Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Försiktig kontorsoptimism

Både optimism och försiktighet ges det uttryck för när vi försöker ta reda på hur fastighetsbolagen ser på den närmaste framtiden. Försiktigheten från hyresgästernas sida leder till kortare kontrakt och därmed mindre omfattande anpassningar vilket, utöver hållbarhetsaspekten, även det bidrar till att man mer ofta väljer golvrenovering istället för golvbyte.

Ombonad kontorsmiljö på Vasakronans eget huvudkontor i Stockholm. Foto: Gustav Kaiser

Under 2023 var den svenska fastighetsmarknaden bland de svagaste i hela OECD-området, skriver Newsec i sin vårrapport. Hög inflation, högre räntor och avvaktande investerare bidrog. Men utsikterna för 2024 ser ljusare ut. Riksbanken förväntas sänka sin styrränta till mellan 2,5 och 3,25 procent – något man räknar med kommer att ha effekt under året. Och internationella aktörer uppfattar den svenska fastighetsmarknaden som mycket intressant, menar man.

"Uthyrningen går starkt"

En ljus bild av marknadsläget ger redan nu regionchef Peter Olsson hos Wihlborgs i Malmö. I regionen är det attraktivt för företag att etablera sig och kontorsvakanserna är låga.

– Segmentet kontor är vår huvudprodukt och vi har inte följt med i de andra storstädernas lägre efterfrågan, säger han. Malmö är Sveriges just nu mest snabbväxande stad och vi ligger på en mycket bra nivå med bara omkring fem procents vakanser. Den marginalen behövs för att ha en viss flexibilitet när det uppstår flyttkedjor bland våra befintliga kunder.

– Uthyrningen går starkt i våra nybyggda projekt likväl som i det befintliga beståndet. Särskilt i lägen med bra kommunikationer dit medarbetarna lätt kan ta sig och där det finns ett stort utbud av service, restauranger, promenad- och träningsmöjligheter.

"Marknaden utmärks av försiktighet"

I Stockholm är läget delvis ett annat.

– Jag skulle säga att marknaden utmärks av försiktighet just nu, säger Bo de Besche som är chef för kund och marknad på Vasakronan. Både vi och våra kunder känner av lågkonjunkturen. Företagen vet inte om man ska gasa eller bromsa och det leder till en viss tröghet i beslutsfattandet.

En tydlig tendens som speglar det osäkra läget, är en önskan från kunderna om kortare avtalstider. Man vill inte binda upp sig för många år framåt. Det leder i sin tur till att hyresvärden inte kan göra alltför omfattande anpassningar.

– Vi stoppar till exempel inte in nya golv för en hyresgäst som kanske stannar i tre år. Det vore helt galet, både med tanke på ekonomi och på miljö. Då jobbar vi hellre med långsiktigt hållbara alternativ, till exempel att slipa eller renovera de golv som redan finns. Sedan får företaget profilera sitt varumärke på andra sätt.¨

Fler workplace managers

Vasakronan erbjuder kommersiella lokaler, både butikslokaler och kontor, i landets fyra största städer. Det är inte alla branscher som har haft det tufft och bra lokaler i bra lägen med goda kommunikationer och mycket puls i kvarteret fungerar alltid.

– Kontoret uppfattas ju mer och mer som ett strategiskt verktyg där ledningen signalerar företagets identitet och profil. Därför för vi helt andra samtal under en uthyrningsprocess nu än för bara några år sedan. Då var det finanschef och tekniker som bestämde. Nu kan företagen ha både en och två workplace managers som beslutar om kontorets utformning och funktioner.

– Det är något helt nytt, säger Bo de Besche som under sina 21 år på Vasakronan i olika städer och på olika befattningar sett många trender komma och gå.

Marie Holhammar


Läs också:

Miljöcertifieringar Varför väljer man Svanen, eller LEED?

Alltfler byggnader miljöcertifieras. Det finns emellertid flera olika certifieringssystem att välja bland. Vi har frågat några fastighetsägare varför de väljer just de system som de gör.

Publicerad: 2024-04-29

» Läs hela artikeln om Miljöcertifieringar