Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Fler och fler täthetskontroller

Antalet våtrumsanmälningar ökar och det gör även antalet stickprovskontroller och antalet kontrollanter – det bidrar till allt säkrare våtrum, dels genom den information GVK får in och som ligger till grund för utbildningsinsatser, dels genom de diskussioner kontrollanterna har ute på företagen och den vägledning de kan ge.

Stick_artikel.jpg

En viktig del i GVKs kvalitetssystem för vattentäta våtrumsinstallationer är återkommande stickprovskontroller av tätskiktsinstallationer – och det erfarenhetsutbyte detta ger. Syftet med uppföljning och kontroller är  att säkerställa att GVK-företagen har rätt kompetens och utbildning och att de installerar tätskikt fackmässigt enligt branschreglerna för tätskikt – Säkra Våtrum.

Skärpta krav och fler kontroller

Under 2015 utfördes totalt 1400 stickprovskontroller vilket var 400 fler än 2014, andelen kontrollerade GVK-företag ökade samtidigt från 50 till 60 procent. Orsaken är bland annat att efterfrågan på högre våtrumskompetens ökat på marknaden – beställarna vill ha hantverkare som utför tjänster med kvalitet. Det har också blivit enklare att registrera ett våtrum, det vill säga göra en våtrumsanmälan, i och med att den idag kan göras via GVKs KvalitetsApp och dessutom har kraven på att skicka in våtrumsanmälan skärpts. Allt detta har bidragit till att alltfler våtutrymmen blivit registrerade.

– Våtrumsanmälningar är en förutsättning för att GVK ska kunna genomföra stickprovskontroller, säger Johan Aspelin, vd för AB Svensk Våtrumskontroll. Både våtrumsanmälan och stickprovskontroll är väsentliga delar av GVKs kvalitetssystem som ger förtroende för auktorisationen bland samtliga beställare av våtrumsarbeten.

Fler kontroller ger bättre kvalitet

Eftersom fler och fler företag väljer att bli GVK-auktoriserade har också antalet GVK-kontrollanter blivit fler, fem har tillkommit under 2015. En av dem är Lars Jurell, Mölnlycke, med Västra Götaland som ansvarsområde. Lars som tidigare bland annat arbetat på Tarkett och som också är aktiv GBR-besiktningsman berättar:

– Det är bara positiva reaktioner från beställarna på kontrollverksamheten. Auktorisationen upplevs som seriös och trygg. Om det är något som kan förbättras, så är det att GVK-företagen måste bli bättre på att lämna in våtrumsanmälan innan installationen av tätskiktet påbörjas. Fler föreag borde också själva införskaffa och använda en GVK-pump, då hade det inte behövt bli så många anmärkningar.

Mattias Granberg, Umeå, med ansvarsområde Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, håller med:

– Ju fler kontroller som utförs, desto bättre kvalitet! GVK-företagen välkomnar oberoende kontroller och vi hamnar ofta i diskussioner om hur man fortsättningsvis kan undvika att göra fel – det gynnar alla parter.

Andra nya GVK-kontrollanter är Thomas Granbom, Skåne, Anders Krook, Gotland, samt Marcus Sporrong med ansvarsområde Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Samtliga kontaktuppgifter till GVKs kontrollanter finns på gvk.se.

Jon Herrdahl


Läs också:

Nya regler från årsskiftet

Från och med 1 januari 2016 gäller GVKs nya branschregler, Säkra Våtrum 2016:1.

Publicerad: 2015-11-27

» Läs hela artikeln om Nya regler från årsskiftet