Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Miljöklassningen av produkter – inte helt tidsenlig

Samtliga system för miljöklassning av produkter fokuserar på ekologisk hållbarhet, och då framförallt på kemiskt innehåll. Ekonomisk hållbarhet beaktas knappast och social hållbarhet inte alls – trots att de aspekterna är lika viktiga, kanske ännu viktigare just eftersom man hittills inte arbetat med dem och det därför finns större förbättringspotential här. Så det kanske är dags för en rejäl uppdatering av systemens kriterier?

Miljöklassning 317

Som bekant granskas alla golvprodukters miljöprofil kritiskt. Utifrån byggvarudeklarationerna, BVD, bedöms golvens miljöegenskaper av inflytelserika organisationer som Byggvarubedömningen, Sunda Hus och BASTA. Detta görs på byggares och fastighetsägares beställning, eftersom de oftast inte själva kan eller vill tolka BVD och ranka produkterna miljömässigt.

Bedömarna har sina egna bedömningsprofiler, som av tradition har fokus på kemiskt innehåll. Med tiden har betydelsen av begreppet hållbarhet blivit allt vidare. Vi ser nu att det vår värld behöver såväl lokalt och regionalt som globalt är hållbara produkter och system. Frågan kan därför ställas hur väl en miljöprofil från Byggvarubedömningen, Sunda Hus eller BASTA ger en bild av ett golv ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vad är hållbarhet?

De produkter och tjänster vi använder är i bästa fall byggstenar i ett hållbart samhälle. För att fatta riktiga beslut och göra riktiga val är det hållbarhet vi ska värdera. I ett hållbart samhälle ska vi leva väl, låta andra i vår samtid leva väl och lämna efter oss en värld där kommande generationer kan leva lika väl som vi. Hållbarhet kraver:

  • Ekologiskt ansvar så att vi i samklang med naturen kan leva ett hälsosamt liv
  • Ekonomiskt ansvar med tanke på klok användning av jordens resurser, fossila eller förnybara
  • Socialt ansvar för hur levnnadsförhållandena för människor berörs av våra beslut

Ekologiskt ansvar står i bedömnarnas fokus

När man ser kravprofilen från Byggvarubedömningen, Sunda Hus och BASTA framgår det tydligt att den ekologiska aspekten är deras väsentliga intresseområde. Det är tydligt att produkternas kemiska innehåll är den avgörande faktorn för hur de ska bedömas.

Sunda Hus säger i visionen för företaget att deras arbete ska leda till ett samhälle utan miljö- och hälsofarliga ämnen. BASTA beskriver sig själva som ett system för att fasa ut särskilt farliga ämnen ur bygg- och anläggningsprodukter. Även Byggvarubedömningen har i kriterier och bedömning det kemiska innehåller som prioritet. Som innehåll i produkten, som emission till inneluften och som avfall vid produktionen är det kemin som bedöms. Ekonomiskt ansvar beaktas väldigt lite och socialt ansvar beaktas inte alls.

Magnus Rönnmark

Läs den fullständiga texten i Golv till Tak 3/17


Läs också:

"Adham blev snabbt en i gänget"

Plattsättaren Adham Shemmo är en av tolv miljoner syrier som har tvingats på flykt på grund av inbördeskriget. Idag arbetar han på Widells Golv i Härnösand. Adhams egen starka drivkraft att skaffa sig ett jobb, samt Henrik Widells öppna attityd och mod att ge honom chansen ledde till en anställning som båda är väldigt nöjda med.

Publicerad: 2017-03-03

» Läs hela artikeln om "Adham blev snabbt en i gänget"