Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Först Kiilto, sedan Falck Design

Förra året blev det möjligt även för leverantörer att bli auktoriserade golvföretag, en uppgradering från stödjande leverantör som visar att man är ett företag att lita på och att man verkligen satsar på hållbarhet på alla plan. Det första företaget som klarade kraven i den nya auktorisationen blev Kiilto, tätt följda av Falck Design, och ytterligare 20–30 leverantörer står på tur för att ta det steget inom en nära framtid.

Kiilto var det första leverantörsföretaget att bli Auktoriserat Golvföretag och alltså det första att använda sig av utvidgningen av auktorisationen från enbart entreprenadföretag till både leverantörer och entreprenörer.

Skarp revision eller "nollrevision"?

– Vi fick reda på möjligheten vid årsstämman förra året, berättar Per Göransson, vd för Kiilto i Sverige. Vi diskuterade saken inom företaget och tyckte det var en klok idé. Vi kunde då välja mellan att göra en skarp revision direkt eller att göra en "nollrevision" som skulle innebära att vi fick hjälp att arbeta med det vi behövde för att klara kraven. Men när vi synade våra pågående processer kom vi fram till att det bara var småjusteringar vi behövde göra. På de flesta punkterna hade vi redan arbete igång, som miljö, arbetsmiljö och riskhantering. Vi såg att vi hade goda förutsättningar att klara kraven. Så vi valde skarp revision och precis före sommaren fick vi besked om att det gick vägen.

Den nya auktorisationen har tagits fram för att hjälpa upphandlare att ställa relevanta miljö- och hållbarhetskrav på golvinstallationer utifrån ett helhetsperspektiv. Och för att leverantörer och entreprenörer tillsammans ska kunna erbjuda en säker och hållbar golvkonstruktion.

Kraven på leverantörer och entreprenörer måste naturligtvis vara anpassade till deras respektive roll i produktionskedjan. Kraven på leverantörerna bygger på FNs globala hållbarhetsmål och ISO 26000 för socialt ansvarstagande. De har tagits fram i samarbete med hållbarhetsexperter på konsultföretaget ÅF. Kraven finns listade alldeles i slutet av den här texten. Tanken är att de ska spegla de marknadskrav som finns inom hållbarhetsområdet och samtidigt vara relevanta för just golvinstallationer. Det ska vara lätt att ställa rätt krav vid upphandling.

Att leverantörerna uppfyller kraven i auktorisationen kontrolleras vid en revision ungefär vartannat år.

"En bekräftelse på att vi jobbat på rätt sätt"

Revisionen hos Kiilto i maj i år visade alltså att de uppfyllde samtliga krav.

– Vi hade redan arbetat mycket med miljö och arbetsmiljö, säger Per Göransson. vi gör löpande riskanalyser för att ha koll på arbetsvillkoren hos våra underleverantörer. Och vi har rutiner för att motverka korruption. Auktorisationen som trycker på de här sakerna kom väldigt lägligt för oss och vi upplevde det som lätt att bli auktoriserade även om kraven är tuffa. För oss blev det en bekräftelse på att vi jobbat på rätt sätt.

– Sedan fanns det en del småsaker som behövde göras, fortsätter Per, till exempel att översätta vissa dokument som gällde säkerhet i produktionen och som bara fanns på finska eftersom vi är ett finskt företag och tillverkningen sker där. När allt fanns på bordet kom revisorn, Anders Karpesjö, hit och gick igenom allt. Det gick smidigt och snabbt och vi upplevde att allt var väl genomtänkt och bra paketerat.

"Visar att man kan lita på oss"

Vad väntar man sig då på Kiilto att, som företag, få för nytta av auktorisationen?

– Den visar att vi är etablerade och att man kan lita på oss, säger Per. Och det är bra att kunna visa upp oss tillsammans med entreprenörerna så att det blir en helhet. Vi hoppas naturligtvis att auktorisationen också ska ha en positiv ekonomisk effekt för oss, även om vi har vuxit inom golvbranschen i Sverige ändå och fortsätter att göra det.

I skrivande stund får vi meddelandet att ännu ett leverantörsföretag klarat auktorisationen – Falck Design som också valde att gå direkt på en skarp revision.

– Vi märkte när vi talade med revisorn att vi redan hade kommit ganska långt och vi hade en hel del information framme, säger Mats Edgren, vd för Falck Design. Det som återstod var mest att formalisera den för det här ändamålet och det tog vi hjälp av en konsult med att göra.

Mats Edgren instämmer helt med Kiiltos uppfattning att auktoriseringsprocessen fungerar väl.

– Det gick smidigt och snabbt, snabbare än vi trodde, säger han. 

Nu förbereder sig många fler golvleverantörer för att inom en nära framtid bli auktoriserade golvföretag. Hela 25 stycken har en uttalad avsikt att klara av auktorisationen inom två år.

– Det är bra för hela branschen, säger Per Göransson. Auktorisationen är ett bra initiativ och ett bra sätt att skapa kvalitet. vi har tur som har en branschorganisation som arbetar så effektivt med rätt saker.

Elisabeth Sedig

 

KRAV PÅ LEVERANTÖRER FÖR ATT BLI AUKTORISERADE

Leverantören ska

  • vara ansluten till Golvbranschen, GBR,
  • ha genomfört en riskanalys, en förenklad form av Due Diligence,
  • ha ett miljöledningssystem, som ISO 14001 eller motsvarande,
  • ha en företagsspecifik antikorruptionspolicy,
  • uppfylla kraven i förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete,
  • uppfylla kraven i kemikalielagstiftningen REACH, vilket exempelvis kan visas genom BASTA-registrering av produkter,
  • nyttja eBVD eller motsvarande innehållsdeklaration,
  • vara ansluten till GBR Golvåtervinning om man marknadsför plastgolv samt 
  • granskas genom extern revision.

Läs också:

Läggning av akustikgolv "De kräver lite extra kärlek"

Att lägga akustikgolv kräver mer av golvläggaren. det gäller främst vid svetsning och uppvik men även temperaturen på byggplatsen finns det extra stor anledning att hålla koll på.

Publicerad: 2019-08-30

» Läs hela artikeln om Läggning av akustikgolv