Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

En tryggare arbetsplats med hårdare regler?

Talar man om byggarbetsplatser, tänker sig de flesta nog ett stökigt, inhägnat och bullrigt området med stora tunga maskiner och människor som bär hjälm. En farlig och tuff miljö med en hel del olyckor. Men vad kan man då göra och vad görs för att byggarbetsplatser ska bli säkrare?

En tryggare 6988757.JPGByggbranschen är en traditionellt sett olycksdrabbad bransch. Det är inte speciellt förvånande eftersom de som jobbar rör sig hela tiden, hanterar tunga och ibland vassa verktyg och då och då vistas på hög höjd. Olyckor händer och kan hända alla som vistas på en byggarbetsplats, även om man själv inte hanterar farliga eller tunga material. Man kommer ändå i kontakt med dem och vistas runt dem. Så hur kan man göra och vad görs för att minska riskerna?

Skyddsskor, varsel, handskar, skyddsglasögen ...

Mycket fokus läggs idag på arbetsmiljö. Hur ser den då ut i verkligheten? Vad har byggbolagen för krav?

- Vi kräver skyddsskor, varsel på överkropp, skyddsglasögon och hjälm av alla på våga byggen, säger Hans-Erik Lundholm som arbetar som arbetsmiljöingenjör på Skanska.

- Överallt på hela byggarbetsplatsen?

- Ja, egentligen. Men kommer man in i det rum där man ska arbeta, speciellt när man kommer in i ett så sent skede som golvläggarna, kan man lägga hjälmen åt sidan medan man utför ett visst arbetsmoment. Men sen måste man ta på sig den igen när man går därifrån, fortsätter Hans-Erik.

Lika hos alla de stora

När det kommer till säkerhetsrutiner skiljer det sig inte så mycket mellan de stora byggbolagen.

- Alla företag i branschen har lite olika regler, men i stora drag är det rätt lika, säger Anna Dahl Elmberg, arbetsmiljösamordnare på NCC. I hus- och bostadsproduktionen kräver vi varsel på överkropp och hjälm så fort man vistas på byggarbetsplatsen. Men man ska också ha skyddsskor med spiktramskydd och tåhätta och ett ID06-kort så att man kan legitimera sig. Ett krav vi nyligen infört är att alla alltid ska ha med sig hörselskydd, ögonskydd och handskar att använda vid behov.

Hur hård ska man då bli? För att reglerna på många områden blir fler med tiden håller nog de flesta med om.

- Branschen generellt höjer ribban och det gör vi också. Den senaste förändringen är dock i större utsträckning ett förtydligande av våra krav, säger Anna.

"Vi ska ner till 1,4 olyckor per miljon arbetade timmar"

Skärper regler gör man för att nå mål, och att målen med skyddsutrustning på en byggarbetsplats är färre olyckor säger sig självt. Men hur få?

- Vi jobbar hårdare och hårdare på att minska arbetsolyckorna. Vi ska ner till 1,4 olyckor per miljon arbetade timmar. Det är ett hårt mål. Branschens snitt ligger på 6-7 olyckor. Kravet är högt, så det krävs att vi hela tiden ser över och förbättrar våra rutiner, säger Hans-Erik Lundholm.

"Entreprenörerna får ju välja vad de vill ha"

Skydd kan ofta vara i vägen och kännas lite klumpiga. Alla har säkert någon gång tänkt "Varför ska jag ha hjälm? Det jag gör är ju inte så farligt  och jag vet ju vad jag gör." Så hur går man tillväga för att få de anställda att skydda sig bättre?

- Det finns riktigt bra skydd. Utvecklingen har gått framåt. Numera finns det till exempel handskar som inte alls är ivägen utan sitter som ett andra skinn, säger Hans-Erik. Entreprenörerna får ju välja vad de vill ha själva, när det kommer till exempel till hjälmar. Vi har våra egna men finns det några som passar dem och deras arbetsuppgifter bättre får de byta så länge de är bygghjälmsklassade.

"Reglerna är tillräckliga som de ser ut nu"

Det är ju alltid lätt att säga vad man ska göra och hur. Det brukar vara att faktiskt göra det som är det svåra. För regler gör ju ingen nytta om de inte följs. Så hur är det i det här fallet? Behöver ni tjata mycket för att alla ska följa reglerna?

- Vi får faktiskt tjata mindre och mindre. Men vi införde de regler vi har nu för ett år sedan, så man får räkna med en inkörningsperiod, säger Hans-Erik. Vi får jobba lite mer med underentreprenörerna, de flesta av våra egna anställda har lärt sig vid det här laget.

Den uppfattningen stämmer väl överens med NCCs.

- Vi får tjata en hel del, mer på våra underentreprenörer än på vår egen personal. Men det är egentligen inte så konstigt eftersom vissa underentreprenörer bara är där några dagar och våra regler stämmer inte alltid överens med deras egna interna. Eftersom de flesta byggbolag har samma regler kan man dock tycka att de borde kunna dem vid det här laget ändå, poängterar Anders.

Om man då skärper reglerna för att få ner antalet olyckor. Hur långt är man beredd att gå?

- Vi har precis gått igenom kraven och förtydligat dem, så vi anser att reglerna är tillräckliga som de ser ut nu. Vi har dem ju trots allt av en anledning. Byggbranschen är en bransch med hög skadefrekvens och de här kraven är till för att minska den, avslutar Anna.

Johanna Sedig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs också:

Obegränsade möjligheter

En mönsterläggning kan innebära inskärning av en logotype eller annan symbol i golvet. Eller ett geometiskt mönster som gör en yta lite roligare. Eller ett konstverk av högklass.

Publicerad: 2011-11-20

» Läs hela artikeln om Obegränsade möjligheter