Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Vatten är ett farligt gift ...

... vilket omger Visby stift, skaldade en gång Falstaff Fakir. Något som vi kanske inte tar alltför allvarligt på. Fast för golv kan vatten vara ett gift.

Torrstädning är ett mantra som golvbranschen upprepat de senaste tjugo åren och som alla tror fungerar. Men är det verkligen så? Har vi lärt oss att sköta våra golv med ett minimum av blöta?

Hem Vatten11090098.jpg

Om vi slänger ut den blöta svabben är mycket vunnet i svensk städning.

Fukten är ofta boven

När man städar för blött på trä- eller laminatgolv, så går fukten ner i fogarna och materialet kan börja svälla. Lamellparkett kan skikta sig och slitytan kan lossna.

Oljade trägolv måste underhållsoljas för att de ska må bra, så de inte blir för torra och suger in fukt och smuts. För lackade trägolv finns det speciella underhållsmedel, refresher, som hjälper till att hålla lackytan intakt. Eftersom det idag finns lacker med väldigt matt yta (lågt glanstal) som ser ur som olja är det viktigt att kontrollera med ytägaren om det är lack eller olja som trägolvet är behandlat med. Att av misstag underhållsolja en lackad yta är som att hälla olja på en glasskiva - det kan ge brutna ben!

Linoleum är också fuktkänsligt ifall skyddsskiktet på toppen är skadat och vatten kan tränga ner i mattan. Där har de vaxbaserade skötselsystemen en fördel eftersom de till viss de hjälper till att täta ytan.

Starkare golv?

- Jag upplever inte blöt städning som något direkt problem idag, säger Magnus Rönnmark, tidigare chef för teknisk service på Forbo och tillika före detta ordförande i Golvbranschens Tekniska Kommitté. Åtminstone inte i offentlig miljö. Hemma kanske man slaskar på men inte i professionell städning. Det är ju främst trä- och laminatgolv som blir drabbade och linoleum till viss del. Men det kanske också beror på att produkterna är annorlunda - bättre - idag? Yttätningen på linoleum är till exempel starkare än vad den var förut.

Andra orsaker

- Det har blivit mycket bättre på skötselsidan, säger Mats Sunnebo, Junckers Trägolv. De reklamationer vi har beror i liten utsträckning på att golven har blivit för blött städade, utan har andra orsaker. Så jag börjar tro att städbolagen faktiskt har lärt sig. Vi har ju också varit aktiva med att utbilda våra kunder i hur golven ska städas och vi sprider skötselanvisningar omkring oss i stor utsträckning.

Den eländiga svabben

- Jo, visst förekommer det sönderskurade golv, säger Mårten Widborg, Vileda och tillika Golvbranschens besiktningsman. Jag ser en hel del sådant när jag är ute och besiktigar. En stor del av skulden ligger i det utbredda bruket av de eländiga svabbutrustningarna. De hör inte hemma i modern lokalvård. Jag har sett fall där städpersonalen till och med gått och köpt svabbutrustning för egna pengar när de saknats på arbetsstället. Men vi märker också att systemet med förpreparerade moppar sprider sig och det är en positiv utveckling. Då finns inte förutsättningarna för att det ska bli för blött på golvet. Vattenhink och blöt svabb väger mer än ett moppstativ plus några färdiga moppar så det borde även vara en ergonomisk fråga.

- En påverkande faktor är att mycket städpersonal kommer från sydligare länder där man normalt använder blöta metoder. De vanliga golven av klinker, sten eller andra hårda material klarar detta utan problem. Ifall arbetsledningen brister är det lätt att städpersonalen använder de metoder de är vana vid hemifrån. Man inser kanske inte omedelbart att våra trägolv uppför sig på annat sätt och inte tycker om fukt.

- Enligt min erfarenhet är det idag inga direkta problem med de stora städbolagen och blöt städning. Däremot kan det vara problem med mindre städbolag i offentlig miljö, sammanfattar Mårten. De stora bolagen är ofta styrda av interna regler och föreskrifter medan de små bolagen "jobbar lite mer på gehör". Och då kan det bli fel.

Dålig kontroll

Bristande rutiner och bristande uppföljning är sannolika förklaringar i många fall, visar en rundringning bland städbolagen. Sedan finns det också andra problem på dagens hårda städmarknad. Nämligen att ytägaren kanske byter städbolag ofta. Då är det inte säkert att information om golvytorna förs vidare mellan avgående och pågående städbolag. Så här finns ett reellt problem - hur säkerställer man informationsöverföring?

Hem Vatten Fukt och Liljeholmstorget 001.jpg

Sedan finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. Fukten behöver ju inte vara städbolagets fel. Är entréerna dåligt utformade eller otillräckliga kan mycket fukt föras in från gatan i lokalerna och ge samma resultat.

Avskräckande

Hem Vatten Bilder December 09 067.jpgSönderskurade golv ska egentligen inte behöva uppstå. Men det gör det iallafall. Har man kontroll på ytorna och vet vad som ska göras behöver det inte hända. Läs skötselanvisningen!

Så med god arbetsledning och uppföljning plus goda städanvisningar kommer man en bra bit på vägen mot ett torrt och väl fungerande golvunderhåll.

Thomas Åkerblad


Läs också:

En tryggare arbetsplats med hårdare regler?

Talar man om byggarbetsplatser, tänker sig de flesta nog ett stökigt, inhägnat och bullrigt området med stora tunga maskiner och människor som bär hjälm. En farlig och tuff miljö med en hel del olyckor. Men vad kan man då göra och vad görs för att byggarbetsplatser ska bli säkrare?

Publicerad: 2011-12-22

» Läs hela artikeln om En tryggare arbetsplats med hårdare regler?