Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Piller, burkar och snygga golv

När det amerikanska läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme, MSD, skulle flytta sitt Sverigekontor från Rotebro till Stockholms City valde man ett läge nära Karolinska och Nya Karolinska sjukhusen. Detta för att ha nära till medicinsk verksamhet. Dessutom ville man ha ett representativt kontor med kopplingar till verksamheten. Och det fick man verkligen.

Bakom Merck Sharp & Dohmes, MSDs, nya aktivitetsbaserade kontor, ett vackrare ord för kontorslandskap utan egna rum, ligger Pontus Söderström och Anna Wallerstedt Öberg, Spectrum arkitekter. I designkonceptet har Spectrum lyft fram attribut som är kopplade till MSDs verksamhet. Förstorade dosetter, pillerburkar och medicinskåp utgör till exempel personliga skåp och mötesrum. Och golven används mycket medvetet när det gäller form och färg.

Många material

I kontoret har man använt ett flertal olika typer av golvmaterial. Dels trägolv i den publika delen och dels textilgolv i övriga delar av lokalerna. Trägolvet är från Kasthall och är en massiv mosaikparkett i ask infärgad med Saicos produkter. Textilgolven är från Interface och Egetæpper.

Kasthall-Saicos MSD014.jpg

– Vi hade sett bilder från varuhuset Emporia i Malmö, säger Pontus. Där arbetade man med stora färgade fält på trägolvet och det tyckte vi verkade spännande. Så vi blev inspirerade och Kasthall och Saicos gav oss möjlighet att arbeta på samma sätt, så då valde vi den kombinationen. Det gav oss tillfälle att fortsätta att arbeta med olika färgfält som vi redan valt att göra med textilgolven.

Lugn del och aktiv del

Kontoret är L-format och vi har valt att göra ena flygeln i grön färgskala, den där arbetsplatserna finns. Där ska man koncentrera sig, säger Pontus.

Den andra flygeln går i rött och varmare färger och där är det mera öppet och upplagt för samtal i olika sittgrupper.

– Interfacemattorna ingick i fastighetsägarens ursprungliga koncept, säger Pontus, och det accepterade vi utan problem. De mattorna gav oss de förutsättningar vi behövde. Känslan av rumslighet för sittgrupperna har vi förstärkt genom att lägga lösa Kasthallmattor under sittgrupperna. Alltså textil på textil.

Bibliotek - Ege MSD001.jpg

– Till biblioteket har vi valt en Ege Canvas-matta där mönsterbilden i sig består av färgfält, säger Pontus. Vi ville ha mycket färg på golven för att kompensera att det är väldigt mycket väggar och lite fönster.

Förstärka varumärket

– Sedan ville vi också förstärka varumärket konceptuellt, säger Pontus.

Det vill säga att skapa en inredning som ansluter till verksamheten och kan vara lite kul samtidigt. Pontus och hans kollegor spånade på kontoret och började fundera runt det här med läkemedel. Burkar, dosetter med mera. Och så småningom började tankarna formera sig. Varför inte runt som en pillerburk och med autentisk text på utsidan? Låsbara utrymmen för personalen? Varför inte som en jättestor dosettlåda? Draperier utformade som pillerkartor? Och så vidare. Idéerna flödade och beställaren var nöjd och "köpte" förslaget.

Pillerburk - konferensrum MSD022.jpg

– Vi hade ett väldigt bra samarbete med Merck, säger Pontus. De förstod vad vi ville göra och understödde oss. I vissa fall kunde de spara genom att till exempel inte köpa nya möbler till konferensrummen utan ta med sig sådant som de redan hade. De insparade pengarna kunde då användas till sådant här.

Och nog har man lyckats göra ett fantastiskt kontor med uttänkta detaljer och fina färg- och materialsamband. Att beställaren är nöjd behöver knappast nämnas.

Thomas Åkerblad


Läs också:

Nu blir det krav på personalliggare

Vid årsskiftet blir det obligatoriskt med personalliggare på byggarbetsplatser. Alla som arbetar på en byggarbetsplats måste vara registrerade i liggaren och Skatteverket ska komma på oanmälda besök och kontrollera att registreringen stämmer med dem som befinner sig på byggarbetsplatsen.

Publicerad: 2015-09-29

» Läs hela artikeln om Nu blir det krav på personalliggare