Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Effekter av pandemin

Vi har frågat några golventreprenörer och golvleverantörer om hur tiden varit sedan pandemin drabbade oss och hur de ser på framtiden.

 

En oro finns att projektering för kommande projekt i viss mån stannat av, och att det kan påverka marknaden 2021.

 

Golv Ettan, Sundsvall

– Det har gått bra, men inte av sig självt, säger Johan Olsson, vd för Golv Ettan i Sundsvall. Sedan covid-19 bröt ut har det hela tiden krävts anpassning och följsamhet till snabbt ändrade beslut från kunderna. Vissa arbeten har tillfälligt behövt stoppas för att sedan tas upp igen. Andra kunder har kört på i samma tempo som vanligt. Det gäller till exempel Sundsvalls allmännytta där arbetena löpt utan avbrott under hela året.

Golv Ettan har inte behövt permittera någon personal och står på så vis fullt beredda för den närmaste framtiden. Johan Olsson känner dock en viss oro för att projektering för nybyggnad kan ha saktat in under 2020, så att marknaden 2021 blir svagare. Det återstår att se.

TK Golv, Enköping

Om man haft många jobb planerade för den kommunala vårdsektorn har 2020 varit ett krävande år. TK Golv hade en stor andel av sin orderstock just inom vårdens lokaler.

– De jobben bara försvann under våren utan att snabbt kunna ersättas med andra, berättar Per Nyberg som är vd för TK Golv. Det är tungt att behöva permittera duktig personal, men här fanns ingen annan möjlighet.

Företaget har avvärjt det akuta hotet och finner successivt nya uppgifter. Det är fortfarande lönsamt men med en mindre arbetsvolym än för drygt ett halvår sedan då corona slog till. Framåt finns nybyggnation och alla uppskjutna renoveringsprojekt att se fram emot.

Winsth Golv & Kakel, Värnamo

Stefan Johansson på Winsth Golv & Kakel i Värnamo kunde trots coronakrisen hålla arbetsstyrkan med golvläggare och plattsättare i verksamhet.

– Projektsidan har löpt på i stort sett som vanligt, säger han, men renoveringsarbetena har krävt mycket planering och stor flexibilitet. Arbeten för bostadsbolaget har begränsats av beställaren till att bara kunna utföras i tomma lägenheter. Med konsumententreprenader har vi kunnat köra vidare i stort sett normalt.

Liksom kollegorna i Sundsvall känner man i Värnamo en viss oro att projektering för kommande projekt i viss mån stannar av.

Lundströms Golv, Malmö

Lundströms Golv har under året haft full verksamhet vad gäller nybyggnadsprojekt. Däremot har det i viss utsträckning varit stängt för arbeten för vårdsektorn under våren.

– Det var en kort tid då vi måste permittera några medarbetare, säger Hans Förster, vd för Lundströms Golv. Nu är alla i arbete igen utom när de råkar ut för en förkylning. I dagens läge ser man ju på en förkylning med ett helt annat allvar än för ett år sedan och håller sig hemma tills man är frisk.

Det råder en avvaktande stämning på golvmarknaden i Malmö. Renoveringsarbeten skjuts till stor del på framtiden, det gäller lokaler för vård, kontor och många andra typer av fastigheter. Renoveringsbehovet finns kvar, men jobben efterfrågas inte i någon större utsträckning just nu.

Golvbranschens leverantörer

Hur är då läget för de företag som levererar produkter till branschen? Vi frågar Per Lundberg, som är försäljningschef för Sverige på Forbo Flooring, och får ett ganska lugnande besked. En lika lugn attityd visar Joacim Westerberg, försäljningschef för Sverige och Danmark på Gerflor. Det har inte varit några stora tapp av volymer under året, trots att det rått stor återhållsamhet när det gäller byggprojekt för den sociala sektorn i samhället. Några permitteringar har det inte varit tal om, men arbetsformerna för marknadsföring har förändrats. Stora möten, mässor, fabriksbesök och liknande marknadsaktiviteter har ställts in och fått ersättas av kontakter via nätet.

Liksom entreprenörerna känner leverantörerna en viss oro för hur marknaden ska utvecklas 2021. Kommer uppskjutna och skrinlagda projekt att aktiveras? Ganska säker känner man sig på att uppskjutna renoveringsarbeten ska väckas till liv. Här lever golvbranschen betydligt säkrare än många andra branscher. Restaurangbesök, hotellnätter och flygresor som ställdes in 2020 kommer inte tillbaka 2021. Nödvändiga renoveringar av golvbeläggning är dock fortfarande nödvändiga och kommer att leda till beställningar till entreprenörer och leverantörer som överlevt coronakrisen.

Magnus Rönnmark

 


Läs också:

Upphandling Vilka hållbarhetskrav ska man ställa?

Hållbarhetskrav vid upphandling står starkt i fokus för närvarande. I byggsektorns färdplanearbete och hos Upphandlingsmyndigheten. När det gäller golvinstallationer kan Golvbranschen erbjuda en paketlösning: Auktoriserat Golvföretag.

Publicerad: 2020-10-24

» Läs hela artikeln om Upphandling