Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Ger dyrare jobb och en äldre bilflotta

En rundringning som Golv till Tak gjort till golvföretag visar att irritationen är stor över den nya fordonsskatten. Mattias Eriksson, ENE, tycker att reglerna är felutformade och Thomas Gatehag, LD Golv & Platt, säger att det är kunderna som till syvende och sist får betala ett högre pris. Dessutom kan transportbilsflottan bli äldre om många drar sig för att köpa nya bilar.

– Att beskatta bilar efter bensinförbrukning och utsläpp är i grunden en vettig tanke. Men tyvärr fungerar det inte på det sätt som reglerna är utformade, säger Mattias Eriksson som driver företaget ENE i Tyresö.

Mattias Eriksson säger att reglerna är utformade för privatbilister men att transportbilar och lätta lastbilar, som ofta används av hantverksföretag, borde finnas i en egen grupp, där de jämförs med varandra.

– Att jämföra en personbil med en transportbil är, enligt vårt sätt att se, helt fel tänkt. För vår del blir fordonsskatten 10 000 kronor högre per bil för nya bilar 2020. Det är inte rimligt, anser han.

Ingen plats att ladda

Mattias har tillsammans med sin personal undersökt möjligheterna att köpa elbilar, men kommit fram till att det är helt omöjligt.

– Vi har inte plats att ladda våra 20 bilar på företagets område och för de allra flesta i vår personal är det inte möjligt att ladda bilen hemma under natten.

Han påpekar också att räckvidden för bilarna är för dålig och att det inte finns möjlighet att ladda bilarna i de områden där personalen för det mesta rör sig.

– Sverige är helt enkelt inte redo för att fullt ut satsa på elbilar, säger Mattias.

Han säger också att både branschen och samhället behöver mer tid på sig för att ställa om till eldrift. Han efterlyser eltransportbilar med lång räckvidd, även när de är fullastade.

Äldre fordonsflotta

– Vi byter i vanliga fall ut våra bilar kontinuerligt när de har gått 36 månader. Hur vi ska göra nu vet jag, ärligt talat, inte. Risken är att både vi och andra hantverksföretag väljer att köra med gamla bilar några år extra. Eftersom gamla bensindrivna bilar släpper ut mer koldioxid än nya, så motverkar ju detta regeringens målsättning.

Han berättar att ENE klimatkompenserar för den koldioxid man släpper ut.

– Vi räknar ut hur mycket vår bilpark släpper ut och planterar träd i Afrika, motsvarande den mängd koldioxid våra bilar ger ifrån sig.

Småföretagen drabbas hårdast

Mattias är orolig för att de nya skattereglerna kan sätta käppar i hjulet för mindre hantverksföretag:

– Det är små och medelstora företag som till stor del driver Sverige framåt. Den höjda skatten slår hårt mot de minsta företagen. Förr eller senare måste man byta bilar. För de företag som har små marginaler kan den nya skatten betyda stora ekonomiska påfrestningar.

Han säger att Golvbranschen följer utvecklingen noga när det gäller transportbilarna, och att han noterat att Bil Sweden driver frågan om de negativa effekterna av regelförändringarna.

– Vi måste ta ut höjda priser från kunderna, det finns inga andra möjligheter. Med de nya fordonsskatter som tas ut på transportbilar, blir det helt enkelt dyrare att anlita hantverkare, säger Thomas Gatehag, ägare till LD Golv & Platt i Åkersberga.

Rekommendationen stämde inte

Thomas tycker att ägare av transportbilar blivit lurade av myndigheterna:

– För några år sedan fick vi veta att det var betydligt bättre för miljön att köra på diesel än på bensin. På vårt företag gjorde vi som vi blev rekommenderade och satsade på dieseldrivna transportbilar. Men nu tas det ut en speciell avgift för att bilarna är dieseldrivna.

Han säger också att man hos LD Golv & Platt i nuläget inte har för avsikt att byta bilar, bland annat på grund av den höjda skatten.

– För oss är det inte möjligt att köpa elbilar. Vi har inte möjlighet att ordna laddstolpar för 25 bilar och det är inte heller möjligt för merparten av våra anställda att ladda dem hemma.

Thomas Gatehag säger att de eldrivna transportbilar som finns idag inte heller har den räckvidd som behövs:

– Vi kör mycket utanför tätorterna och vi måste ju veta att vi kommer tillbaka till utgångspunkten på en laddning. Det är svårt att hitta laddstationer utanför de stora orterna.

Begagnatmarknaden kan öka

Tvärtemot vad Transportstyrelsen och regeringen vill, kan det bli så att den gamla bilparken med bilar som slukar onödigt mycket bensin eller diesel blir kvar i hantverksföretagen. Ett annat scenario är att hantverkare väljer att köpa bättre begagnade bilar som är registrerade före 1 januari 2020 eller registrerade före 1 juli 2018 om man vill slippa bonus malus-skatten helt. Det blir billigare, istället för att satsa på helt nya och mer bränslesnåla fordon!

– När drivmedlen nu blir dyrare och när vi förr eller senare ändå måste byta till nya bilar, blir det viktigt att våga ta betalt eller också våga säga nej till vissa jobb.

Thomas tycker att man borde väntat med att ta ut den nya högre skatten tills det finns eltransportbilar som har en längre räckvidd och tills infrastrukturen med laddningsmöjligheter är utbyggd även utanför tätorterna:

– Det är klart att vi ska värna om miljön, men de bilar som i dagsläget kan komma ifråga för de allra flesta hantverkare, vilka arbetar utanför de stora tätorterna, är diesel- eller bensindrivna med orimligt hög skatt.

Inger Evertson


Läs också:

Auktorisation leverantörer Först Kiilto, sedan Falck Design

Förra året blev det möjligt även för leverantörer att bli auktoriserade golvföretag, en uppgradering från stödjande leverantör som visar att man är ett företag att lita på och att man verkligen satsar på hållbarhet på alla plan. Det första företaget som klarade kraven i den nya auktorisationen blev Kiilto, tätt följda av Falck Design, och ytterligare 20–30 leverantörer står på tur för att ta det steget inom en nära framtid.

Publicerad: 2019-09-03

» Läs hela artikeln om Auktorisation leverantörer