Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Fuktmätning i golvavjämning kommer in i RBK-systemet

Golvbranschens, GBRs, branschstandard för att mäta fukt i golvavjämning fyller tio år i år. Idag är den än mer aktuell än när den togs fram.

Den utveckling som skett och som medfört att betong idag är tätare än tidigare, gör att man nu vänder blicken mot golvavjämningen och dess förmåga att fungera som buffert för fukt och alkali från betongen. Golvavjämningen kan till skillnad från den täta betongytan ta upp limfukt, så att bindningen av limmet fungerar som den ska. Dessutom kan golvavjämningen fungera som ett skydd mot betongens alkaliska miljö, och förhindra nedbrytningseffekter.

RBK vill utöka med golvavjämning

För att undvika nedbrytning och oönskade emissioner till följd av alkalisk fukt, är det viktigt att säkerställa fuktnivån i underlaget innan en golvbeläggning monteras. Då krävs en tillförlitlig metod för fuktmätning. Det har länge funnits en standardiserad metod för fuktmätning i betong. RBK, Rådet för byggkompetens, som administreras av Sverige Byggindustrier, har ett system för att auktorisera fuktkontrollanter när det gäller mätning av fukt i betong. Alla fuktkontrollanter följer samma fuktmätningsmanual så att resultaten av mätningarna ska bli tillförlitliga. Nu vill RBK utöka sin auktorisation genom att utbilda fuktkontrollanterna även i fuktmätning i golvavjämning.

Olika metoder för betong och golvavjämning

Även om skikten kan upplevas lika är det stor skillnad mellan fuktmätning i betong och fuktmätning i golvavjämning. Därför behövs en metod särskilt utvecklad för golvavjämning för att resultaten ska bli tillförlitliga. Vid fuktmätning i golvavjämning tas till exempel ett prov på hela avjämningsskiktet, till skillnad från i betong där mätning görs på så kallat ekvivalent mätdjup.

Golvbranschens branschstandard upptas i RBK

Golvbranschens arbetsgrupp för golvavjämning tog 2010 fram en branschstandard för fuktmätning i golvavjämning. Tidigare fanns endast en metod avsedd för labbmiljö och denna anpassades så att man kunde genomföra fuktmätning i fält. Mätmetoden har fått stor acceptans på marknaden. Nu pågår ett projekt som har till syfte att mätmetoden ska upptas i RBKs system för auktoriserade fuktkontrollanter. Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har beviljat finansiering för projektet som fått titeln SBUF 13754 – RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning.

– I och med att man eftersträvar kortare byggtider, så kommer fukt och fuktmätning att fortsatt vara en aktuell fråga. Vi är glada att vår branschstandard för fuktmätning i golvavjämning nu ska inkluderas i RBK-systemet. Vår förhoppning är att det ytterligare kommer att öka användningen av standarden vid fuktmätning i fält. Det är en viktig del i att säkerställa långsiktigt goda golvkonstruktioner och god inomhusmiljö, säger Oscar Jäderlund på Combimix, ordförande i Golvbranschens arbetsgrupp för golvavjämning.

Jenny Adnerfall


Läs också:

Lärlingsutbildning Åtta lärlingar klara hos Ottossons

Ottossons stora satsning på ett ettårigt lärlingsprogram, för att säkra sin framtida kompetensförsörjning, är nu i mål. Därmed har man skaffat sig åtta nya montörer, som alla är överens om att de fått en mycket bra utbildning.

Publicerad: 2019-11-23

» Läs hela artikeln om Lärlingsutbildning