Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Efter klimatvision blir det färdplan

– Vi behöver göra det här för att ta ansvar. Och för att visa att vi tar ansvar, för kunder och för medarbetare. Och för samhället i största allmänhet.

Så kommenterar Dag Duberg, ordförande i Golvbranschens Hållbarhetskommitté, beslutet om en egen klimatvision för Golvbranschen och om fortsatt arbete med en färdplan för att uppnå den.

Golvbranschen beslutade vid årsstämman tidigare i år att anta en klimatvision. Den lyder:

"Golvbranschen, GBR, stödjer initiativet Fossilfritt Sverige med målet att Golvbranschens entreprenörer och leverantörer till 2045 har netto nollutsläpp av växthusgaser."

För att komma dit, till nollutsläpp 2045, behövs naturligtvis planering, preciserad sådan. Och en hel del arbete. Uppgiften att gå vidare med planeringen ligger på Hållbarhetskommitténs bord. Resultatet ska bland annat bli en egen så kallad färdplan för golvbranschen som ska bygga på den som finns för bygg- och anläggningssektorn.

Parisavtalet, Fossilfritt Sverige och färdplaner

Fossilfritt Sverige kom till i samband med Parisavtalet och är en plattform för samarbete mellan aktörer som vill arbeta för att Sverige ska bli just fossilfritt och ha nollutsläpp senast 2045. 450 företag, kommuner och andra aktörer har hittills anslutit sig. Härifrån togs sedan initiativ till att olika branscher skulle ta fram färdplaner för hur den egna branschen ska nå målet nollutsläpp.

Ett 20-tal sådana färdplaner finns framme idag, bland annat en för bygg- och anläggningssektorn som överlämnades 2018. Den har titeln Färdplan för fossil konkurrenskraft och beskriver på ett 40-tal sidor hur sektorn steg för steg ska närma sig målet samt för en diskussion om vilka åtgärder som behövs och vilka hinder som finns. Branschorganisationen Byggföretagen, som Golvbranschen samarbetar nära med, håller i det fortsatta arbetet.

Färdplan ska precisera vad just vi behöver göra

Varför behöver då golvbranschen en egen klimatvision och färdplan, när man ansluter sig till dem som redan är på plats? Den frågan ställer vi till Dag Duberg, ordförande i Golvbranschens Hållbarhetskommitté, som tagit fram Golvbranschens klimatvision och planerna för det fortsatta arbetet utifrån den.

– Vår egen klimatvision behöver vi som ett statement internt, svarar Dag. Det ökar motivationen och ger kraft åt branschen. Vi har tidigare visat att vi kan kraftsamla – Golvbranschen har ofta varit föregångare när det gäller miljöfrågor av många olika slag.

– En egen färdplan behöver vi för att precisera vad just vi inom golvbranschen ska göra. Det första steget är ganska självklart, det blir att kartlägga våra utsläpp. Men redan för att göra det behöver vi ett gemensamt sätt att mäta och att kommunicera. Vi behöver klara ut frågor som: Vad innebär netto nollutsläpp? Hur ska man räkna ut ett golvs klimatpåverkan på ett standardiserat sätt? Hur ska man se på klimatkompensation? Det är inte så lätt. Vi skulle också behöva ta fram ett enkelt och lätthanterat verktyg för entreprenörerna att klimatredovisa sin verksamhet.

Kartläggning ska vara klar 2022

Att gemensamt arbeta aktivt med klimatfrågan ger även affärsmässiga fördelar.

– Kunder av alla typer ställer allt tydligare krav på att man har koll på sin klimatpåverkan och att man har ambitioner på det området, säger Dag. Vi vill se till att branschens företag har svar på de frågor som ställs och kommer att ställas. Och det är bra för oss alla om man ser att branschen som helhet ligger långt framme när det gäller klimatfrågor.

Den närmaste tiden ligger alltså fokus på att kartlägga utsläpp och få fram siffror.

– Under 2022 ska vi kunna tala om att så här mycket släpper branschen ut, så här har vi mätt och så här ska vi mäta, säger Dag. Man måste veta var man är någonstans, för att veta vart man ska.

Elisabeth Sedig


Läs också:

Hur tar leverantörerna hand om sitt spill? Hur tar leverantörerna hand om sitt spill?

I återvinningsanläggningen i Ronneby sorteras säckarna med installationsspill från plastgolv utifrån leverantör. Varje leverantör ansvarar sedan för sitt eget spill. Vi har frågat de leverantörer som är anslutna till GBR Golvåtervinning hur de hanterar spillet.

Publicerad: 2020-04-23

» Läs hela artikeln om Hur tar leverantörerna hand om sitt spill?