvalitet som är drygare och har lägre åtgång. En produkt som fyller sin funktion med låg materialåtgång, bidrar starkt till både miljö och ergonomi. Färre säckar att lyfta är positivt i hantverkarens vardag, men minskar även det ekonomiska och miljömässiga resursanvändandet.

Korta rullar

Vi frågar också Tarkett om hur man arbetar för att hjälpa golvläggare att minimera de tunga lyften i yrket och får svar per mejl. Det tekniska teamet svarar:

"Vi har korta rullar och kapservice i Ronneby där golvläggaren kan beställa den längd på matta de önskar.

Att göra smalare mattrullar är inte det bästa alternativet, då det oftast leder till att golvläggaren får ligga på knä och svetsa långa sträckor. Det är i sig ett tungt, monotont arbete.

Tar du våtrum till exempel, så vill man ofta ha så lite skarvar som möjligt. Då erbjuder vi tre eller fyra meters bredd på mattan för den som vill – vilket då blir tyngre. Men samtidigt är det golvläggarens val att säga nej till dessa jobb om hen tycker att det blir för tungt."

Representanter för Tarketts trägolvsfabrik svarar:

"Vi säkerställer att inga trägolvspaket överstiger tillåten gräns för manuella lyft. Samtidigt bör varje paket innehålla tillräcklig mängd för att underlätta ergonomiskt vid installation, till exempel antal förflyttningar till och på arbetsplatsen.

Tarkett producerar majoriteten av produkterna med lamellkonstruktion, men vi ser även ett ökat erbjudande av HDF-baserade produkter på marknaden, vilket kan innebära behov av färre brädor per paket för att nå ergonomiska krav.

Vi erbjuder ett allt större sortiment av parkett i 13 millimeters tjocklek istället för, eller som tillägg till, 14 millimeter. Sedan flera år tillbaka har vi valt att ha majoriteten av våra produkter kortare än 2,3 meter. Båda dessa alternativ innebär en lägre vikt per paket och en kortare bräda som också är lättare att hantera.

Ett parkettgolv behöver ha en viss konstruktion för att säkerställa den stabilitet som krävs i vårt nordiska klimat. storleken på förpackningar för våra trägolv sätts för att få lämpligaste kombinationen mellan vikt, förpackningsmaterialåtgång och ergonomisk förutsättning."

Marie Holhammar


Läs också:

Golvåtervinning Spelet om spillet

Installationsspill är inte längre bara ett avfall som det gäller att göra sig av med på ett ansvarsfullt sätt. Det är en resurs som det uppstått konkurrens om, och den konkurrensen väntas öka med allt hårdare klimatregelverk. Är det då inte rimligt att de som levererar spillet – som köpt in materialet, samlat ihop spillet och lagrat det – får en viss ersättning? Den funderingen har Golv till Tak snappat upp bland golvföretagen.

Publicerad: 2024-02-01

» Läs hela artikeln om Golvåtervinning